Ord presed Ordonanţă Preşedinţială


– ordonanţă preşedinţială –

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr. 1872

Şedinţa publică de la 16 Iunie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE: AA

PREŞEDINTE: AA

Grefier: DP

Grefier: DP

Pe rol fiind soluţionarea cererii de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta JML, domiciliată în comuna A, sat D, judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâtul JM, domiciliat în comuna A, sat D, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns părţile, reclamanta fiind asistată de avocat BMM.

Procedura legal îndeplinită cu citarea părţilor.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, au fost luate declaraţii părţilor, a fost depusă la dosar o cerere de chemare în judecată formulată de JM, după care nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Avocat BMM pentru reclamantă a solicitat admiterea cererii aşa cum a fost precizată, fără cheltuieli de judecată.

Pârâtul a fost de acord să restituie reclamantei obiectele de îmbrăcăminte şi doar o parte din obiectele din aur.

INSTANŢA

Prin cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de 07.06.2011, sub nr. … reclamanta JML a chemat în judecată pe pârâtul JM, solicitând ca acesta să fie obligat să-i dea în regim de urgenţă bunurile personale care i-au rămas la domiciliul acestuia, respectiv: o haină de iarnă tip alayndelon, un costum din stofă, de toamnă, 3 perechi de blugi, bluze de iarnă şi de vară de diferite culori, 2 perechi de cisme, o pereche adidaşi, o pereche de pantofi, diverse cămăşi, diverse rochiţe, aurul – 3 lănţişoare, 3 inele, 2 perechi de cercei şi 10 bucăţi mileuri de macrameu.

Cererea nu a fost motivată în fapt şi în drept.

Reclamanta a precizat că solicită ca pârâtul să-i predea următoarele bunuri: un costum de stofă, trei perechi de blugi, două perechi de cizme, o pereche adidaşi, cinci bluze de vară şi trei bluze de iarnă, 3 lănţişoare de aur, 3 inele de aur, 2 perechi de cercei de aur şi 10 bucăţi mileuri de macrameu.

Analizând cauza dedusă judecăţii, instanţa reţine că părţile sunt în proces de şi că o parte din bunurile solicitate de reclamantă sunt de strictă necesitate, excepţie făcând mileurile de macrameu şi bijuteriile.

Potrivit art. 581 Cod procedură civilă, ,,instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar putea ivi cu prilejul unei executări”.

Urgenţa este prima condiţie care justifică folosirea ordonanţei preşedinţiale, iar în cauză a fost dovedită această condiţie numai cu privire la următoarele bunuri: un costum de stofă, trei perechi de blugi, două perechi de cizme, o pereche adidaşi, cinci bluze de vară şi trei bluze de iarnă.

Cu privire la celelalte bunuri nu s-a dovedit pericolul de înstrăinare a acestora, nefiind îndeplinită nici condiţia generală a aparenţei dreptului.

Faţă de aceste considerente, instanţa va admite în parte cererea de ordonanţă preşedinţială precizată de reclamantă şi va fi obligat pârâtul să-i predea reclamantei următoarele bunuri: un costum de stofă, trei perechi de blugi, două perechi de cizme, o pereche adidaşi, cinci bluze de vară şi trei bluze de iarnă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea precizată de reclamanta JML, domiciliată în comuna A, sat D, judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâtul JM, domiciliat în comuna A, sat D, judeţul Gorj.

Obligă pârâtul să-i predea reclamantei următoarele bunuri: un costum de stofă, trei perechi de blugi, două perechi de cizme, o pereche adidaşi, cinci bluze de vară şi trei bluze de iarnă.

Sentinţă vremelnică, executorie, fără somaţie sau fără trecerea unui termen.

Cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.06.2011.

Red. A.A./tehnored. A.A.

4 ex./17 Iunie 2011