ORDONANTA PRESEDINTIALA Ordonanţă Preşedinţială


Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 2566/292/ 4 august 2010, reclamantul Judetul Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman,, reprezentat prin presedinte D L N a solicitat ca pârâta C C sa fie obligata, pe cale de ordonanta presedintiala, sa execute pe DJ 703 lucrari de refacere a umpluturii la gradul de compactare corespunzator si de refacere a drumului (fundatie, strate suport) pe tronsonul km 118+944 – km 121+396.

În fapt, reclamanta a aratat ca a eliberat pentru P C, ca beneficiar al lucrarii ”Înfiintare retea de canalizare si statie de epurare în comuna C, satele C.. si CV, judetul Teleorman”, acord nr. 22/1.09.2006 pentru amplasarea sau executarea de lucrari în zona drumurilor publice judetene.

Beneficiarul nu a respectat mai multe obligatii ce îi reveneau, conform conditiilor speciale din acord, fapt ce pune autoritatea publica judeteana în imposibilitatea de a-si exercita atributiile ce deriva din calitatea sa de administrator al DJ 703.

În continuare, reclamanta a enumerat obligatiile ce-i revin ca administrator al DJ 703, a mentionat ca între beneficiarul lucrarii de canalizare – P C si executant – SC .. SRL, exista un raport juridic contractual în baza caruia beneficiarul trebuie sa ia masuri legale ca executantul sa se achite de obligatia ce îi incumba.

A sustinut reclamanta ca între autoritatea publica judeteana si SC .. SA se afla în derulare contractul având ca obiect „Reabilitare tronson DJ 703 S. G.-C..

Între partile contractante au avut loc doua întâlniri, de la care însa a lipsit reprezentantul proiectantului lucrarii de canalizare.

Ulterior, acesta si-a exprimat punctul de vedere, la data de 4 mai 2010, în sensul ca singura masura de remediere a defectiunilor aparute este prin „ refacerea umpluturii la gradul de compactare indicat în proiect si apoi refacerea drumului(fundatie, strate suport etc.)”.

C. J. T a transmis o serie de solicitari de a remedia lucrarea atât pârâtei, ca beneficiar al lucrarii de canalizare, care poate actiona în conditiile impuse de contractul încheiat, cât si executantului. Solicitarile au ramas însa fara urmari.

C J T nu poate face receptia lucrarii de reabilitare efectuate de SC .. SA, din cauze ce nu tin de partile contractului ci de neîndeplinirea obligatiilor de catre pârâta si executantul lucrarii de canalizare.

A apreciat reclamantul ca este imperios necesara luarea unei masuri urgente/ de obligare a pârâtei la refacerea umpluturii la gradul de compactare corespunzator si apoi la refacerea drumului) pentru a fi prevenite cauzele generatoare de evenimente rutiere, datorate starii necorespunzatoare a drumului pentru a se putea receptiona lucrarea de reabilitare a DJ 703 si pentru a putea fi exercitate atributiile ce revin Consiliului Judetean Teleorman, în calitate de administrator al drumului. S-au solicitat cheltuieli de judecata.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 581-582 Cod procedura civila, art. 82, 112 Cod procedura civila, art. 274 Cod procedura civila dispozitiile art. 22,26, 40 alin.1, 43 lit., h, 48 alin.1, 50 din OG 43/1997, privind regimul drumurilor.

Cauza a fost judecata cu citarea partilor.

Pârâta nu a depus întâmpinare si nici nu a fost reprezentata în fata instantei.

În cauza, a fost administrata proba cu înscrisuri, atasate de catre reclamanta la cererea introductiva.

În urma analizarii înscrisurilor de la dosar, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Între C. C. si SC .. SRL s-a încheiat un contract având ca obiect executarea unei lucrari de canalizare, pentru care, la data de 1 septembrie 2006, C.. J.T. în calitate de administrator al drumurilor judetene, a eliberat acordul nr. 22( fila 6).

Între autoritatea publica judeteana si SC .. se afla în derulare contractul având ca obiect „Reabilitare tronson DJ 703 S. G.-C., km. 112+021-121+396”.

Au avut loc întâlniri (la 18.03.2010, 4.05.2010) între cele 4 parti din cele doua contracte, în urma adresei nr. 1547/25 februarie 2010 a SC .., prin care se aducea la cunostinta C. J. T. ca „din cauza compactarii necorespunzatoare la canalizarea amplasata sub partea carosabila, au aparut cedari la platforma drumului, tasari si denivelari”( fila 19).

Concluziile proiectantului lucrarii de canalizare( filele 16-18) au fost în sensul ca singura masura pe care o pot sugera este refacerea umpluturii la gradul de compactare indicat în proiect si apoi refacerea drumului.

Aceste obiective se cer a fi îndeplinite prin obligarea pârâtei pe calea ordonantei presedintiale.

Potrivit art. 581 Cod procedura civila, instanta va putea sa ordone masuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara(…).

Din acest enunt rezulta ca ordonanta presedintiala poate fi emisa daca sunt îndeplinite doua cerinte a)urgenta masurii solicitate b) vremelnicia masurii solicitate, Din cea de-a doua cerinta expres prevazuta de Codul de procedura civila , se desprinde o a treia, respectiv neprejudicierea fondului prin dispunerea masurii.

Procedura ordonantei presedintiale este o procedura speciala si are caracter extraordinar, putând fi folosita doar atunci când protectia dreptului, pastrarea lui sau prevenirea unei pagube, nu s-ar putea realiza în mod eficient pe calea dreptului comun.

În cauza supusa judecatii, s-a avut în vedere ca s-a constatat o deficienta în realizarea anumitor lucrari de specialitate, înca de la începutul acestui an, motiv pentru care s-au emis numeroase adrese si s-au convocat mai multe întâlniri ale partilor contractante, situatia expusa de reclamant nu are un caracter de urgenta. Este o problema de a obligatiilor contractuale iar cererea pentru efectuarea unor asemenea lucrari are caracterul unei obligatii „de a face” din partea pârâtului, care nu a putut fi dispusa pe cale de ordonanta presedintiala.

De altfel, masurile ce se cereau a fi luate nu aveau caracter vremelnic, ci definitiv, prin însasi natura lor( refacerea drumului), un motiv în plus pentru a nu fi dispuse pe cale de ordonanta, deoarece în acest mod s-ar rezolva definitiv drepturile si obligatiile partilor, printr-o procedura prin care se pot lua doar masuri vremelnice, raportând reglementarile art. 581 Cod procedura civila la situatia de fapt retinuta, instanta, prin sentinta civila nr.1385/6.8.2010, definitiva si irevocabila, a constatat ca cererea reclamantului nu este fondata, pentru argumentele expuse, si a fost respinsa.