Obligatia de a face Măsuri de siguranţă şi educative


INSTANTA

Asupra cauzei de fata ;

Cu nr.x s-a inregistrat cererea prin care reclamanta E A C a chemat in judecata parata B.T.A S.A solicitand instantei ca prin hotararea ce o ava pronunta sa o oblige la plata reparatiilor pentru autoturismul marca Volkswagen Golf cu numar de identificare X si cu numar de inmatriculare Xsub sanctiunea de daune interese de 50 lei pe zi intarziere incepand cu data promovarii actiunii si la plata cheltuielilor de judecata.Ulterior prin cererea din 23 iunie 2010 reclamanta a precizat ca in urma procedurii de organizare parata B.T.A S.A. a devenit Groupama A cu sediul in X si a solicitat chemarea acesteia in judecata in calitate de parata.Tot prin aceasta cerere a precizat ca doreste obligarea paratei la plata sumei de 5 000 lei sub rezerva majorarii reprezentand contravaloarea reparatiilor pentru acelasi autoturism si pentru aceleasi motive.

Motivand cererea reclamanta a sustinut ca la data de 14 ian.2009 a incheiat cu parata contractul de a autovehiculelor pentru avarii si furt nr.X cu privire la autoturismul marca Volkswagen Golf cu numar de identificare X si cu numar de inmatriculare X.Autoturismul a fost implicat intr-un accident si a solicitat societatii de A sa suporte reparatiile insa aceasta nu a indeplinit obligatiile asumate prin contract.In drept a intemeiat cererea pe disp.art.969 din codul civil si L.136/1995.A depus in proba contractul de asigurare autovehicule nr.K00242942 din 01.02.2009,copie de pe cartea de identitate a vehiculului,de pe certificatul de inmatriculare.

Prin intampinare parata S.C.Groupama A S.A. a solicitat respingerea cererii.

A invocat exceptia lipsei formularii unei pretentii ,lipsei de interes .A motivat ca reclamanta nu a indicat intinderea daunelor si initial a solicitat indeplinirea unei obligatii de a face iar in drept a invocat disp. art.969 si urm.cod civil privind conventiile .In cauza s-a incheiat un contract de asigurare nrX din 14 ian.2009 .

Reclamanta la data incheierii politei de asigurare ,la rubrica”istoricul daunelor” nu a declarat faptul ca autoturismul a fost declarat dauna totala si ulterior a fost vandut ca epava.La rubrica”Mentiuni speciale” din contract, reclamanta a declarat pe propria raspundere ca autovehiculul pentru care a solicitat incheierea Ai nu a facut obiectul unei daune totale si nu a fost cumparat drept „ epava” de catre reclamanta si nici de proprietarii anteriori.

In urma cercetarilor departamentului intern antifrauda s-a stabilit ca autovehiculul din litigiu a fost cumparat de E A C de la X.

Autoturismul Volkswagen Golf cu nr. de identificare X a apartinut lui X si acesta avea incheiat polita de asigurare Casco CI07 nr.X cu societatea de A X. E G sotul reclamantei a avariat autoturismul din litigiu intr-un accident rutier care a avut loc in data de 12 august 2008 ora 23,30 ,situatie consemnata in procesul verbal seria CC nr.X emis de IPJ Vaslui –BPR

In baza politei de asigurare Casco CI07 nr.0114610 cu societatea de A ASTRA X a consemnat in declaratia de despagubiri ca a luat cunostinta despre faptul ca valoarea reparatiei autoturismului depaseste valoarea reala a acestuia fapt care se incadreaza in dauna totala.Dupa evaluarea acestuia a fost de acord sa o pastreze.Dupa ce autoturismul a fost reparat acesta a fost vandut reclamantei .Aceasta s-a folosit de declaratii false la incheierea contractului de asigurare.A mai sustinut ca potrivit art.8.32 din conditiile generale de asigurare la polita K00242942/14 ian.2009 se prevede ca in situatia in care se constata ca asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete cu privire la datele luate in considerare la incheierea Ai,…BT A are dreptul sa refuze plata despagubirilor.A motivat in drept cu disp.L. 136/1995.

A depus in proba copie de pe contractul de asigurare nr.K 00242942 /14.01.2009, extras din conditiile generale din contractul de asigurare,dosarul de daune deschis la S.C.Astra S.A. Agentia V X(proces verbal de constatare a daunelor,referat de plata,proces verbal politie seria CC nr.X,autorizatie de reparatii seria CR,nr.X,declaratia conducatorului auto E G,polita asigurare Astra CI07 nr.X din 25 sept.2007,declaratia X pentru stabilirea daunei totale.

