Obligaţie de a face Contracte


DOSAR NR. 16580/318/2009* Numar operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TG- JIU

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 5810

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 28.06.2011

PRESEDINTE: MIHAELA SURDOIU

GREFIER: IRINA CALUGARU

Pe rol solutionarea actiunii civile, astfel cum a fost precizata, formulata de formulata de reclamantii C V, C E, C I, S M si B M, toti cu domiciliul ales în…. comuna Slivilesti, sat Stiucani, judetul Gorj, în contradictoriu cu pârâtele Directia Miniera Jilt si SC Complexul Energetic Turceni SA,

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru reclamanti, avocat H A M, pârâtele fiind reprezentate de catre P F.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Aparatorul reclamantilor depune, în sedinta publica, originalul chitantei de plata a taxei judiciare de timbru în valoare de 3516 lei, conform chitantei seria SIM, nr. 5441/10.06.2011, titlul de proprietate nr. 1512260/10.11.2008, titlu de proprietate nr. 1512261/10.11.2008, certificat de negrevare nr. 3588/10.06.2011, certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice nr. 3581/10.06.2011 si învedereaza instantei ca nu mai are alte cereri de formulat.

Consilier juridic PF arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau exceptii de invocat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantilor solicita admiterea actiunii, astfel cum a fost precizata, solicitând instantei ca sentinta ce se va pronunta sa tina loc de act autentic de vânzare cumparare pentru terenurile ce au facut obiectul conventiilor încheiate de parti în anul 2008; cu cheltuieli de judecata.

Consilier juridic P F solicita respingerea cererii formulate, învederând ca acele conventii de vânzare cumparare nu au fost semnate de reprezentanti ai pârâtei si nu au avut aprobarea consiliului de administrare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.12.2009, sub numarul 16580/317/2009, reclamantii C V, C E, C I, S M si B M au chemat în judecata pe pârâtele Directia Miniera Jilt si SC Complexul Energetic Turceni SA, solicitând instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea pârâtelor sa-si execute obligatiile stabilite prin conventia din 14.06.2001 încheiata în vedere schimbului de imobile ca urmare a exploatarii de catre pârâte a zacamintelor de carbune din jurul gospodariei lor; obligarea pârâtelor sa-si execute obligatiile asumate prin contractul de schimb din 21.11.2008 autentificat sub nr.8045 din aceeasi data, încheiat la Notarul Public Claudia Parau, precum si obligatia din conventia încheiata cu acea ocazie iar, în caz contrar, au solicitat rezolutiunea contractului de schimb din 21.10.2008 si obligarea pârâtelor la daune interese, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca în anul 2001 între mama lor, Curelea Maria, si pârâta EMC Jilt( actuala Directia Miniera Jilt) a intervenit o conventie de schimb prin care pârâta s-a obligat sa le reconstruiasca prin stramutare o noua gospodarie pe o alta vatra de sat, în schimbul casei lor de locuit si a anexelor gospodaresti aflata în satul Stiucani, în perimetrul de exploatarea a carbunelui, aceasta conventie fiind încheiata sub o conditie rezolutorie ce a constat în aceea ca pârâta s-a obligat sa angajeze pe baza de contract de un membru al familiei, nominalizându-l în conventie pe C F si ca aceasta obligatie nu a fost respectata.

A mai aratat reclamanti ca ulterior, în data de 21.11.2008 între ei, cei 5 reclamanti, mostenitori ai mamei lor, C M, s-a încheiat la notarul public contractul de schimb tot sub conditie rezolutorie, respectiv aceea de a li se prelua la cerere conform regulamentului de stramutare si terenul din afara perimetrului minier, dar aceasta conditie nu s-a consemnat în contractul de schimb, însa este prevazuta într-o conventie separata încheiata în forma autentica în aceeasi data. S-a mai aratat ca aceasta conventie a fost înregistrata la SC Complexul Energetic Turceni, dar nu a mai fost respectata, reclamantii apreciind ca aceasta a avut un caracter fictiv din moment ce nu a fost pusa în discutie la consiliul de administratie al SC Complexul Energetic Turceni. În concluzie, reclamantii au mentionat ca actiunea lor în rezolutiunea contractului de schimb este determinata tocmai de neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate de pârâta.

