Legea nr. 10/2001. Termenul legal de formulare a notificarii. Nerespectarea acestuia. Sanctiune. Despăgubiri, penalităţiRestituiri


Reclamanta C.I. a chemat în judecata Primaria Orasului Cernavoda prin Primar, pentru ca în contradictoriu cu acesta si prin hotarâre judecatoreasca sa fie repusa în termen pentru formularea notificarii ce urmeaza a fi adresata în temeiul dispozitiilor Legii 10/2001, pârâtei unitatii detinatoare.

În motivarea cererii, reclamanta a învederat instantei, faptul ca este unica mostenitoare în calitate de legatar universal a defunctului sot P.D.D., stabilita prin certificatul de mostenitor nr. 706/1984.

Prin actul de partaj voluntar autentificat sub nr. 10224/15.04.1942 de Tribunalul Ilfov, sotului sau i-au revenit în proprietate 5,25 ha teren precum si fabrica de tigle si caramizi situata pe str. L. nr. 16 din Cernavoda, judetul Constanta, care a fost preluata abuziv de stat.

Solicita repunerea în termen motivat de faptul ca, în ziua de 15.12.2001, a fost victima unui incendiu produs în locuinta sa, moment în care a suferit un soc produs de acest incendiu si mai multe leziuni. Ca urmare, nu si-a adus aminte nimic o perioada de timp, iar în februarie 2006 când starea de sanatate s-a ameliorat, era decazuta din dreptul de a formula notificare.

Tribunalul Constanta prin sentinta civila nr. 2785/21.12.2006 a respins actiunea formulata de reclamanta C.I. prin mandatar C.A.D.

Instanta de fond a retinut ca în cauza de fata repunerea în termen nu se justifica. Reclamanta avea posibilitatea sa formuleze notificarea în baza Legii 10/2001 începând cu luna februarie 2001 pâna în 15 decembrie 2001 când a intervenit accidentul la care face referire.

În termen legal, reclamanta C.I., prin mandatar C.A.D., a declarat apel împotriva sentintei civile nr. 2785/21.12.2006 a Tribunalului Constanta.

În motivele de apel, apelanta invoca în aparare faptul ca instanta de fond, în mod gresit nu a tinut seama de vârsta înaintata pe care o are – 92 de ani – de afectiunile de care sufera în urma incendiului produs în locuinta sa. Vindecarea a necesitat o lunga perioada de timp si a fost în imposibilitate sa formuleze notificarea în vederea restituirii imobilului care îi apartine. Nu a formulat notificarea la data intrarii în vigoare a Legii 10/2001 deoarece depusese o serie de acte si a crezut ca sunt suficiente. Starea de boala, amnezia în care s-a aflat a împiedicat-o sa formuleze notificare.

Examinând criticile formulate, instanta retine urmatoarele :

Apelanta reclamanta C.I. conform certificatului de mostenitor nr. 706/1984 este unica mostenitoare a defunctului sot P.D.D.

Ca urmare a aparitiei Legii 10/2001 care a instituit o procedura speciala privind restituirea caselor nationalizate, a formulat prezenta actiune, motivând ca nu a putut sa notifice în termen Primaria Cernavoda prin Primar, deoarece a fost împiedicata de o stare de boala.

Legea nr. 10/2001 a intrat în vigoare la data de 14.02.2001 data publicarii în Monitorul Oficial, iar termenul a fost prelungit succesiv prin O.U.G. nr. 109/2001 si O.U.G. nr. 145/2001, astfel ca termenul limita a fost stabilit la data de 14.02.2002.

Prezenta actiune având ca obiect repunerea în termen a fost formulata la data de 30.05.2006.

Instanta de fond a apreciat în mod corect faptul ca apelanta reclamanta avea posibilitatea sa formuleze notificarea înainte de data producerii incendiului în domiciliul sau, respectiv în perioada 14.02.2001 – 15.12.2001.

Faptul ca dupa aceasta data reclamanta a suferit mai multe vatamari, starea de boala s-a agravat, si-a pierdut memoria, sunt aspecte ce trebuie sa fie dovedite cu acte medicale.

Adeverintele medicale depuse la dosar, confirma o stare de boala, însa nu sunt obtinute în perioada pretinsa de reclamanta, ci, sunt datate din anul 2007.

Pentru a se dovedi ca se impune repunerea în termen, apelanta reclamanta avea obligatia sa demonstreze împrejurarile care constituie impedimente temeinice care au împiedicat-o pe aceasta sa procedeze în termen la exercitarea dreptului sau.

Repunerea în termen nu este îngradita prin anumite cazuri predeterminate, ci încuviintarea ei este lasata la aprecierea instantei care o va acorda atunci când va considera ca exista motive suficiente.

Apelanta reclamanta avea obligatia sa demonstreze instantei de ce nu a formulat notificarea înainte de data de 15.12.2001, ce a împiedicat-o, iar starea de boala la care se refera trebuia dovedita cu acte medicale datate în perioada pretinsa de aceasta. Deci, trebuie sa existe motive temeinic justificate, care au dus la depasirea termenului de prescriptie.

Retinând ca în cauza de fata apelanta reclamanta nu a putut sa demonstreze pentru repunerea în termen, situatiile exceptionale la care se refera, cauze foarte întemeiate, instanta de fond a pronuntat o hotarâre legala si temeinica, astfel ca apelul urmeaza a fi respins ca nefondat.