INSTITUIRE TUTELĂ Minori


În motivarea actiunii, reclamanta a arătat ca minora R. P. nascută la data de 04.10.1996, este fiica lui R. I. N. (decedată la data de 27.05.2010) tatăl acesteia nefiind cunoscut.

Reclamanta a susţinut că singule rude ale minorei sunt bunicii materni care însă nu manifestă interes faţă de situaţia minorei şi nu prezintă garanţii morale fiind cunoscuţi ca persoane care consumă băuturii alcoolice. S-a mai arătat că prin declaraţiile date minora R. P. doreşte ca pârâta U.O. să-i fie tutore, care prin declaraţiile date şi-a manifestat dorinţa să se ocupe de creştere şi educarea minorei întrucât o cunoaşte pe minoră de aproximativ doi ani iar în prezent copilul locuieşte efectiv la locuinţa sa.

În drept, reclamanta si-a intemeiat cererea pe dispozitiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

În dovedirea actiunii, instanta a incuviintat pentru reclamanta proba cu inscrisuri.

La dosar au fost depuse urmatoarele inscrisuri: raport de ancheta sociala privind situatia copilului R. P., întocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova (f. 5-10); declaraţia minorei R. P. (f. 11), raport de vizită la domiciliul pârâtei U. O. (f. 12), certificat de deces al numitei R.I. N. seria DS nr. 393385 (f. 14), ancheta socială la domiciliul pârâtei U.O. (f. 15), declaraţiile pârâtei U. O. (f. 17), fisă de evaluare iniţială a minorei R. P. (f. 18), fisă cazie a pârâtei U.O. (f. 19), certificat de nastere a minorei R.P. (f. 22)

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a reţinut urmatoarele:

La data de 04.10.1996 s-a născut minora R. P. având ca mamă pe R. I. N., dededată la data de 27.05.2010, conform certificatului de deces seria DS nr. 393385, tatăl fiind necunoscut aşa um rezultă din certificatul de naştere seria NT nr.347736.

Fata de aceasta imprejurare, in cauza devin incidente prevederile art. 40 alin.1 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, conform carora: “Tutela se instituie in situatia in care ambii parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, precum si in cazul in care, la incetarea adoptiei, instanta judecatoreasca hotaraste ca este in interesul copilului instituirea unei tutele”.

Instanta a retinut că Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova a solicitat numirea paratei U.O. in calitate de tutore al minorei R. P., luand in considerare faptul ca aceasta o cunoaşte pe minoră de aproximativ doi ani iar în prezent copilul locuieşte efectiv la locuinţa sa, care a si consimtit şi-a manifestat dorinţa să se ocupe de creştere şi educarea minorei aşa cum rezultă din declaraţiile nr.IA7209 din 22.03.2011 şi nr.IA7210 din 22.03.2011

În solutionarea cererilor care privesc adoptarea masurilor de protectie speciala a minorilor lipsiti temporar sau definitiv de ocrotirea parinteasca, instanta trebuie sa aiba in vedere principiul respectarii si promovarii cu prioritate a interesului superior al copilului, instituit de Legea nr. 272/2004.

Avand in vedere inscrisurile depuse la dosar, respectiv raportul de ancheta sociala privind situatia copilului minorei R.P. si raportul de evaluare a numitei U.O., intocmite de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova, declaratiile extrajudiciare ale celor doi, precum si pozitia adoptata de parata U. O. in fata instantei de judecata, se apreciaza ca instituirea tutelei fata de minora R. P., care prin decesul mamei sale a fost lipsită definitiv de ocrotire parinteasca, este de natura sa corespunda interesului superior al acestuia.

Vazand dispozitiile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, care impun instantei (in alegerea masurii de protectie alternativa a minorului) necesitatea asigurarii unei anumite continuitati in educarea acestuia, precum si prevederile art. 41, art. 42 din acelasi act normativ, prin care sunt stabilite conditiile care trebuie indeplinite pentru numirea ca tutore si ordinea de prioritate in alegerea tutorelui, prevederi legale respectate pe deplin in cauza, apreciind intemeiata prezenta actiune instanta o va admite ca atare, dispunand instituirea tutelei fata de minora R. P., nascută la data de 04.10.1996.

Pentru considerentele expuse, instanţa a numit ca tutore al minorei pe parata U. O., care va exercita si indeplini drepturile si obligatiile parintesti cu privire la persoana si bunurile copilului.

În conformitate cu dispozitiile art. 119 din Legea nr. 272/2004, instanţa a dispus ca Directia de si Solidaritate Sociala Prahova să plătească lunar pârâtei U.O. alocaţia de stat pentru minor şi cea pentru tutelă, începand cu data pronunţării prezentei hotarari, respectiv 24.05.2011, până la încetarea măsurii de protecţie a minorului.