OBLIGAREA PARINTELUI LA INTRETINEREA COPILULUI Pensii


 

Potrivit art. 86 al.1 C.fam. „obligaţia de întreţinere există între (…) părinţi şi copii”, descendentul având drept la întreţinere oricare ar fi pricina nevoii în care se află, cât timp este minor, precum şi pentru perioada în care, devenind major, se află în efectuarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani, cu condiţia să se afle in stare de nevoie si în incapacitate de a munci, întreţinerea fiind datorată potrivit cu nevoia acestuia şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, conform art. 94 C.fam.

Reclamanta se afla in stare de nevoie deoarece in prezent este elevă în clasa a XIa la Colegiul Naţional Gheorghe Ţiţeica, aşa cum rezultă din adeverinţa aflată la fila 8 dosar, iar cheltuielile legate de educare si intretinere au crescut, sunt complexe si au caracter permanent. De asemenea, reclamanta se afla in incapacitate de a munci, ce deriva din satisfacerea unor cerinte de ordin social, aflandu-se in continuarea studiilor .

Astfel, acţiunea prin care copilul major aflat în continuarea studiilor solicită de întreţinere de la părinţii săi are la bază o obligaţie specială de educare şi instruire pe care părinţii o au faţă de copii lor. Această obligaţie, prevăzută de art.101 C.fam., prezintă nu numai un aspect nepatrimonial, ci şi unul patrimonial, constând în cheltuielile pe care părintele trebuie să le suporte pentru a putea da copilului pregătirea necesară atingerii scopului de a-l face folositor societăţii. Obligaţia prevăzută de art.101 C.fam. este distinctă de obligaţia prevăzută de art.86 şi, ca atare, nu poate fi limitată până la majoratul copilului, ci durează pe toată perioada de timp în care copilul îşi desăvârşeşte studiile, dar nu mai mult de împlinirea vârstei de 25 de ani, dată până la care, în mod normal, un tânăr poate termina studiile universitare.

Avându-se în vedere şi dispoziţiile art.86 al.1 şi 2 C.fam. cu referire la art. 101 C.fam. si art.94 C.fam şi constatând că pârâtul nu realizează venituri cu caracter de continuitate, precum şi faptul că reclamanta se află în efectuarea studiilor, iar nevoile acesteia au crescut, fiind în prezent elevă în clasa a XI a, instanţa apreciază drept întemeiată cererea reclamantei privind obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în favoarea acesteia.

La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere instanţa va reţine că pârâtul nu realizează venituri din muncă şi nu prestează întreţinere altor persoane faţă de care să fie în mod legal obligat.

În consecinţă, instanţa va avea în vedere venitul minim net pe economie de 461 lei, precum şi criteriile oferite de disp. art.94 alin.3 C.fam, potrivit carora atunci cand intretinerea este datorata de parinte ea se stabileste pana la 1/4 din castigul din pentru un copil şi va stabili în sarcina pârâtului o de întreţinere lunară în favoarea reclamantei de 115 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii – 17.03.2010 până la terminarea studiilor, fără a depăşi 25 de ani.

Văzând şi dispoziţiile art.2821 C.proc.civ.,