Minori. Exercitarea drepturilor părinteşti cu privire la persoana şi la bunurile minorului, în condiţiile instituirii măsurii de protecţie specială prin plasament. Minori


Prin actiunea civila înregistrata la data de 21 ianuarie 2011 petenta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, în contradictoriu cu intimatii P.E., M.A., Centrul de Primire în Regim de Urgenta pentru Copilul Abuzat Neglijat Exploatat T.si Casa de Tip Familial Primaverii M., a solicitat înlocuirea masurii de plasament în regim de urgenta instituit prin dispozitia nr. 61/PRU/22.12.2010 la Centrul de Primire în Regim de Urgenta T.pentru minorul M.M. cu plasamentul la Casa de Tip Familial Primaverii M.

În motivare s-a aratat ca în data de 21.12.2010 minorul a fost adus de reprezentantii Politiei Mun. T. la Centrul de Primire în Regim de Urgenta pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat T., fiind gasit lipsit de supraveghere, relatând ca în urma divortului parintilor a fost încredintat împreuna cu ceilalti doi frati ai sai spre crestere si educare mamei, care în prezent locuieste cu concubinul sau în T., cartier R., de unde minorul a plecat de aproximativ o luna locuind la un coleg de scoala.

În sedinta din camera de consiliu din 28.01.2011 a fost audiat minorul care a declarat ca este de acord cu înlocuirea plasamentului în regim de urgenta cu plasamentul la Casa de Tip Familial Primaverii M.

Prin sentinta civila 54 din 4 februarie 2011 a Tribunalului Gorj s-a admis actiunea, s-a înlocuit plasamentul în regim de urgenta instituit minorului M. M., prin dispozitia nr. 61/PRU/22.12.2010 cu plasamentul minorului la Casa de Tip Familial Primaverii M., unde s-a stabilit domiciliul copilului pe perioada plasamentului.

În temeiul art. 62 din L 272/2004 s-a dispus exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti de catre Presedintele Consiliului Judetean Gorj, parintii pastrând exercitiul drepturilor si îndeplinirea îndatoririlor parintesti ce nu sunt incompatibile cu masura dispusa.

Pentru a se pronunta astfel tribunalul a retinut ca în urma divortului parintilor sai, minorul împreuna cu ceilalti doi frati ai sai au fost încredintati spre crestere si educare mamei. Minorul a plecat de la domiciliul acesteia de aproximativ o luna, a fost gasit de reprezentantii Politiei Mun. T.si adus la Centrul de Primire în Regim de Urgenta pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat T., stabilindu-se prin Dispozitia nr. 61/PRU/22.12.2010 plasamentul în regim de urgenta pentru minor.

Din raportul de evaluare detaliata si ancheta sociala întocmite de DGASPC Gorj s-a retinut ca dezvoltarea fizica si psihica a minorului este periclitata în mediul familial din cauza neglijentei de care da dovada mama în îndeplinirea obligatiilor parintesti, astfel ca tribunalul a apreciat ca este în interesul superior al minorului de a se înlocui plasamentul în regim de urgenta instituit anterior cu plasamentul la Casa de Tip Familial Primaverii M.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs petenta, motivând ca instanta a acordat ceea ce nu s-a cerut, respectiv exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti de catre Presedintele Consiliului Judetean Gorj, ceea ce poate aduce atingere intereselor minorului deoarece sunt situatii în care este imperios necesara prezenta reprezentantului legal al minorului iar presedintele nu ar putea sa intervina, nefiind în localitate.

S-a sustinut ca exercitarea drepturilor parintesti cu privire la bunurile minorului de catre parinti nu este în interesul minorului, cât timp acesta se afla în grija statului. Recurenta a facut referire la incidenta dispozitiilor art. 62 din Legea 272/2004.

Recursul este fondat, fiind incident motivul de nelegalitate prevazut de art. 304 punct 9 cod procedura civila, urmând a fi admis pentru urmatoarele considerente.

Potrivit art. 31 alin. 2 din legea 272/2004 exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti trebuie sa aiba în vedere interesul superior al copilului si sa asigure bunastarea materiala si spirituala a acestuia, iar potrivit art. 38 lit. a si b din lege instanta judecatoreasca este singura autoritate competenta sa se pronunte cu privire la persoana care exercita drepturile si îndeplineste obligatiile parintesti în situatia în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea parintilor sai si la modalitatile în care se exercita drepturile si se îndeplinesc obligatiile parintesti.

