INVESTIRE CU FORMULA EXECUTORIE Cereri


INSTANTA

Analizand biletul la ordin seria R nr.X depus de petenta S.C. X SRL si emis de S.C. S SRL la data de 25.10.2010, pentru suma de 1320,12 lei, scadent la data de 10.12.2010, se constata, din mentiunea aplicata pe verso-ul BO de BRD – Groupe Societe Generale SA, ca BO mentionat a fost prezentat la plata pe data de 15.12.2010 si refuzat la data de 16.12.2010, din lipsa totala de disponibil in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare.

Potrivit art.41 din Legea nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, aplicabil si biletului la ordin, posesorul unei cambii platibile la o zi fixa sau la un anume termen de la data emisiunii sau de la vedere trebuie sa o prezinte la plata, fie in ziua in care ea este platibila, fie in una din cele doua zile lucratoare ce urmeaza.

Prin urmare, ultima zi lucratoare in care putea fi prezentat la plata BO mentionat a fost pe data de 14.12.2010 (data de 10.12.2010 a fost intr-o zi de vineri), deci dupa expirarea termenului maxim de doua zile lucratoare de la data scadentei, contrar dispozitiilor legale imperative mentionate mai sus.

Pentru aceste motive, va respinge cererea de investire a biletului la ordin.