În drept au fost invocate dispozitiile art.969, 1020-1021 C.civ. si art.274 C.pr.civ.

Pârâta SC Complexul Energetic Turceni a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiuni formulate, în privinta executarii conventiei încheiata între parti în anul 2003 privind reconstructia locuintei, precizând ca aceasta a fost executata integral de catre unitate. Totodata, referitor la conventia privind cumpararea suprafetei de teren din anul 2008 s-a precizat ca aceasta suprafata de teren se afla în afara perimetrului si pentru acest motiv aceasta nu a fost semnata de catre toti membrii comisiei de negociere si ca, mai mult decât atât, una din conditiile încheierii acesteia este aprobarea în consiliul de administratie. S-a mai aratat ca nu se poate cere rezolutiunea unui contract pentru neexecutarea obligatiilor prevazute în alt contract si referitor la rezolutiunea conventiei de schimb s-a mentionat faptul ca unitatea lor si-a executat toate obligatiile prevazute în conventia de schimb notariala si nu exista nici un motiv de rezolutiune.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba testimoniala, în acest sens fiind audiati martorii C I si SA si proba cu interogatoriul pârâtei Directia Miniera Jilt.

În sedinta publica din 19.05.2010 reclamantul C I a depus la dosarul cauzei precizare la actiune prin care reclamantii au învederat instantei ca în actiunea principala s-a strecurat o eroare materiala în sensul ca în mod gresit s-a trecut data de 21.10.2008 ca data de autentificare a contractului de schimb nr.8045 în loc de 21.11.2008 care este data corecta si corespunde cu actul depus la dosar. Totodata, au mai precizat ca pentru capatul trei de cerere privind rezolutiunea contractului de schimb din 21.11.2008 nu mai înteleg sa timbreze actiunea, urmând ca instanta sa se pronunte numai cu privire la celelalte capete de cerere.

La data de 04.06.2010 s-au depus la dosarul cauzei note de sedinta prin care reclamantii au precizat ca solicita prin capatul doi de cerere ca pârâtii sa fie obligati sa-si respecte obligatia de preluare si plata a terenurilor din afara perimetrului minier al SC Complexul Energetic Turceni, obligatie consemnata în conventia cu nr.18072/29.11.2008, prin care s-au achizitionat atât terenul agricol, cât si terenul forestier. Au mai precizat ca aceasta conventie a fost încheiata ca si conditie pentru preluarea locuintei construita de pârâte în cartierul Stiucani din orasul Motru, în schimbul locuintei lor din com. Slivilesti, satul Stiucani. Totodata, au mai aratat ca pentru primul capat de cerere privind angajarea unei rude apropiate nu mai insista întrucât pârâta si-a îndeplinit obligatia prevazuta prin conventia din 2001.

Prin sentinta civila nr. 6320/29.09.2010, pronuntata de Judecatoria Tg Jiu în dosarul nr. 16580/318/2009 a fost admisa în parte actiunea cu precizarea ulterioara formulata de catre reclamantii C V, C E, C I, S M si B M împotriva pârâtelor Directia Miniera Jilt si SC Complexul Energetic Turceni SA, a fost anulat ca netimbrat capatul de cerere referitor la rezolutiunea contractului de schimb din 21.11.2008 si obligarea pârâtelor la daune-interese ca fiind netimbrat, au fost obligate pârâtele la respectarea Conventiilor nr. 18072/21.11.2008, în sensul de a li se prelua reclamantilor si plati terenurile agricole si forestiere aflate în afara perimetrului minier si au fost obligate pârâtele sa plateasca reclamantilor suma de 519,3 lei, reprezentând cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca la data de 21.11.2008 s-au încheiat sub nr.18072 doua promisiuni bilaterale de vânzare-cumparare intitulate Conventie de vânzare-cumparare teren. Aceste promisiuni s-au încheiat între reprezentantii pârâtei SC Complexul Energetic Turceni SA si reclamanti, o promisiune vizând terenul în suprafata totala de 8400 m.p., categoria de folosinta silvic, înscris în titlul de proprietate nr.1512261/10.11.2008, partile negociind si pretul, si anume suma de 28.469 lei. Cealalta promisiune vizeaza terenul în suprafata totala de 17160 m.p., înscris în titlul de proprietate nr.1512260/10.11.2008, partile negociind si pretul, si anume suma de 68.640 lei. Prin aceste conventii reclamantii s-au obligat, sa vânda în deplina proprietate si linistita posesie, suprafetele aratate mai sus, iar pârâta SC Complexul Energetic Turceni SA s-a obligat sa plateasca toata suma negociata în momentul autentificarii contractului de vânzare-cumparare.