Din dispozitiile art. 62 din lege se desprind doua reguli si anume: drepturile si obligatiile parintesti se mentin pe durata masurii plasamentului dispus de comisia pentru protectia copilului ( alineatul 1) si modalitatea de exercitarea drepturilor parintesti se stabileste de catre instanta, pentru situatiile prevazute de art. 56 lit. c) si d), b) si e).

Art. 62 alin. 2 priveste situatia copilului prevazut la art. 56 lit. a, deci numai a copilului pentru care este necesara instituirea tutelei, dar fata de care nu s-a instituit tutela. Potrivit textului, drepturile si obligatiile parintesti se exercita de Presedintele Consiliului Judetean, respectiv de primarul sectorului municipiului Bucuresti, numai în situatii expres si limitativ prevazute de lege, respectiv:în cazul copilului aflat în situatia prev. de art. 56 lit. a din lege, cu privire la persoana si bunuri si nu s-a putut instituit tutela, fiind dispus plasamentul; si în cazul copilului fata de care s-a luat masura plasamentului în regim de urgenta, cu privire la bunuri, potrivit disp. art. 64 alin. 3 din lege.

Pentru toate celelalte situatii prevazute de art. 56 instanta urmeaza sa stabileasca modalitatea de exercitare, tinând seama ca parintii nu sunt decazuti din drepturile parintesti si ca odata cu înlocuirea plasamentului în regim de urgenta cu masura plasamentului, în conditiile art. 66 alin. 2 sau 94 alin. 4 din lege, suspendarea exercitiului drepturilor parintesti prev. de art. 64 alin. 3 teza I, înceteaza de drept.

Având în vedere ca potrivit art. 59 din lege pe toata durata plasamentului, domiciliul copilului se afla, dupa caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidential care îl are în îngrijire, drepturile si obligatiile parintesti cu privire la persoana copilului trebuie exercitate de persoana în grija careia se afla minorul. În speta, fiind stabilita masura speciala de ocrotire prin plasament la Casa de Tip Familial Primaverii, dispozitiile legale impun ca seful serviciului rezidential sa exercite drepturile si sa îndeplineasca obligatiilor parintesti cu privire la persoana copilului.

Cu privire la bunurile copilului, drepturile parintesti sunt exercitate de catre parinti, dat fiind faptul ca nu este incidenta niciuna din situatiile prev la art. 56 lit. a), ca parintii nu sunt decazuti din drepturile parintesti, ca protejarea intereselor copilului nu se poate realiza decât prin delegarea exercitiului unor drepturilor parintesti si catre persoana ori institutia ce asigura protectia speciala, altfel aceasta protectie ar fi iluzorie.

În acelasi timp, trebuie avut în vedere si principiul prev. de art. 6 lit. c din lege, al responsabilizarii parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti.

Sustinerea recurentei în sensul ca parintii nu pot încasa drepturile banesti cuvenite minorului în timp ce acesta se afla în grija statului nu este de natura a dispune exercitarea drepturilor parintesti cu privire la bunuri de catre alte persoane decât parintii, pe de o parte pentru ca nu exista o dispozitie legala în acest sens iar pe de alta parte pentru ca potrivit art. 63 din lege, Comisia sau, dupa caz, instanta care a dispus plasamentul copilului va stabili, daca este cazul, si cuantumul contributiei lunare a parintilor la întretinerea acestuia. Sunt aplicabile în acest caz disp. art. 42 alin. 3, art. 86, 94 C.fam.Ca atare, comisia poate sa ceara ca parintii sa plateasca sumele de bani încasate pentru copil ( alocatia de stat), caz în care nu sunt afectate interesele minorului si nici nu sunt încalcate principiile echitatii.

Constatând ca prima instanta a aplicat gresit dispozitiile legale, potrivit art. 304 punct 9 cod procedura civila se va admite recursul, se va modifica sentinta în sensul ca se va dispune exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti cu privire la persoana minorului de catre seful serviciului rezidential ( Casa de Tip Familial Primaverii M.) si exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti cu privire la bunurile copilului de catre parinti.

Se vor mentine restul dispozitiilor sentintei.

??

??

??

??

1