Măsuri de protecţie specială. Legea nr. 272/2004. Plasament. Caracter temporar al măsurii. Minori


Dispoziţiile cuprinse în art. 30 arată că minorul are dreptul să crească alături de părinţii săi.

Când împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii de protecţie specială s-au modificat, măsura încetează prin reintegrarea copilului în familie.

Asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată la instanţă la data de 28.06.2011 reclamanta Panait Luminiţa a solicitat în contradictoriu cu pârâta D.G.A. S. P.C Dâmboviţa reintegrarea în familie a minorilor D. C. şi D. M.

Motivându-şi acţiunea reclamanta a arătat că minorii se află în plasament potrivit sentinţei civile nr. 587/03.06.2005 pronunţată în dosarul nr. 2987/2005 şi că întruneşte condiţiile materiale şi morale pentru creşterea şi îngrijirea copiilor.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus al dosarul cauzei sentinţa civilă nr. 587/03.06.2005, autorizaţie de construire nr. 9/23.01.2009, contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.4324/19.12.2007, certificat de căsătorie şi referat de anchetă socială.

Ca temei de drept al acţiunii a fost indicat dispoziţiile art. 68 alin. 2 şi 3 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma dispoziţiilor legale incidente în cauză tribunalul reţine că prin sentinţa civilă nr. 587/03.06.2005 a fost instituită măsura plasamentului pentru cei doi minori.

Pe toată perioada măsurii de protecţie cei doi copii au fost vizitaţi periodic de către mamă, vizitele acesteia erau însă rare ceea ce a determinat o atitudine de indiferenţă a minorilor faţă de aceasta aşa cum rezultă din raportul cu privire la situaţia copiilor nr. 3482/20.07.2011.

Referatul de anchetă socială efectuat în cauză relevă faptul că mama copiilor împreună cu soţul său dispune de condiţii materiale pentru creşterea şi îngrijirea acestora, opinându-se pentru reintegrarea minorilor în familie, anchetă socială ce se coroborează şi cu dorinţa minorilor care audiaţi în camera de consiliu au arătat că vor să revină în familie.

Cei doi minori au nevoie de stabilitate, de repere morale şi de un cadru familial care să le asigure echilibru în societate.

Pe de altă parte potrivit art. 58 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, iar dispoziţiile cuprinse în art. 30 din acelaşi act normativ arată că minorii au dreptul să crească alături de părinţii săi.

Cum reclamanta a făcut dovada că se poate ocupa de îngrijirea şi educarea celor doi copii, dispunând de condiţii materiale şi morale tribunalul apreciază că împrejurările care au determinat instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului s-au modificat, iar interesul superior al celor doi minori impune încetarea măsurii de protecţie şi reintegrarea acestora în familie care le poate oferi un climat de stabilitate şi echilibru.

Pe cale de consecinţă, faţă de considerentele de mai sus tribunalul va admite acţiunea ( sentinţa civilă nr. 1640/03.08.2011).