Investire cu formulă executorie Contracte


Tip speta: SENTINTA CIVILA

Data: 12.01.2011

Obiect: investire cu formula executorie

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi, sub nr. 1702/199/20.12.2010, petenta SC T.SRL Bacău a solicitat instanţei investirea cu formulă a biletului la ordin cu nr. VVVV, emis la data de 31.05.2010, de către SC A. A.SRL Bacău.

În motivarea de fapt a cererii petenta arată că biletul la ordin a avut termen scadent la data de 31.10.2010, dar la scadenţă a fost refuyat la plată, din lipsă de disponibil în contul emitentului.

Cererea a fost legal timbrată cu 4 lei taxă judiciară de timbru şi 0,15 lei timbru judiciar.

Petenta, legal citată, s-a prezentat în instanţă.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 31.05.2010 SC A. A. SRL Bacău a emis biletului la ordin cu nr. VVVV, plătibil la ordinul societăţii petente, data scadenţei fiind 31.10.2010, iar locul plăţii fiind oraşul Bacău.

Prin urmare, societatea emitentă are sediul principal în oraşul Bacău, iar locul plăţii a fost stipulat tot la Bacău, împrejurarea că societatea emitentă ar avea şi un punct de lucru în com. Gârleni, neavând relevanţă în cauză, întrucât punctul de lucru nu are personalitate juridică.

Faţă de aceste motive, văzând şi dispoziţiile art. 5, coroborat cu art. 10 pct. 3 C. pr. civ., care stabilesc competenţa teritorială alternativă a instanţei în circumscripţia căreia domiciliază pârâtul cu aceea a instanţei de la locul plăţii, instanţa a invocat din oficiu şi urmează a admite, excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Buhuşi şi va declina competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea Judecătoriei Bacău.