Ordonanţă preşedinţială Executarea silită


Titlu: evacuare – ordonanţă preşedinţială

Data speţă: 207/09.03.2011

Prin cererea înregistrată sub nr. 348/199/2.03.2011 la Judecătoria Buhuşi reclamantul B.Gr. Gh. a solicitat pe calea ordonanţei presedinţiale, în contradictoriu cu pârâţii I.C. şi I. C. C., ca instanţa să dispună evacuarea pârâţilor din casa proprietatea sa, situată în com. Onişcani, jud. Bacău.

Cererea a fost legal timbară cu 0,15 lei timbru judiciar şi 10 lei taxă judiciară de timbru.

În motivarea de fapt a cererii reclamantul arată că a cumpărat casa în litigiu prin contractul de vânzare-cumpărare cu nr. 892/18.08.1945 şi ulterior a reconstruit-o în totalitate pe acelaşi amplasament. Mai arată reclamantul că a cumpărat de la unchii săi această casă, în care de fapt a locuit de când s-a născut, iar după ce a reconstruit casa, a continuat să locuiască în ea, împreună cu soţia şi cei trei copii ai săi, până în anul 1974, când s-a mutat la Bacău.

După această dată, reclamantul a făcut o înţelegere verbală cu pârâtul I.C., în sensul de a-i vinde acestuia casa, pentru suma de 15000 lei. Ulterior, pârâtul i-a plătit reclamantului suma de 10500 lei şi s-a mutat în casă, rămânând să-i achite reclamantului restul de 4500 lei, rest pe care a refuzat însă să-l mai achite.

În anul 1995, pârâtul i-a arătat reclamantului titlul de proprietate nr. 134489/20.03.1995, în care fusese cuprinsă şi suprafaţa de 1000 mp aferentă construcţiei. A mai arătat reclamantul, că în tot acest timp, pârâţii au tăiat de pe acest teren copacii şi via şi au acoperit o fântână.

Pentru aceste motive, reclamantul a solicitat evacuarea în regim de urgenţă a pârâţilor din casa lui.

Prin cererea introductivă, reclamantul a mai solicitat ca pârâţii să fie obligaţi la plata unor despăgubiri şi de asemenea a mai solicitat anularea titlului de proprietate al pârâţilor, însă la primul termen de judecată şi-a precizat acţiunea, în sensul că doreşte să se judece cu pârâţii doar pentru evacuare, pe calea ordonanţei preşedinţiale, urmând a solicita pe calea dreptului comun, printr-o altă cerere, soluţionarea celorlalte capete de cerere.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar copii de pe următoarele înscrisuri: act de vânzare încheiat în 18.08.1945,autorizaţie pentru lucrări nr. 94/28.03.1964, adresa nr. 3483/13.08.2007 a Comisiei locale pentru aplicarea legii fondului funciar a Primăriei comunei Filipeşti, adresată reclamantului, notificare din 24.04.2007, adresa nr. 941/2011, titlu de proprietate nr. 134489/20.03.1995.

Pârâţii legal citaţi, s-au prezentat în faţa instanţei, Pârâtul I.C. C. personal, iar pârâtul I.C. prin procurator I. E.şi au arătat că nu sunt de acord cu acţiunea.

Pârâţii au depus la dosar întâmpinare, arătând în esenţă că au cumpărat în anul 1974 casa reclamantului, înţelegându-se cu acesta să-i plătească suma de 15000 lei, din care i-au plătit 10500 lei, iar de restul banilor i-au cumpărat acestuia un televizor şi obiecte de mobilier. Mai arată pârâţii, că nu au încheiat nici un act cu reclamantul, întrucât satul trebuia demolat şi nu se puteau face acte.

Pârâţii s-au mutat în casa reclamantului şi au plătit impozitele încă din 1974 până în prezent, iar în anul 1995 au primit titlu de proprietate pentru 0,10 ha de teren. Mai precizează pârâţii, că ei s-au gospodărit, au tras curent, au făcut garduri, au făcut o fântână nouă, iar via despre care reclamantul susţine că ei ar fi tăiat-o, a fost scoasă de CAP, nu de ei. Mai mult, această vie s-a aflat pe terenul din faţa casei, care aparţine acum numitei R. D..

Pârâţii nu au depus acte în dovedire.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În anul 1974 pârâţii au cumpărat de la reclamant o casă în com. Filipeşti, jud. Bacău, preţul vânzării fiind de 15000 lei, din care s-au plătit iniţial 10500 lei, pârâţii mutându-se în acelaşi an în casa cumpărată şi stăpânind-o până în prezent. Părţile nu au încheiat nici un act în acest sens.

În anul 1995 pârâţii au obţinut TP nr. 134489/20.03.1995, în care a fost cuprinsă şi suprafaţa de 624 mp teren intravilan, aferentă casei în litigiu.

Admisibilitatea ordonanţei presedinţiale presupune îndeplinirea anumitor condiţii speciale care se desprind din cuprinsul art. 581 alin 1 C. pr. civ.

Astfel, potrivit art. 581 C. pr. civ, „instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executari”.

Pentru exercitarea unei actiuni pe calea ordonantei presedintiale, se impune deci, indeplinirea cumulativa a trei conditii, si anume: urgenta, caracterul vremelnic al masurii solicitate si neprejudecarea fondului, aceasta din urma conditie decurgand din caracterul vremelnic al masurii.

In cauza, instanta apreciaza ca nefiind indeplinita conditia urgentei, avand in vedere faptul ca, din probele administrate, nu rezulta o situatie caracterizata prin urgenta (respectiv pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin intarziere), întrucât in cauza de fata aşa cum rezultă din probele administrate, problema litigioasă datează încă din anul 1974 şi priveşte dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu.

Ori, pe calea ordonanţei preşedinţiale, aşa cum s-a arătat mai sus, instanţa nu poate hotărî asupra fondului cauzei, în speţă cu privire la dreptul de proprietate asupra casei.

Pipăind însă fondul, doar în baza actelor aflate la dosar şi a susţinerilor părţilor, instanţa constată că terenul pe care se află casa este în prezent în proprietatea reclamanţilor, iar cu privire la casă, se poate reţine la o primă vedere, potrivit art. 1295 C. civ., că „vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi preţului, deşi lucrul nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat”.

Fata de cele expuse, având in vedere că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile speciale de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale, instanţa va respinge cererea de evacuare, formulată de reclamant pe cale de ordonanţa preşedinţiala.