Nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate Fondul funciar


R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

Sentinta civila nr. 6674

Sedinta publica de la 05 Septembrie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE: GABRIELA STEGAROIU

GREFIER: LIGIA NEGREA

……………………………………………………………………………

INSTANTA

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu Jiu sub nr. 18902/318/2010, reclamantul BS, în contradictoriu cu pârâtii DDD, Comisia Locala pentru aplicarea L.18/1991 si Comisia Judeteana, a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 1330296/2002 pentru suprafata de 0,0486 ha teren situat în tarlaua 22, parcela 598 si pentru suprafata de 0,0264 ha teren situat în tarlaua 22, parcela 599, precum si a actelor premergatoare eliberarii titlului de proprietate pârâtului DDD.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca este proprietarul unui teren siliste de casa situat în comuna, teren mostenit de tatal sau BV care la rândul sau l-a dobândit de la mama acestuia, BM, iar terenul se învecineaza la nord cu mostenitorii defunctei LI, sora bunicii sale, la sud, cu pârâtul, si la est cu DC 149, o parte din teren fiind înscris eronat în actele contestate.

Reclamantul a mai aratat ca terenul sau este delimitat de cel al pârâtului de un gard confectionat din plasa de sârma si din documentele pârâtului rezulta ca detine doar 3 m latime, însa în titlul contestat a fost înscrisa o suprafata cu latimea de 4 m, respectiv 6 m.

În drept, reclamantul a invocat disp. L. 18/1991, HG 890/2005, Codul civil.

Pentru dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar, în copie, filele de registru agricol din perioada 1959-1963, fotografii, un CD si a solicitat efectuarea în cauza a unei expertize tehnice de specialitate.

Pârâtul DDD a formulat întâmpinare (fila 12), precizata ulterior, (fila 28) prin care a aratat ca proprietatea reclamantului este despartita de a sa printr-o mejdina fixata în anul 1937, conform dovezii semnata de bunica sa, CNM, iar gardul de la drum spre deal a fost construit pe o portiune de defuncta CNM si în continuare, dupa ce se termina curtea casei, spre apus, gardul a fost construit de el, fara a afecta în vreun fel proprietatea reclamantului.

Pârâtul a mentionat ca spre MZ. proprietatea sa se învecineaza cu o ulita de acces si e posibil ca terenul sau sa fie latit spre aceasta ulita, însa fara a afecta proprietatea reclamantului, având în vedere ca exista granituirea si îngradirea din anul 1937 stabilita de comun acord de autorii partilor, iar datorita modului diferit de exploatare si utilizare agricola, cele doua terenuri sunt delimitate în mod natural si vizibil cu ochiul liber, terenul reclamantului fiind situat cu peste 30-50 cm sub nivelul proprietatii sale.

În consecinta, pârâtul mentioneaza ca este de acord sa fie îndreptate eventualele erori ale Comisiei Locale, dar numai în masura si limita îngradirilor actuale existente de zeci de ani.

În aparare, pârâtul a depus la dosar înscrisul sub semnatura privata intitulat dovada încheiat în anul 1937 de autorul partilor, titlul de proprietate contestat, procesul verbal de punere în posesie nr. 29/2002, harta cadastrala, actul de pace din 1935, fotografii.

Pârâta Comisia Locala de Fond Funciar a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea actiunii si anularea partiala a titlului de proprietate contestat pentru suprafetele indicate în cererea de chemare în judecata, cu motivarea ca datorita unor erori cadastrale s-a trecut în titlu, în mod eronat, suprafata de 0,0486 ha. teren situat în tarlaua 22, parcela 598 si suprafata de 0,0264 ha. teren situat în tarlaua 22, parcela 599.

În temeiul art. 129 al. 5 C.pr.civila, instanta a solicitat actele avute în vedere la eliberarea titlului contestat, raspunsul fiind înaintat cu adresele nr. 3446/2010 la care s-au anexat înscrisuri ( file 39-53) si nr. 2030/2011 ( fila 96-99).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea de reconstituire nr.39/1991 pârâtul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafetele evidentiate în registrele agricole, terenuri preluate de CAP, cererea fiind solutionata prin HCJ nr. 99/1992, fara a fi stabilit amplasamentul, ci doar întinderea dreptului de proprietate pentru beneficiarul reconstituirii.

Ulterior a fost întocmit planul parcelar si s-a realizat punerea în posesie a pârâtului pentru terenul de 7719 validat prin HCJ nr. 99/1992, fiind emise titlul de proprietate nr. 1330296/2002 si procesul verbal de punere în posesie aferent, în suprafata totala fiind incluse suprafata de 0,0486 ha situata în tarlaua 22, parcela 598 si suprafata de 0,0264 ha situata în tarlaua 22, parcela 599.

