Obligaţia solidară în cadrul raportului obligaţional trebuie prevăzută în mod expres. Executarea silită


Exceptie de la regula divizibilitatii o constituie obligatiile solidare si obligatiile indivizibile, în cazul carora datoriile sau creantele nu se mai divid între subiectele pasive sau active ale acelui raport juridic obligational.

Exceptie de la regula divizibilitatii o constituie obligatiile solidare si obligatiile indivizibile, în cazul carora datoriile sau creantele nu se mai divid între subiectele pasive sau active ale acelui raport juridic obligational.

Decizia civila nr.331/ R din 27.04.2011

Prin sentinta civila 3157 din 3 noiembrie 2010, pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei s-a respins contestatia la înaintata de contestatoarea P. A. în contradictoriu cu intimata C. I. si tertul poprit Casa Locala de Pensii în dosarul executional 132/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc B.P.

În considerentele sentintei se retin ca prin decizia civila nr. 2943/R/22.12.2009 a Curtii de Apel Cluj contestatoarea împreuna cu numita P. M. au fost obligati sa plateasca intimatei suma de 2301 lei cheltuieli de judecata.

În baza acestui titlu executoriu intimata a solicitat în dosar executional nr. 132/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc B. P. începerea executarii fata de contestatoare.

Cum aceasta a fost obligata alaturi de numita P.M., adica în solidar cu aceasta, creditoarea poarte alege pe care dintre cele doua debitoare sa le execute, contestatoarea având apoi calea actiunii în regres fata de cealalta obligata în solidar.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs P.A. care a solicitat anularea executarii silite din dosarul 132/2010, deoarece are o situatie financiara grea. Are o mica de 916 lei, are nevoie de medicamente, are CAR de achitat, este în urma cu impozitul, are mai multe datorii la stat.

În probatiune s-a depus cererea contract de împrumut, biletul de externare, copie dupa cartea de identitate, Decizia civila 2943/2009 a Curtii de Apel Cluj.

Analizând sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs invocate, în baza art. 304 alin. 1 Cod procedura civila, tribunalul constata urmatoarele:

Prin Decizia civila 2943/R din 22.12.2009 pronuntata de Curtea de Apel Cluj, contestatoarea P. A.si intimata P. M. au fost obligate sa plateasca intimatei C. I. suma de 2301 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata în toate instantele.

În baza acestui titlu executoriu, investit cu formula s-a pornit executarea silita în dosarul executional 132/2010 împotriva contestatoarei P.M. si s-a înfiintat poprire asupra pensiei pe care contestatoarea o primeste de la tertul poprit Casa Locala de Pensii Sighetu Marmatiei, pâna la concurenta sumei de 2301 lei cheltuieli de judecata si 310,4 lei cheltuieli de executare.

Potrivit principiilor de drept civil în materie de obligatii vizând pluralitatea de subiecte diviziunea drepturilor si obligatiilor constituie regula, ceea ce înseamna ca, datoria sau creanta se împarte în atâtea fractiuni câti debitori sau creditori exista în acel raport juridic. Asemenea obligatii se numesc conjuncte sau divizibile.

În speta, asa cum reiese din titlul executoriu Decizia civila 2943/2009 a Curtii de Apel Cluj, cele doua pârâte au fost obligate la plata sumei de 2301 lei Cheltuieli de judecata. Aceasta înseamna ca, potrivit principiului divizibilitatii partea ce-i revine contestatoarei din plata cheltuielilor de judecata este ˝ parte, respectiv suma de 1150,50 lei.

În mod gresit instanta de fond a retinut ca ar fi vorba de o obligatie solidara, atâta timp cât în dispozitivul sentintei nu se precizeaza în mod expres aceasta obligatie.

Pe cale de consecinta în temeiul dispozitiilor art. 312 Cod procedura civila, s-a admis recursul, s-a va modificat sentinta judecatoriei în sensul admiterii în parte a contestatiei , anularea în parte a formele de executare silita pâna la concurenta sumei de 1150,50 lei, mentinându-se pentru diferenta de 1150,50 lei. De asemenea si cheltuielile de executare au fost înjumatatite. Admitându-se actiunea în parte, potrivit dispozitiilor art. 23 lit. e din Legea 146/1997, s-a dispus restituirea a 1/2 parte din taxa de timbru achitata, respectiv suma de 97 lei.