Încuviinţare executare silită – lipsă de interes Executarea silită


Î N C H E I E R E-ŞEDINŢA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 07.12.2010

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect încuviinţare silită, cerere Prin cererea înaintată instanţei de Biroul Executorului Judecătoresc, s-a solicitat, în cadrul dosarului de executare nr. 1009/ 2010 privind pe creditoarea PBG şi pe debitoarea S.A. potrivit art. 3731 Cod procedură civilă, încuviinţarea executării silite.

Cererea a fost legal timbrată.

La dosar au fost anexate în copie certificată pentru conformitate cu originalul cererea creditoarei, sentinţa pronunţată pentru neprezentare şi hotărârea privind stabilirea cheltuielilor de judecată, ambele pronunţate de Tribunalul Hildesheim Germania în data de 02.12.2009, înscrisuri din dosarul de executare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin cererea s-a solicitat încuviinţarea executării silite cu privire la sentinţa pronunţată pentru neprezentare şi sentinţa privind stabilirea cheltuielilor de judecată, ambele pronunţate de Tribunalul Hildesheim, Germania, la data de 02.12.2009 şi certificate la data de 23.12.2009, conform Regulamentului (CE) nr. 805/ 2004 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Literatura de specialitate a reţinut patru condiţii ( generale ) de exercitare a acţiunii civile: afirmarea unui drept, interesul, capacitatea procesuală şi calitatea procesuală.

Prin interes se înţelege folosul practic urmărit de cel ce a pus în mişcare acţiunea civilă, respectiv oricare dintre formele procedurale ce intră în conţinutul acesteia.

Potrivit art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 805/ 2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate, o hotărâre judecătorească care a fost certificată ca titlu european în statul membru de origine este recunoscută şi executată în celelalte state membre, fără a fi necesară încuviinţarea executării şi fără a fi posibilă contestarea recunoaşterii sale.

Cum în speţă hotărârile au fost certificate ca titlu executoriu european în temeiul Regulamentul (CE) nr. 805/ 2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004, instanţa reţine că nu mai este necesară încuviinţarea de executare silită, judecătoresc având obligaţia de a începe executarea silită fără nici o altă formalitate.

Ca atare, instanţa apreciază că creditoarea nu are interes în a formula prezenta cerere de încuviinţare a executării silite, prin admiterea acesteia neobţinând nici un folos practic.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează a admite excepţia lipsei de interes a cererii de încuviinţare a executării silite, formulată de creditoarea PBG, invocată din oficiu.

De asemenea, va respinge cererea de încuviinţare a executării silite formulată de creditoarea PBG, înaintată de BEJ, ca fiind lipsită de interes.