Interpretarea eronată a probelor sau insuficienta administrare a acestora în raport de specificul cauzei


Prin decizia civilă nr. 688/14 mai 2003, Tribunalul Prahova a admis apelul declarat de pârâtul N.T. împotriva încheierii din data de 8.01.2003, pronunţată de Judecătoria Ploieşti, pe care a schimbat-o în tot, în sensul respingerii ca neîntemeiată a acţiunii de partaj a bunurilor comune. Prin încheierea apelată s-a reţinut că părţile au dobândit în timpul căsătoriei lor autoturismul marca Dacia 1300. Adoptarea acestei soluţii nu a avut însă suport probator. Astfel, din cuprinsul adresei emisă de I.J.P. Prahova (Poliţia de Siguranţă Publică – Serviciul Rutier), s-a reţinut că autoturismul în litigiu, an de fabricaţie 1997, a fost înmatriculat la data de 11.09.1997 pe numele L.C., iar la data de 3.10.2002 a fost radiat din evidenţele pentru vânzare, pentru ca, ulterior, la 4.10.2002 să fie înmatriculat pe numele M.C., în a cărui proprietate se află şi în prezent. Coroborând conţinutul acestei adrese cu contractul de împrumut de folosinţă intervenit între proprietarul L.C. şi pârâtul din prezenta cauză, este cert că autoturismul respectiv nu s-a aflat niciodată în patrimoniul părţilor, care nu au dobândit proprietatea acestuia.

Tribunalul Prahova, decizia civilă nr. 688 din 2003