S-a retinut ca prin prezenta actiune reclamantii solicita obligarea pârâtelor la respectarea celor 2 conventii în sensul de a li se prelua si plati, conform calculelor facute de pârâta, terenurile agricole si forestiere aflate în afara perimetrului minier, instanta a admis acest capat de cerere deoarece în cuprinsul conventiilor s-a consemnat ca terenul în cauza se cumpara în baza capitolului 10 art.10.4.1 din Regulamentul privind întocmirea programului si desfasurarea negocierilor pentru dobândirea folosintei si accesul la terenurile pe care se efectueaza activitati miniere. În raspunsul la interogatoriu pârâta Directia Miniera Jilt a mentionat ce contine art.10.4.1 , si anume la inventarul activelor din zona afectata pot fi adaugate si active din afara zonei afectata, daca proprietarul acestora se stramuta într-o zona de la care accesul la aceste active nu mai este posibil în conditii asemanatoare cu cele dinaintea stramutarii. Adaugarea acestor active la inventar se poate face numai la cererea proprietarului si cu argumentarea de rigoare. Ori reclamantii nu mai au acces la aceste terenuri având în vedere ca au fost stramutati în intravilanul municipiului Motru, cartier Stiucani, str. Constantin Brâncusi, nr.6, unde, în schimbul terenului si casei detinute în satul Stiucani, com. Slivilesti, au primit în orasul Motru teren si casa construita de catre SC Complexul Energetic Turceni, asa cum rezulta din contractul de schimb autentificat sub nr.8045/21.11.2008 de catre public Claudia Parau.

Cu privire la capatul de cerere referitor la rezolutiunea contractului de schimb din 21.11.2008 si obligarea pârâtelor la daune interese instanta a anulat acest capat de cerere ca fiind netimbrat, în conformitate cu prevederile art.20 alin.3 din Legea nr.146/1997 deoarece reclamantii nu au timbrat acest capat de cerere.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâta SC Complexul Energetic Turceni SA, criticând-o ca netemeinica si nelegala, sustinând ca instanta de fond a interpretat gresit probele dosarului si de asemenea a aplicat eronat prevederile legale.

A mai aratat ca pentru a produce efecte juridice conventia intervenita între parti este necesara aprobarea de catre consiliul de administratie al pârâtei. Pe de alta parte, fiind vorba despre cumpararea unui teren, forma autentica a actului este reglementata ca si conditie de validitate, conventia partilor ce se solicita a fi executata de pârâta fiind de fapt un de vânzare – cumparare, reclamantii putând solicita eventual ca instanta sa constate intervenita vânzarea terenului, pronuntând o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare -cumparare.

În fine, recurenta arata ca atât timp cât nu a operat transferul proprietatii în patrimoniul sau nu poate fi obligata la plata pretului.

Intimatii C I, C V, C E. S M si B M au depus concluzii scrise.

Prin decizia nr.576/2011, pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 16580/318/2009 a fost admis recursul civil declarat de recurentul pârât S.C.Complexul Energetic Turceni S.A. împotriva sentintei civile nr.6320 din 29.09.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 16580/318/2009 în contradictoriu cu intimatii reclamanti C V, C E, C I, S M si B M si intimata pârâta Directia Miniera Jilt, casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Pentru a pronunta aceasta decizie instanta de control judiciar a retinut ca prin cererea de chemare în judecata formulata de reclamantii intimati s-a solicitat instantei de judecata sa se dispuna obligarea pârâtilor Directia Miniera Jilt, SC Complexul Energetic Turceni SA sa-si execute obligatiile stabilite prin conventie de schimb de imobile din data de 14.06.2001, ca urmare a exploatarii carbunelui în jurul gospodariei reclamantilor, respectiv sa îsi execute obligatiile asumate prin contractul de schimb imobiliar din data de 21.11.2008, autentificat sub nr. 8045. S-a mai solicitat rezolutiunea conventiilor si daune -interese, capete de cerere anulate ca netimbrate.

Instanta de fond a dispus obligarea pârâtelor la respectarea conventiilor nr. 18072/2008, în sensul de a li se prelua reclamantilor si plati terenurile agricole si forestiere aflate în afara perimetrului minier.

Prin contractul de schimb autentificat sub nr. 8045/21.11.2008(fila 38-39 dosar fond) între parti a intervenit un schimb de imobile ca urmare a extinderii perimetrului de exploatare miniera al pârâtei. Ulterior, partile au convenit ca pârâtii sa preia si terenul ramas în continuarea gospodariei, nemaiputând fi folosit din cauza activitatilor specifice desfasurate de pârâte. Este vorba despre doua conventii de schimb din data de 21.11.2008, ambele cu nr. 18072.

Ultimele doua conventii sunt materializate în doua înscrisuri sub semnatura privata(filele 41- 44 dosar fond).

Este adevarat ca, în genere, conventiile sunt guvernate în sistemul de drept civil român de principiul consensualismului, reglementat de art. 969 C.civil, simplul acord de vointe fiind suficient pentru existenta unei conventii, însa, în prezent exista diferite dispozitii legale speciale ce dispun cu privire la necesitatea încheierii unui contract în forma autentica pentru însasi validitatea sa. Ca atare, pentru imobile terenuri, raportat la Legea nr. 247/2005, este necesara forma autentica pentru valabilitatea conventiei. Or, legea speciala se aplica cu prioritate fata de legea generala, aceasta din urma doar completând-o pe prima când nu prevede.

Schimbul este guvernat de reguli similare contractului de vânzare-cumparare. Chiar daca art. 1295 C.civil stipuleaza ca vinderea este perfecta între parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator îndata ce partile s-au învoit asupra lucrului si asupra pretului, desi lucrul înca nu se va fi predat si pretul nu se va fi numarat, aceasta prevedere este o expresie a principiului consensualismului în materie de vânzare, fiind aplicat ori de câtre ori nu exista reglementari speciale asupra formei contractului.

Predarea, respectiv plata pretului sunt obligatii reciproce si interdependente ale cocontractantilor ce pot fi executate chiar si dupa realizarea conventiei în sensul transmiterii dreptului de proprietate, însa în cazul vânzarii sau schimbului de imobile terenuri pentru realizarea contractului trebuie ca actul(negotium) sa fie cuprins într-un înscris autentic( instrumentul), fiind o conditie ad validitatem .

În speta, conventiile partilor din data de 21.11.2008 sunt materializate în doua înscrisuri sub semnatura privata, încât prin conversie juridica, valoreaza antecontracte, adica promisiuni bilaterale de perfectare în viitor a actelor juridice avute în vedere.

S-a mai aratat ca instanta de fond a apreciat gresit ca se poate dispune obligarea unei parti la respectarea obligatiei asumate în considerarea unui contract viitor, în prezent neexistând vreo obligatie de predare, respectiv de plata a pretului, ci o promisiune reciproca a partilor conventiei ca vor efectua un schimb de imobile.

Fata de forma neclara a cererii de chemare în judecata, instanta de fond avea însa îndatorirea de a cere reclamantilor lamuriri asupra obiectului cererii, în sensul daca solicita obligarea la perfectarea actelor la notarul public sau solicita pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic. Prima instanta nu a avut un rol activ, conform art. 129 C.civil, pentru a lamuri obiectul cererii de chemare în judecata, pronuntându-se gresit pe obligarea la executarea unui contract fara o existenta în forma ceruta de lege.

Din chiar precizarea de actiune si concluziile scrise ale reclamantilor rezulta ca solicita obligarea pârâtelor sa le preia si sa le plateasca imobilele afectate de perimetrul minier. Exprimarea reclamantilor sugereaza ca sunt în cunostinta de cauza cu privire la necesitatea perfectarii actului de schimb, pentru valabilitatea contractului, lucru pe care nu-l pot realiza din cauza atitudinii culpabile a pârâtelor. Astfel, instanta de fond trebuia sa ceara lamuririle necesare stabilirii cadrului procesual pentru a solutiona corect cauza. Totodata, chiar recurenta confirma ca nu s-a realizat un contract de schimb, ci un antecontract.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul acestei instante, pentru rejudecare, la data de 14.03.2011, sub nr. 16580/318/2009*.

