Ordonanaţă preşedinţială.Suspendare executare silită. Ordonanţă Preşedinţială


Din analiza acestui articol, rezulta ca exista doua conditii speciale de admisibilitate a ordonantei presedintiale, anume urgenta si caracterul vremelnic al masurii solicitate a se lua pe aceasta cale, iar din aceasta din urma decurge si o a treia conditie si anume ca prin masura luata sa nu se prejudece fondul, conditii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca o astfel de cerere sa fie admisibila.

Din analiza acestui articol, rezulta ca exista doua conditii speciale de admisibilitate a ordonantei presedintiale, anume urgenta si caracterul vremelnic al masurii solicitate a se lua pe aceasta cale, iar din aceasta din urma decurge si o a treia conditie si anume ca prin masura luata sa nu se prejudece fondul, conditii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca o astfel de cerere sa fie admisibila.

Instanta apreciaza ca în speta nu este dovedita conditia urgentei, deoarece reclamantul nu a facut dovezi din care sa rezulte faptul ca, cu ocazia executarii minora a refuzat sa mearga la mama sa si o astfel de situatie i-a produs o puternica tulburare încât a fost necesara spitalizarea ei (asa cum se sustine în cererea de chemare în judecata).

Instanta apreciaza ca în speta nu este dovedita conditia urgentei, deoarece reclamantul nu a facut dovezi din care sa rezulte faptul ca, cu ocazia executarii minora a refuzat sa mearga la mama sa si o astfel de situatie i-a produs o puternica tulburare încât a fost necesara spitalizarea ei (asa cum se sustine în cererea de chemare în judecata).

Prin cererea înregistrata sub nr. reclamantul V. I. a chemat în judecata pe pârâta T. A. G., solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna suspendarea executarii silite începuta în dosarul nr. al BEJ N. I. privind predarea minorei V. A. R., pâna la solutionarea irevocabila a cauzei având ca obiect contestatie la executare.

În motivarea cererii, reclamantul arata ca a avut o relatie de concubinaj cu pârâta T. A. G., relatii din care a rezultat minora V. A. R., nascuta în data de 7.08.2006, care a fost încredinta spre crestere si educare mamei sale conform sentintei civile nr. din, care s-a adresat executorului judecatoresc, care l-a somat sa predea minora, însa acest lucru nu s-a realizat pâna în prezent datorita refuzului minorei de a merge în domiciliul mamei pârâte.

S-a mai aratat ca, de fiecare data când judecatoresc a încercat sa puna în titlu executoriu, minora a început sa plânga si sa refuze sa plece împreuna cu mama sa, fapt pentru care a introdus actiune ce are ca obiect reîncredintare minor, pe rolul instantei existând în acest sens dosarul nr..

Acesta este si motivul pentru care solicita sa se dispuna suspendarea executarii silite a sentintei civile nr. a Judecatoriei Caracal pentru ca minora sa nu mai fie supusa unor traume psihice.

În drept, se invoca disp. art. 580 – 581 C.p.civ.

În dovedirea cererii s-a depus la dosar chitanta privind achitarea taxei judiciare de timbru, certificatul de nastere al minorei, somatia nr. 96/2011, copia sentintei civile nr. pronuntata în dosarul nr., împuternicire avocatiala, cerere de contestatie la executare si certificat de grefa din care rezulta ca pe rolul instantei exista dosar care are ca obiect contestatie la executare si reîncredintare minor.

La termenul din data de 27.09.2011, reclamantul, prin aparator a depus la dosarul cauzei chitanta nr.3334343/1 din aceeasi data, prin care a facut dovada achitarii cautiunii stabilita de catre instanta.

Tot la acelasi termen, pârâta a depus la dosar un set de acte, respectiv, procese verbale încheiate de executorul judecatoresc, cu ocazia executarii sentintei civile, la urmatoarele date: 24.05.2011, 24.06.2011, 12.07.2011, 21.09.2011 si adresa nr. 53492/14.09.2011 înaintata pârâtei de catre Consiliul Judetean Olt – DGASPC din care rezulta faptul ca s-a efectuat o verificare la domiciliul tatalui reclamant în prezenta cauza si s-a constat ca minora nu se afla la domiciliul acestuia, fiind plecata la munte împreuna cu V. M. – matusa materna.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. din a Judecatoriei Caracal, ramasa definitiva si irevocabila, a fost admisa actiunea reclamantei T. A. G., în contradictoriu cu pârâtul V. I., fiind încredintata spre crestere si educare minora V. A. R., nascuta la data de 7.08.2007, mamei reclamante, sentinta care a parcurs toate gradele de jurisdictie si care a ramas definitiva si irevocabila.

Aceasta sentinta a fost pusa în executare silita de catre pârâta din acest dosar, fiind întocmit dosarul nr. al BEJ N. I. cu sediul în mun. Caracal jud. Olt.

Potrivit art. 581 alin.1 C.p.c., instanta va putea sa ordone masuri vremelnice în cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

În plus, din procesele verbale de executare si din adresa nr. 53492/14.09.2011 înaintata pârâtei de catre Consiliul Judetean Olt – DGASPC reiese faptul ca, minora (de fiecare data când s-a deplasat executorul la domiciliul reclamantului pentru a executa hotarârea judecatoreasca prin care a fost încredintata mamei), minora nu a fost gasita la domiciliul tatalui.

Deoarece, instanta apreciaza ca nu este îndeplinita conditia urgentei, celelalte conditii cerute pentru admisibilitatea cererii nu mai trebuiesc analizate de instanta, întrucât aceste conditii speciale trebuie îndeplinite cumulativ si nu separat.

Pentru aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamant împotriva pârâtei ca inadmisibila.

Postat 30.09.2011