Ordonanţă preşedinţială Minori


Tip speta: SENTINTA CIVILA

Data: 26.01.2011

Obiect: REINTEGRARE IN SPATIU – ORDONANTA PRESEDINTIALA

Prin cererea înregistrată la sub nr. 80/199/20.01.2011 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamanta C. M. a solicitat pe calea ordonanţei presedinţiale, în contradictoriu cu pârâtul D. I., ca instanţa să dispună reintegrarea sa în imobilul comun, casă de locuit, situat în com. B.-B., jud. Bacău.

Cererea a fost legal timbrată cu 0,5 lei timbru judiciar şi 39 lei taxă de timbru.

În motivarea de fapt a cererii, reclamanta arată că pârâtul este fostul său soţ, divorţul fiind pronunţat prin s. c. 656/20.09.2010 a Judecătoriei Buhuşi şi că în prezent ea are reşedinţa în Italia. A mai arătat reclamanta că în luna ianuarie a acestui an a în concediu în ţară, iar pârâtul, s-a baricadat în casă împreună cu concubina lui, a schimbat încuietoarea la uşă şi a refuzat să o primească în domiciliul comun. Având în vedere faptul că stă în ţară doar până la data de 27.01.2011 şi că deja a dormit o noapte la o prietenă şi o noapte la o vecină, a solicitat judecarea cauzei fără citarea părţilor.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar copii ale următoarelor înscrisuri: confirmarea de rezervare a biletului de avion pe ruta Milano – Bacău şi retur, contractul de vânzare-cumpărare a terenului pe care a fost edificată casa, proces-verbal de inventariere cu nr. 95/4.06.2010 întocmit de BEJ “G. K.”, adeverinţa nr. 122/17.01.2011 a Primăriei B.-B., s. c. 656/20.09.2010 a Judecătoriei Buhuşi, autorizaţia de construire nr. 11/2.09.2008 emisă de Primăria B.-B.. Nu a solicitat alte probe.

Părţile nu au fost prezente în instanţă, reclamanta solicitând judecarea cauzei în lipsa ei.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile au fost căsătorite, căsătoria lor fiind desfăcută prin s. c. 656/20.09.2010 a Judecătoriei Buhuşi. În timpul căsătoriei, părţile au cumpărat un teren în com. B.B., pe care au edificat împreună o casă.

În prezent, reclamanta locuieşte în Italia, în imobilul bun comun rămânând pârâtul. Reclamanta a venit pentru scurt timp în ţară şi urmează să se întoarcă în Italia la data de 27.01.2011.

În urma divorţului, părţile nu au partajat bunurile mobile şi imobile dobândite în timpul căsătoriei.

Situaţia de fapt a fost reţinută aşa cum a rezultat din actele depuse de reclamantă la dosar.

Potrivit art. 581 C.pr.civ, instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Prin urmare, pentru exercitarea unei actiuni pe calea ordonantei presedintiale, se impune indeplinirea cumulativa a trei conditii, si anume: urgenta, caracterul vremelnic al masurii solicitate si neprejudecarea fondului, aceasta din urma conditie decurgand din caracterul vremelnic al masurii.

In cauză, instanta apreciază ca nefiind indeplinită conditia urgentei, având în vedere faptul că reclamanta pleacă mâine din ţară, iar din probele administrate nu a rezultat faptul că în domiciliul comun i-ar fi rămas bunuri de uz personal, în procesul-verbal de inventariere fiind cuprinse în general obiecte de mobilier.

Faţă de cele expuse, instanta va respinge cererea de ordonanta presedintială.

Red.CAM