Încuviinţare executare silită – somaţie europeană de plată Executarea silită


Î N C H E I E R E-ŞEDINŢA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 22.12.2010

Prin cererea înaintată instanţei de Biroul Executorului Judecătoresc s-a solicitat, în cadrul dosarului de nr. 1109/2010 privind pe creditoarea BG a.s. şi pe debitoarea S.C. S.A., potrivit art. 373 ind. 1 Cod procedură civilă, încuviinţarea executării silite.

Cererea a fost legal timbrată.

La dosar au fost anexate în copie certificată pentru conformitate cu originalul cererea creditoarei, somaţia europeană de plată emisă de instanţa Krajsky soud v Ostrave la data de 17.02.2010 în cauza cu nr. 37 Cm 274/2009, înscrisuri din dosarul de executare.

Analizând actele dosarului, instanţa constată că prezenta cerere nu este întemeiată, faţă de dispoziţiile titlului reprezentat de somaţia europeană de plată emisă de instanţa Krajsky soud v Ostrave la data de 17.02.2010 în cauza cu nr. 37 Cm 274/2009, formularul E.

Astfel potrivit art. 18 alin. 1 din Regulamentul CE nr. 1896/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de Instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, constituie titlu executoriu în măsura în care nu a fost făcută nicio opoziţie la instanţa de origine. În consecinţă, instanţa de origine este aceea care declară că somaţia europeană de plată este executorie, utilizând formularul tip G din anexa VII, verificând data la care a fost comunicată sau notificată somaţia de plată. Ulterior instanţa trimite somaţia europeană de plată pârâtului.

Potrivit dispoziţiilor art. 3731 alin. 4 Cod procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, instanţa de executare va respinge cererea de încuviinţare a executării silite în situaţia în care titlul nu a fost învestit cu formulă executorie, dacă, potrivit legii, această cerinţă este necesară pentru pornirea executării silite.

În consecinţă, având în vedere faptul că titlu invocat de către creditor somaţia europeană de plată emisă de instanţa Krajsky soud v Ostrave la data de 17.02.2010 în cauza cu nr. 37 Cm 274/2009 nu este învestit cu formulă executorie, respectiv nu este declarată executorie prin utilizarea formularului G din anexa VII în considerarea textelor legale sus menţionate va respinge ca neîntemeiată cererea.