Nepronunţarea instanţei cu privire la toate capetele de cerere în care a fost învestită – art. 130 alin. final Cod de procedură civilă


 

Din dispoziţiile cuprinse în art. 130 alin. final Cod procedură civilă rezultă obligaţia instanţei de a se pronunţa cu privire la toate capetele de cerere cu a căror judecată a fost învestită. Soluţionarea cauzei cu respectarea dispoziţiilor Curtea de Apel a admis recursul şi a modificat în tot decizia, în sensul că a admis apelul şi a schimbat în parte sentinţa, respingând în întregime acţiunea formulată de reclamant.

Reclamantul P.F. a solicitat, prin cererea de chemare în judecată, a se dispune excluderea din titlul de proprietate a unui imobil şi introducerea în acest titlu a altor imobile, astfel cum au fost identificate în petitul acţiunii.

Instanţa de fond a admis în parte acţiunea, în sensul că a exclus din titlul de proprietate al reclamantului un imobil, respingând restul capetelor de cerere, iar instanţa de apel a păstrat soluţia ca fiind legală şi temeinică. în această situaţie, s-a apreciat că a fost încălcat principiul disponibilităţii procesului civil, în propria acţiune formulată de reclamant i-a fost înrăutăţită situaţia acestuia, i-a fost diminuat dreptul de proprietate, fară ca în locul terenului exclus să fie incluse terenurile solicitate de petent, ceea ce face ca hotărârile recurate să fie esenţial nelegale.

Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 558 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |