Obligatia de a face Abuzuri


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 8532

Sedinta publica de la 13 Decembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 06.12.2010 , în cauza civila privind pe reclamanta ….. si pe pârâtele BRD – GSG – Sucursala Gorj si BRD – GSG – Sediul Central Bucuresti, având ca obiect obligatie de a face.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita din ziua dezbaterilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta , se constata depuse la dosar în data de 13.12.2010 concluzii scrise din partea reclamantei prin avocat dupa care ,instanta deliberând pronunta urmatoarea sentinta.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr.14374/318/2010, reclamanta ……. a chemat în judecata pe pârâtele BRD- GSG – Sucursala Gorj si BRD- GSG- Sediul Central Bucuresti solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligate pârâtele sa-i comunice date de identificare ale angajatei care a apelat în data de 10.07.2010 pe numarul de telefon al mamei sale ME, 0253/212321 ,proferând jigniri la adresa reclamantei si amenintari, lezându-i grav imaginea în fata mamei si a rudelor ce se aflau în vizita , cu daune cominatorii de 70 lei pe zi întârziere de la data pronuntarii sentintei si pâna la data executarii obligatiei, cu cheltuieli de judecata.

Mai arata ca în 13.07.2010 a adresat o cerere la BRD Gorj, însa nu a primit nici un raspuns cu privire la aceste date.

În drept îsi întemeiaza cererea pe art. 1000 alin.3 C.p.c, art.109 alin. 1 si 2 C.p.c.

Pârâtele depun întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii, atasând grafic costuri totale, cererea nr.7506/13.07.2010, raspunsul 922/20.07.2010, cererea de credit 43398814/03.12.2007 a reclamantei.

Reclamanta raspunde la întâmpinare , aratând ca s-a solicitat cu câteva luni înainte sa i se modifice numarul de contact , respingând sustinerile pârâtei prin întâmpinare si atasând taxa judiciara de timbru în cuantum de 8 lei. Mai depune corespondenta purtata în data de 02.11.2010, 25.11.2010, adresa 3005/18.11.2010. la termenul de judecata din 06.12.2010 se ia un interogatoriu reclamantei, iar pârâte depun concluzii scrise.

Reclamanta depune concluzii scrise în data de 13.12.2010.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamanta a formulat cerere de credit cu nr.43398814 în data de 03.12.2007 adresata pârâtei. În cuprinsul acestei cereri reclamanta a înscris printre alte date personale si numere de telefon de contact respectiv, numar de telefon domiciliu si numarul de telefon mobil. Aceasta cerere a fost aprobata si partile au încheiat un contract de credit cu rate de rambursare.

Nemultumita de primirea unui telefon din partea pârâtei, reclamanta adreseaza o cerere catre conducere sub nr.7506 în data de 13.07.2010 prin care solicita sa cunoasca numele persoanei care a sunat-o acasa în data de 10.07.2010 având în vedere ca acel telefon era al mamei sale, iar reclamanta atentionase banca de noul sau numar de telefon. Pârâta raspunde reclamantei în data de 20.07.2010 prin care aminteste ca banca atentioneaza clientii de eventualele restante în plata sumelor luând la cunostinta de la aceasta data care sunt numerele de telefon ale reclamantei.

Instanta constata ca reclamanta nu a facut dovada atentionarii bancii de noul numar de telefon decât prin cererea 7506/13.07.2010. De altfel, la interogatoriu , prin marturisirea spontana, arata ca nu a sesizat nicio institutie abilitata pentru a efectua verificari decât prezenta actiune. Având în vedere ca petenta a indicat numarul de telefon al mamei sale , în mod firesc si banca cu care aceasta avea raporturi juridice a contactat-o pe numarul indicat. Mama sa avea posibilitatea sa se adreseze Romtelecom ca abonat al acestei institutii sa ia masuri pentru a nu mai fi sicanata de persoane pe care nu le cunoaste si cu care nu are nicio legatura. Mai mult, putea sa se adreseze Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu pentru a solicita sa se verifice ca este sicanata de anumite persoane. Din uzantele institutiilor de telefonie aceste institutii nu au obligatia sa indice numele persoanei abonat al postului telefonic de la care s-a sunat ci doar sa atentioneze posesorul postului telefonic ca daca se vor mai repeta telefoanele date atunci serviciul telefonic va fi restrictionat si desfiintat.

Cu toate acestea petenta, la interogatoriu arata ca în mod intentionat nu achita ratele lunare la scadenta tocmai pentru a fi sunata. Ori, prin aceasta atitudine urmarea sa genereze o stare de conflict invocându-si propria culpa. De altfel, chiar reclamanta recunoaste ca nu a achitat ratele la timp înca din decembrie 2009, iar telefonul de care face vorbire în actiune se dateaza în 10.07.2010. Instanta este obligata sa recunoasca si sa respecte drepturile subiective ale justitiabililor si nicidecum sa certifice ca atitudinea reclamantei în abordarea acestei situatii este cea corecta. Doar faptul ca BRD sucursala Tg-Jiu ar fi sunat-o pe reclamanta nu certifica faptul ca acesta este si telefonul sicanator, ci doar un mod de atentionare ca exista restante la sumele împrumutate si nerestituite la termen, cu atât mai mult cu cât data de 10.07.2010 este o zi de sâmbata, zi nelucratoare.

Având în vedere ca reclamanta nu facut dovada ca a anuntat banca de schimbarea numarului de telefon decât dupa ce înainteaza cererea amintita mai sus si faptul ca îsi invoca propria culpa în a genera acest conflict lasând în mod intentionat rate lunare neachitate la scadenta, nefacând dovada ca a fost sunata în mod sicanator sau jignitor, neavând nicio relevanta aflarea numelui unei persoane fata de care nu întelege sa se îndrepte ulterior printr-o actiune în despagubiri, în baza art.1073 si urmatoarele c.civ, urmeaza sa se respinga actiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamanta ….., cu domiciliul în Tg……….. în contradictoriu cu pârâtele BRD-GSG- Sucursala Gorj, cu sediul………… si BRD – GSG – Sediul Central Bucuresti, cu sediul în ………..

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 13 Decembrie 2010.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red.L.C./tehn. MS/ 23 Decembrie 2010/5 ex.