Prin serviciul registratura, la data de 24.05.2011, reclamantii au depus o precizare a actiunii formulate prin care au solicitat instantei sa pronunte o hotarâre judecatoreasca care sa valideze conventiile de vânzare cumparare nr. 18072/21.11.2008, încheiate cu pârâta SC Complexul Energetic Turceni SA, în data de 21.11.2008, conventii prin care pârâta s-a obligat sa preia si sa plateasca atât terenul arabil cât si terenul cu vegetatie forestiera întrucât, fiind persoane stramutate din satul Stiucani, potrivit Regulamentului de despagubiri erau în imposibilitate de a mai folosi acele terenuri.

Au mai aratat reclamantii ca desi pârâtele au precizat data platii acestor terenuri, în termen de o luna de la data conventiei, nu s-au mai prezentat pentru perfectarea actului autentic necesar la înstrainarea terenurilor.

Reclamantii au aratat de asemenea ca la data de 10.05.2011 au notificat pârâtele pentru a se prezenta la sediul B.N.P Calina Marcel Horatiu pentru perfectarea actului de vânzare cumparare însa, aceseta nu s-au prezentat fapt confirmat de adresa nr. 33/23.05.2011, apreciind ca pârâtele sunt de rea credinta întrucât, dupa ce au facut evaluarea terenurilor, au întârziat perfectarea actelor si implicit plata pretului, fiind astfel prejudiciati, iar refuzul pârâtelor de a perfecta actul de vânzare cumparare rezida din însusi faptul ca acestea aveau obligatia ca în termen de o luna de la semnarea conventiilor sa le supuna spre aprobare consiliului de administrare, fapt ce nu a avut loc nici pâna la data judecarii recursului, ceea ce poate constitui o activitate abuziva a celor desemnati cu negocierea si încheierea unor conventii pentru gospodariile stramutate.

În drept au fost invocate dispozitiile articolului 1073 si urmatoarele Cod Civil.

Reclamantii au depus dovada achitarii taxei judiciare de timbru în valoare de 3516 lei, conform chitantei seria SIM, nr. 5441/10.06.2011.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata ca actiunea, astfel cum a fost precizata, formulata de reclamantii C V, C E, C I, S M si B M este neîntemeiata pentru urmatoarele considerente:

Instanta constata ca între reclamanti si reprezentantii SC Complexul Energetic Turceni SA au fost încheiate la data de 21.11.2008 doua conventii de vânzare cumparare teren (filele 41-44, dosar nr. 16580/318/2009), la finalul acestora mentionându-se ca aceste conventii sunt valabil încheiate si vor produce efecte juridice în urma aprobarii de catre Consiliul de Administratie al SC complexul Energetic Turceni SA, aceasta mentiune reprezentând practic o conditie suspensiva a actului încheiat de parti, conditie de a carei îndeplinire depinde nasterea actului juridic.

Cum în cauza nu s-a facut dovada ca cele doua conventii invocate de reclamanti au fost aprobate de Consiliul de Administratie al SC complexul Energetic Turceni SA, instanta constata ca acestea nu produc efecte juridice si prin urmare creditorul, în speta reclamantii, nu pot cere executarea obligatiei.

Având în vedere cele aratate, instanta apreciaza ca fiind neîntemeiata actiunea, astfel cum a fost precizata, formulata de reclamantii C V, C E, C I, S M si B M în contradictoriu cu pârâtele Directia Miniera Jilt si SC Complexul Energetic Turceni SA, urmând sa o respinga.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea, astfel cum a fost precizata, formulata de reclamantii C V, C E, C I, S M si B M, toti cu domiciliul ales în… în contradictoriu cu pârâtele Directia Miniera Jilt, cu sediul în Matasari, judetul Gorj si SC Complexul Energetic Turceni SA.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 28.06.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

MIHAELA SURDOIU IRINA CALUGARU

RED SM/ Th.C.I.

9 EX/13.07.2011

1