Fata de intampinarea paratei reclamanta a sustinut ca in cauza nu sunt aplicabile disp.art.8.32 din conditiile de asigurare si a fost de buna credinta la incheierea contractului de asigurare.Dupa repararea autoturismului de catre X s-au simtit obligati intr-o oarecare masura sa cumpere acest autoturism dat fiind situatia care se crease in urma avarierii autoturismului dar nu a cunoscut informatia potrivit careia in urma negocierii intre Xsi Societatea de asigurare ASTRA autoturismul fusese considerat o epava si ca daunele suferite de autoturism la data de 12.08.2008 au fost considerate dauna totala.Autoturismul a fost cumparat reparat,in stare perfecta de functionare si avand in vedere experienta accidentului din 12.08.2008 a considerat ca se impune efectuarea Ai Casco.Xa semnat despre luarea la cunostinta cu privire la valoarea reparatiei si ca aceasta a fost totala.

Reclamanta a solicitat efectuarea unei expertize tehnice auto cu obiectivul evaluarea reparatiilor pentru autoturismul din litigiu pe care parata ar fi trebuit sa o suporte potrivit contractului de asigurare.Expertiza a fost efectuata in cauza de expertul tehnic X .Valoarea stabilita prin expertiza a fost insusita de reclamanta si a fost timbrata.Parata nu a expus un punct de vedere cu privire la expertiza.

Din ansamblul probelor administrate avand in vedere precizarile si sustinerile partilor instanta retine urmatoarele:

Initial reclamanta a conceput cererea ca o obligatie de a face solicitand obligarea paratei sa suporte contravaloarea reparatiilor pentru autoturismul marca Volkswagen Golf cu nr. de identificare X in baza contractului de asigurare nr.K X incheiat la data din 14 ian.2009 ,iar temeiul juridic invocat a fost cel referitor la conventiile civile in general,art.969 din codul civil.Fata de aceasta cerere initiala exceptiile invocate de parata sunt intemeiate .Reclamanta nu a dovedit indeplinirea riscului asigurat.Nu a facut vreo dovada ca s-ar fi adresat in vreun fel societatii de asigurare si ca aceasta i-a dat vreun raspuns negativ.Prin urmare reclamanta nu a justificat existenta vreunui interes .

Ulterior reclamanta a precizat cererea solicitand suma de 5 000 lei sub rezerva majorarii reprezentand contravaloarea reparatiilor pentru acelasi autoturism in baza contractului de asigurare nr.K X incheiat la data din 14 ian.2009 cu privire la autoturismul marca Volkswagen Golf cu nr. de identificare X.

In sustinerea cererii reclamanta a depus polita de asigurare nr. K X incheiat la data din 14 ian.2009 cu parata B.T.A S.A. devenita S.C. Groupama A S.A. si a solicitat efectuarea unei expertize care sa stabileasca valoarea reparatiilor la autoturismul ce face obiectul contractului de asigurare.

Raspunderea rezultata din contractul de asigurare este o raspundere specifica reglementata prin L.136/1995 si conditiile raspunderii sunt inscrise in contractul de asigurare.Potrivit art 9,11 ,13,19,20 din legea cadru prin contractul de asigurare, contractantul Ai sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa plateasca asiguratului, beneficiarului Ai sau tertului pagubit despagubirea ori suma asigurata, denumita in continuare indemnizatie, rezultata din contractul de asigurare incheiat in conditiile prezentei legi, in limitele si la termenele convenite.

Incheierea contractului de asigurare se probeaza cu polita de asigurare sau cu certificatul de asigurare emis si semnat de asigurator ori cu nota de acoperire emisa si semnata de brokerul de asigurare.

Persoana care incheie asigurarea este obligata sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator si, de asemenea, sa declare, la data incheierii contractului, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care sunt, in mod obiectiv, esentiale pentru evaluarea riscului.

Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii contractului, asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului schimbarea.

Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea riscului asigurat, in termenul prevazut in contractul de asigurare.

In caz de neindeplinire a obligatiei prevazute la alineatul precedent asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.

Comunicarea producerii riscului asigurat se poate face si catre brokerul de asigurare care, in acest caz, are obligatia de a face la randul sau comunicarea catre asigurator, in termenul prevazut in contractul de asigurare.

In cazurile stabilite prin contractul de asigurare, in Ale de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul nu datoreaza indemnizatie, daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de catre asigurat sau catre beneficiar ori de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate.

Dispozitiile alineatului precedent se aplica, daca partile convin, si in cazul in care riscul asigurat a fost produs de catre:

a) persoanele fizice majore care, in mod statornic, locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul;

b) prepusii asiguratului sau ai beneficiarului.

In cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare in conditiile prevazute de contractul de asigurare. In situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare, suma care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator inainte ca acesta sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca.

Din analiza contractului asigurare nr.K X incheiat la data din 14 ian.2009 intre reclamanta si parata B.T.A S.A. devenita S.C. Groupama A S.A. rezulta ca riscul asigurat este reprezentat de avarii pe teritoriul Romaniei pentru autovehiculul marca Volkswagen Golf cu nr. de identificare X si cu nr. de inmatriculare X

Valabilitatea contractului este cuprinsa intre data de 15.01.2009-14.01.2010 iar suma asigurata stabilita a fost 57 965 lei.

La incheierea contractului de asigurare s-a intocmit un raport de inspectie, s-au efectuat 9 fotografii cu privire la autovehiculul asigurat .La rubrica „Istoricul daunelor” din contract sub semnatura, reclamanta a completat rubrica potrivit careia nu a mai avut daune in ultimii trei ani –CASCO,RCA iar la rubrica mentiuni speciale reclamanta a declarat pe propria raspundere ca autovehiculul pentru care solicita incheierea Ai nu a facut niciodata obiectul unei daune totale si nu a fost cumparat drept epava nici de ea nici de proprietarii anteriori.

A mai consemnat ca este de acord ca in cazul oricaror raspunsuri false,inexacte,incomplete si neinstiintarea societatii de asigurare despre modificari ulterioare sa se refuze plata despagubirilor ,fara restituirea primelor.

Atat reclamanta cat si parata au depus in proba documente anterioare cumpararii autovehiculului de catre reclamanta.Reclamanta in cererea initiala si in cea completata si precizata nu a prezentat cand s-a produs riscul asigurat ,daca a fost instiintata societatea de asigurare despre producerea riscului daca a solicitat constatarea si plata de daune.Prin urmare nu s-a dovedit indeplinirea unei conditii esentiale din contract aceea a producerii riscului asigurat si parcurgerea metodologiei si obligatiilor prevazute pentru constatare de daune.In ceea ce priveste expertiza solicitata si efectuata instanta apreciaza ca aceasta proba nu suplineste obligatiile reclamantei prevazute in contractul de asigurare.Evaluarea unor avarii constatate la vehiculul din contractul de asigurare comparand starea acestuia cum s-a stabilit cu ocazia incheierii contractului de asigurare cu starea vehiculului la momentul expertizarii nu atrage dupa sine plata de daune de catre asigurator..

Cata vreme reclamanta asigurata nu a indeplinit obligatiile din contract in ceea ce priveste stabilirea daunelor, anuntarea societatii asiguratoare despre producerea riscului asigurat nu poate fi antrenata raspunderea contractuala a asiguratului.

Din documentatia depusa de parata in proba rezulta ca reclamanta a furnizat date inexacte cu privire la autovehiculul asigurat .Rezulta ca sotul reclamantei a produs avarii autoturismului din litigiu iar proprietarul autovehiculului a beneficiat de daune totale si ca acesta nu a fost cumparat drept epava.In acest sens au fost depuse documentele atasate dosarului de daune deschis la S.C.Astra S.A.- Agentia Vaslui X(proces verbal de constatare a daunelor,referat de plata,proces verbal politie seria CC nr.X,autorizatie de reparatii seria CR,nr.X,declaratia conducatorului auto E G ,polita asigurare Astra CI07 nr.0114610 din 25 sept.2007,declaratia lui X pentru stabilirea daunei totale.

Chiar daca s-ar retine faptul ca reclamanta nu a cunoscut aspectul privind acordarea daunelor totale pentru autoturismul din litigiu , declaratia acesteia cu privire la nr.daunelor in ultimii trei ani este o declaratie inexacta.Aceasta a sustinut ca nu au existat astfel de daune cu toate ca avea cunostinta despre acestea .Sotul ei E Gigi a fost cel care a produs evenimentul cauzator de prejudiciu si chiar reclamanta a precizat in cerere ca in baza Ai detinute de proprietarul autovehiculului X autovehiculul a fost reparat.

Potrivit art.8.32 din conditiile generale de asigurare la polita X ian.2009 se prevede ca in situatia in care se constata ca asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete cu privire la datele luate in considerare la incheierea Ai,…BT A are dreptul sa refuze plata despagubirilor.

Reluand ,instanta apreciaza ca nu au fost dovedite elementele raspunderii contractuale rezultate din contractul de asigurare.Reclamanta nu poate sa invoce propria culpa motiv pentru care cererea se va respinge.

4