Obligaţia de a face – ridicare stâlp de înaltă tensiune şi mutare pe domeniul public pe stradă; despăgubiri Despăgubiri, penalităţi


Instanta a respins actiunea pentru urmatoarele motive : dreptul de proprietate nu este un drept absolut, iar prevederile art.44 alin.4 si cele ale art.136 din Constitutie au în vedere circumstantele executarii prerogativelor dreptului de proprietate, justificate de necesitatea ocrotirii interesului public. Legiuitorul poate institui limitari rezonabile în valorificarea dreptului de proprietate ca drept subiectiv garantat. Dispozitiile art.16 alin.5 din Legea nr.13/2007 se aplica doar pentru lucrarile efectuate dupa intrarea în vigoare a acestei legi, reglementare de care nu beneficiaza reclamantul, cât timp lucrarile s-au efectuat anterior, astfel ca pârâtele nu îi datoreaza reclamantului vreo despagubire întrucât nu a existat nici o lucrare care sa-i afecteze suprafata de teren proprietate. Solicitarea reclamantului de a i se plati de catre pârâte contravaloarea lipsei de folosinta a terenului apare ca nefondata, cât timp reteaua electrica este proprietatea publica a statului data cu concesiune distribuitorului de energie electrica, iar terenul pe care sunt amplasati stâlpii este de asemenea proprietate publica. Legea nu prevede acordarea de despagubiri banesti aferente lipsei de folosinta a terenului aflat în domeniul public al statului pe care se afla capacitati energetice. Reteaua electrica este o investitie de utilitate publica si nu exista nici o încalcare a dreptului de proprietate al reclamantului, folosinta terenului fiind limitata în conditiile legii. Exercitarea dreptului de uz si servitute asupra proprietatilor afectate de capacitati energetice se realizeaza cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestora.