Legături personale cu minorul Minori


Reclamanta si-a manifestat ulterior interesul pentru întretinerea unor relatii personale cu minorul, lucru cu care pârâtul s-a declarat în principiu de acord.

În cadrul ocrotirii parintesti, deplina egalitate în drepturi a parintilor în ceea ce priveste exercitarea drepturilor si îndatoririlor fata de copiii minori reprezinta unul dintre principiile de baza ale Codului familiei, prevazut în art.97 al.1 c.fam., iar ca o expresie a acestuia art. 98 al.1 C.fam. dispune ca „masurile privitoare la persoana copilului (….) se iau de catre parinti de comun acord”.

În ceea ce priveste dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu minorul, art.43 al.3 C.fam contine o dispozitie de principiu, potrivit careia parintele caruia nu i-a fost încredintat copilul spre crestere si educare pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învatatura si pregatirea lui profesionala.

Mai are în vedere instanta si ca, potrivit art. 14 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care a dezvoltat legaturi de atasament.

Prin urmare, în cazul în care parintele la care se afla copilul împiedica sau interzice celuilalt parinte exercitarea drepturilor sale, se pot lua de catre instanta masuri ca acesta din urma sa-si pastreze legaturile personale cu copilul. Acest drept urmeaza sa fie însa exercitat în asa fel încât sa nu aiba o influenta negativa asupra dezvoltarii minorului, trebuind sa fie respectate conditiile normale în privinta întretinerii acestor legaturi.

Având in vedere aceasta situatie de fapt si probele administrate, retinând ca reclamanta are dreptul de a veghea la cresterea si educarea copilului sau, instanta urmeaza ca pentru realizarea acestui drept de a pastra legaturi personale cu minora, care implica totodata si îndeplinirea obligatiei legale de a veghea si la cresterea si educarea copilului, la învatatura si pregatirea lui profesionala, sa fie asigurata prin stabilirea unui program de vizitare corespunzator.

Ca urmare, instanta urmeaza sa încuviinteze ca reclamanta sa aiba legaturi personale cu minora D R, nascuta la 24.07.2004, în prima si a treia saptamâna din fiecare luna, de vinerea de la orele 17.00 si pâna duminica la orele 14.00, 5 zile, cu ocazia sarbatorilor de Craciun, de pe data de 23.12, de la orele 14.00 si pâna pe data de 27.12 la orele 18.00, urmând ca în anii impari sa le petreaca cu reclamanta, iar în anii pari sa le petreaca cu pârâtul, 3 zile, cu ocazia sarbatorilor de Anul Nou, de pe data de 31.12 de la orele 14.00 si pâna pe data de 02.01 la orele 14.00, urmând ca în anii impari sa le petreaca cu pârâtul, iar în anii pari sa le petreaca cu reclamanta, o luna în vacanta scolara de vara, respectiv luna iulie, prin luarea minorei la domiciliul reclamantei si cu obligarea acesteia de a o readuce pe minora la domiciliul pârâtului.

Din cuprinsul referatului de ancheta sociala (f.39) coroborat cu caracterizarea de la fila 16, rezulta ca reclamanta locuieste în casa tatalui sau, compusa din 4 camere si hol, bucatarie, având încalzire pe lemne.

Pentru a se asigura minorei continuitate si constanta în desfasurarea relatiilor personale cu cei doi parinti, aceasta urmeaza sa petreaca alternativ sfârsiturile de saptamâna cu fiecare dintre acestia.

Instanta apreciaza de asemenea ca se impune luarea minorei la domiciliul reclamantei în timpul programului stabilit, parintelui reclamant trebuind sa i se creeze posibilitatea de a avea legaturi personale cu copilul sau in mod firesc, fara a se simti stânjenit de prezenta celuilalt parinte si protejându-se astfel si libertatea acestuia din urma.

Pe de alta parte, se apreciaza ca programul solicitat de catre reclamanta – respectiv luna august din vacanta de vara este obositor pentru minora ca urmare a faptului ca aceasta luna este premergatoare începerii anului scolar.

Se are în vedere de asemenea vârsta minorei – sase ani, precum si faptul ca pe perioada verii, reclamantei i s-au încuviintat legaturi personale cu minora în prima si a treia saptamâna din fiecare luna, apreciindu-se ca fiind suficient acest program.

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza sa admita în parte actiunea precizata si sa încuviinteze ca reclamanta sa aiba legaturi personale cu minora potrivit programului stabilit anterior.

În temeiul art. 275 C.pr.civ., fata de recunoasterea pretentiilor reclamantei de catre pârât la prima zi de înfatisare, fara ca acesta sa fii fost pus anterior de drept în întârziere, instanta va Respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecata, ca neîntemeiata.

Data publicarii pe site: 22 martie 2011