Terenul în litigiu este detinut de reclamant, iar anterior a fost detinut de autorii sai (din 1937), nefiind inclus în perimetrul CAP, ci în proprietatea autorilor reclamantului (conform adresei nr.1408/2011 depusa la fila 84), motiv pentru care justifica dreptul de proprietate si granita existenta cu actele invocate si de catre pârât.

Astfel, atât reclamantul, cât si pârâtul sustin ca proprietatile ce le apartin se învecineaza si sunt delimitate din 1937 conform întelegerii autorilor acestora, pe o portiune de teren fiind amplasat gardul redat sugestiv în schita depusa la fila 112, aceasta granita fiind avuta în vedere de catre expertul desemnat în cauza care a concluzionat ca pozitionarea si întinderea dreptului de proprietate stabilita prin titlul de proprietate nr. 1330296/2002 si procesul verbal de punere în posesie aferent nu este în concordanta cu actele vechi invocate de pârât, în aceste acte de reconstituire fiind incluse în mod gresit suprafata de 414 mp din parcela 598 si suprafata de 214 mp din parcela 599, ambele situate în tarlaua 22, identificate în cuprinsul raportului de expertiza întocmit în cauza.

Mai mult, pârâtul recunoaste ca si-a extins proprietatea, însa spre calea de acces, fara a afecta terenul reclamantului, împrejurare ce a condus la eroarea de fata deoarece la transpunerea suprafetei detinuta de pârât în conformitate cu hartile cadastrale nu putea fi inclusa calea de acces.

În consecinta, în prezent pârâtul detine un amplasament distinct de cel din actele vechi invocate prin extinderea proprietatii spre drum (nu catre reclamant), amplasament care cuprinde o parte din domeniul public (calea de acces), portiune care nu a fost mentionata în titlul de proprietate nr. 1330296/2002 si procesul verbal de punere în posesie aferent, dar în aceste acte au fost incluse cele doua parcele detinute de reclamant (suprafata de 414 mp din parcela 598 si suprafata de 214 mp din parcela 599, ambele situate în tarlaua 22).

Oricum, legalitatea actelor de reconstituire emise gresit pârâtului în sensul includerii suprafetei de 414 mp din parcela 598 si suprafetei de 214 mp din parcela 599 se impune a fi verificata de instanta.

În acest sens, instanta reaminteste ca s-a considerat de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului (cauza Glod împotriva României) ca aceste comisii administrative (implicate în procedura reconstituirii reglementata de Legea nr. 18/1991) nu respecta conditia de independenta în raport cu executivul si nu pot, prin urmare, sa constituie o “instanta ” în sensul art. 6 alin. 1 din Conventie, fiind necesar ca persoana interesata sa poata supune deciziile luate de autoritatea administrativa în cauza controlului ulterior al unui organ judiciar cu competenta deplina, în cauza un astfel de control fiind realizat prin actiunea civila de fata.

Din starea de fapt expusa, instanta apreciaza ca reclamantul a dovedit îndeplinirea conditiei interesului judiciar în cauza dedusa judecatii întrucât antecesorii sai au justificat dreptul de proprietate prin actele vechi invocate de ambele parti, motiv pentru care probeaza încalcarea unui drept subiectiv, legitim si actual, care sa sustina declansarea procesului, iar pârâtul nu este persoana îndreptatita la reconstituire pentru terenul în litigiu care nu a fost inclus în perimetrul CAP, în cauza fiind incidente dispozitiile art. III alin. 1 lit. a din Legea nr. 169/1997 potrivit cu care sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire emise în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari.

Pentru aceste considerente, instanta va admite în parte actiunea civila si va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 1330296/2002 si a procesului verbal de punere în posesie aferent pentru suprafata de 414 mp din parcela 598 si pentru suprafata de 214 mp din parcela 599, ambele situate în tarlaua 22, identificate în cuprinsul raportului de expertiza întocmit în cauza.

Totodata, instanta va respinge cererea pentru anularea actului premergator, respectiv HCJ nr.99/1992 întrucât prin hotarârea de validare nu s-a stabilit amplasamentul terenului, ci doar întinderea dreptului pârâtului, împrejurare ce nu afecteaza dreptul reclamantului, iar pârâtul are posibilitatea sa solicite punerea în posesie pe un alt amplasament pentru diferenta dintre suprafata validata si cea din actele partial desfiintate.

În baza art. 274 C.p.civila, instanta va obliga pârâta Comisia Locala pentru aplicarea L.18/1991 sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata în cuantum de 800 lei deoarece eroarea în întocmirea documentatiei avuta în vedere la emiterea titlului contestat îi este imputabila, iar acordul exprimat în întâmpinare nu a fost suficient pentru incidenta în cauza a prevederilor art. 275 C.p.civila în aceasta situatie, mai ales ca a fost necesara efectuarea unei expertize ce a confirmat inexactitatea sustinerilor comisiei cu privire la întinderea suprafetei în litigiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

……………………………………… ………………………………………………..