Partaj bunuri comune Partaj


În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca s-a casatorit cu defuncta M T în anul 1967, iar prin sentinta civila nr.2470/24.10.2005 pronuntata de Judecatoria Bals s-a dispus desfacerea casatoriei, ulterior la data de 11.01.2006 sotia decedând. Pârâtii R T, M M, R O E, R CI sunt mostenitorii defunctei, iar pârâtul R DC este cumparatorul imobilului, fiind chemat în judecata pentru opozabilitatea hotarârii.

A precizat reclamantul ca în timpul casatoriei au fost dobândite urmatoarele bunuri: un butoi de fag de 220 l, un butoi de stejar de 120 l, un butoi stejar de 30l, un teasc de 100l, 2 butoaie de palstic de 140 l, un butoi de plastic de 120 l, 2 butoaie de plactic de 70 l, o putina de stejar de 240 l, 7 damigene de 50l, un aragaz cu 4 ochiuri, o oglinda ovala de cristal, un frigider Fram, o masina de cusut Union, 3 televizoare alb-negru, un magnetofon, doua aparate de radio Golf si Neptun, o mobila de sufragerie completa, un recamier cu vitirna, o mobila de dormitor cu studio, o masa rotunda cu 4 scaune din fier forjat, o masa TV din fier forjat, 2 lustre cu 3 brate, o teava de 50m de 2 toli, o teava de 30 m de un tol, un compresor, o uruitoare.

S-a mai aratat ca în periaoda 1969-1970 sotii au renovat casa facându-i un nou acoperis cu capriori noi si scândura, acoperita cu tabla, cu jgheaburi si burlane noi, s-a turmat sapa în toate cele 8 încaperi , peste sapa s-a pus carton si linoleum, s-a tencuit casa la interior si exterior, cu tavanele refacute, s-a facut instalatia electrica la casa, s-au construit doua sobe de teracota, s-au construit anexe gospodaresti: patul, garaj, WC, afumatoare, magazie. Iar la casa initiala compusa din doua încaperi s-au adaugat: un dormitor, o bucatarie de vara, un hol, o bucatarie de iarna, marchiza, veranda cu geamlâc.

Reclamantul a aratat ca toate acestea s-au facut cu contributia exclusiva a sotilor, în special a reclamantului care a lucrat tot timpul, spre deosebire de defuncta sotie care a lucrat o periaoda de 3-4 ani.

În dovedire, s-a solicitat de catre reclamant proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtilor, proba testimoniala si expertize tehnice, fiind depuse înscrisuri în sustinere.

La data de 11.11.2003 a fost depusa la dosar întampinare prin care s-a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtilor R T, M M, R O E, R CI întrucât unica mostenitoare a defunctei sotii R F, a vândut toate bunurile mostenite pârâtului R DC, iar în posesia celorlalti pârâti nu se afla nici un bun.

Se arata ca într-adevar în gospodarie se gasesc doua butoaie, unul de 120 l si unul de 30 l, doua butoaie de plastic de 140 l, un frigider Fram, câteva damigene, un aragaz, un magnetofon si o lustra, toate acestea fiind într-o stare deplorabila. Se arata ca reclamantul nu a facut nici o îmbunatatire la imobil, ci cea mai mare parte a casatoriei cu fosta sotie a locuit în jud. Ialomita unde avea o concubina cu care avea si un copil.

În drept, au fost invocate dispozitiile art.115-118 C.pr.civ.

În dovedire, s-a solicitat, de catre pârâti, proba cu înscrisuri, interogatoriul reclamantului, proba testimoniala, fiind depuse înscrisuri în sustinere.

Au fost administrate pentru ambele parti proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei M M si au fost audiati martorii Ionitoiu Constantin, Untaru Violeta, Nedelcu Lucian, propusi de parti.

Prin încheierea de admitere în principiu, pronuntata la data de 14.01.2010, instanta a admis în parte si în principiu cererea; a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtilor R T, M M, R O E, R CI invocata de pârâti prin întâmpinare, ca neîntemiata; a constatat ca sotii au dobândit în timpul casatoriei, în cote egale de câte ˝ , urmatoarele bunuri comune: doua camere din BCA, cu destinatie camara; înlocuirea tablei de pe casa si montarea de jgheaburi si burlane la imobilul casa de locuit, mostenirea sotiei; doua butoaie, unul de 120 l si unul de 30 l; doua butoaie de plastic de 140 l; un frigider Fram; un aragaz; un magnetofon si o lustra, iar pentru identificarea, evaluarea si formularea propunerilor de lotizare a bunurilor retinute in masa succesorala a dispus efectuarea unor expertize tehnico-judiciare specialitatea constructii civile si bunuri mobile.

La datele de 24, respectiv 25.03.2010, la dosar au fost depuse rapoartele de expertiza întocmite de expertii Truica Adrian (f.65-66) si Dorobantu Gheorghe (f.67-69).

Partile nu au formulat obiectiuni la rapoartele de expertiza.

Analizând actiunea, pe baza probelor administrate si în temeiul disp.art. 673 1 si urm. C.proc.civ. raportat la cele ale art. 728 si urm C.civ., instanta constata ca aceasta este întemeiata în parte. Având în vedere încheierea de admitere în principiu din data de 14.01.2010, urmeaza ca instanta sa admita în parte si în fond actiunea, sa omologheze rapoartele de expertiza si sa dispuna iesirea din indiviziune a partilor.

La atribuirea bunurilor în loturile valorice, instanta va avea în vedere cota parte ideala a fiecarei parti, posesia bunurilor, locul unde acestea se afla si solicitarea partii prezente precum si disp. art. 741 si 742 C.civ. în sensul atribuirii pe cât posibil în natura iar pentru egalizarea loturilor obligarea la plata diferentei respectiv o suma de bani cu titlu de sulta.

Fata de aceste considerente, instanta va forma si va atribui loturile astfel: LOTUL nr.1 în valoare totala de 339,10 lei va reveni reclamantului A S care va primi urmatoarele bunuri mobile : doua butoaie din stejar, unul de 120 l si unul de 30 l, doua butoaie de plastic de 140 l, un frigider Fram, un aragaz cu 4 ochiuri, un magnetofon Mayak si o lustra din fier forjat cu 3 brate.

Va obliga reclamantul sa plateasca pârâtilor cu titlu de sulta, suma totala de 169,55 lei, respectiv câte 42,39 lei pentru fiecare.

LOTUL nr.2 în valoare totala de 4.320 lei va reveni pârâtilor R T, M M, R O E si R CI care vor primi în proprietate si linistita posesie doua camere din BCA si renovarile constând în înlocuirea tablei de pe casa, montarea de jgheaburi si burlane la imobilul casa de locuit, mostenirea sotiei defuncte a reclamantului.

Va obliga pârâtii în solidar sa plateasca reclamantului cu titlu de sulta, suma de 2160 lei.

Va compensa partial sultele acordate partilor, urmând ca în final pârâtii sa fie obligati în solidar sa plateasca reclamantului cu titlu de sulta, suma de 1990,45 lei.

În baza art. 276 C.proc.civ. va compensa în totalitate cheltuielile de judecata.

Data publicarii pe site: 22 martie 2011