Partaj succeoral Partaj


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

GORJ

SENTINTA CIVILA Nr. 6049

Sedinta publica de la 20 Septembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 13.09.2010, privind cauza civila formulata de reclamantul-pârât AV si pe pârâtii-reclamanti DI si DM, AN, AP, SC si AC, având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura completa din ziua dezbaterilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata depuse la dosar concluzii scrise din partea pârâtilor- reclamanti DI si DM si reclamantului AV, la care ataseaza doua declaratii autentificate ale pârâtilor AP si SC.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr.15043/318/2009, reclamantul AV a chemat în judecata pe pârâtii DI, AN, AP, SC si AC, solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna iesirea din indiviziune a partilor asupra bunurilor ramase de la decesul autorului AM decedat la data de 05 februarie 1990, cu ultim domiciliu în ….., sa se stabileasca cotele si loturile ce le revin partilor, cu cheltuieli de judecata.

În motivare arata ca la data de 05 februarie 1990 a decedat autorul AM cu ultim domiciliu în comuna …., ca la decesul acestora au ramas în vatra satului S, comuna C o casa de locuit cu trei camere si sala, construita din lemn si acoperita cu tigla, o pivnita cu trei încaperi construita din lemn si caramida acoperita cu tigla si o bucatarie cu trei încaperi din caramida acoperita cu tigla, bunuri venind în succesiunea autorului prin de la parintii sai împreuna cu un teren intravilan în suprafata de 4250 mp, ca mostenitorii acceptati ai succesiunii sunt conform certificatului de mostenitor 1158/1990 partile din proces, precum si AV ce a decedat neavând descendenti si nici alti mostenitori.Se mai arata ca suprafata de 4250 mp teren intravilan a aparut în succesiunea autorului ca urmare a aplicarii legii 18/1991, teren pentru care s-a emis în indiviziune titlul de proprietate 1336735/08.12.1999.

În dovedire depune taxa de timbru, împuternicire avocatiala, în copie titlul de proprietate 1336735/08.12.1999 si certificatul de mostenitor 1158/10.10.1990.

Pârâtul AN depune întâmpinare prin care arata ca este de acord cu admiterea actiunii, solicitând ca la stabilirea lotului sa se aiba în vedere faptul ca nu a avut si nici nu are în posesie nici un bun , sa se dispuna obligarea mostenitorului în lotul caruia se vor atribui bunurile succesorale la plata unei sulte, bunurile sa fie evaluate la valoarea de circulatie pentru ca iesirea din indiviziune sa fie reala. În dovedire depune la dosar în copie acte de stare civila.

Pârâtii DI si DM depun întâmpinare prin care arata ca pivnita si bucataria cu doua începeri construita din caramida si acoperita cu tigla nu mai exista fizic, ambele constructii fiind demolate de reclamant care si-a însusit materialele rezultate din demolare solicitând ca în lotul reclamantului sa fie inclusa contravaloarea acestora , ca s-a omis a fi introduse la partaj terenurile din extravilan în suprafata totala de 10999 mp reconstituite de pe urma aceluiasi prin titlul de proprietate nr. 1336735/8/8.12.1999, solicitând si includerea acestora la masa partajabila, ca cea mai mare parte a terenului intravilan de 4250 mp, casa de locuit, fânarul si grajdul sunt în posesia lui AI, DI si DM, astfel ca doresc ca la lotizarea fizica sa le fie incluse aceste bunuri în lotul lor comun, cei trei gospodarindu-se împreuna; pârâtii mai invoca si lipsa calitatii procesuale pasive a pârâtei AC, sotia supravietuitoare a autorului întrucât cota de 1/4 din masa succesorala a autorului a înstrainat-o prin contract de întretinere pârâtei DI si sotului sau D M, astfel încât acestia din urma i-au preluat cota de 1/4 din averea autorului AM, ca fratele sau AV a decedat în …, solicitându-se deschiderea succesiunii si fata de acesta pentru cota ce i s-a dat de pe urma tatalui sau, calculând cote pentru partile din dosar. Prin reconventionala mai solicita sa se introduca la masa succesorala toate terenurile din titlul de proprietate , respectiv suprafata de 10999 mp, cu cheltuieli de judecata. Ataseaza taxa de timbru aferenta cererii, împuternicirea avocatiala, certificat de mostenitor 1158/1990, schita succesorala, contract de întretinere, certificat deces pentru A Vsi acte de stare civila.

Reclamantul raspunde la întâmpinare prin care recunoaste ca pivnita cu trei camere a fost demolata din care nu a recuperat nici un fel de material, iar cu privire la bucatarie, aceasta a fost trecuta din eroare , de fapt era vorba de doua încaperi acoperite cu tigla, deasupra fiind un fânar construit din lemn, iar tigla a fost înlocuita cu placi de azbociment, pârâtii folosind-o la casa lor, fiind de acord cu introducerea întregului teren la succesiune.

În cauza s-a administrat proba testimoniala, fiind ascultati martorii RI , H E si ID, proba cu înscrisuri, respectiv, adeverinta 557/2010, xerox de pe rol-343 si 342, note de sedinta depuse de reclamant la care ataseaza în copie autorizatiile de construire nr. 19/12.07.2005 si nr. 9/11.05.2008, chitanta nr. 301-28-0006 /28.01.2010 si interogatoriul pârâtei DI.

În cauza se introduce pârâtul DM.

Se efectueaza expertiza de evaluare a bunurilor mobile si imobile de catre experti tehnici RD si CM, se ia un interogatoriu pârâtului AN, partile precizând ca nu au obiectiuni la rapoartele de expertiza.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta va admite actiunea principala si cererea reconventionala din urmatoarele considerente:

Prin încheierea de admitere în principiu , care face corp comun cu prezenta sentinta din 15.03.2010, s-a retinut ca AM a fost casatorit cu AI de pe urma careia a rezultat un fiu, AN. Acesta s-a recasatorit cu AI cu care a avut patru copii: AP, AV,SC, AI. În urma celei de-a treia casatorii cu AC acestia având împreuna doi copii: AV si DI, autorul AM decedând la data de 05.02.1990, cu ultim domiciliu în comuna C, judetul Gorj.

S-a constatat deschisa succesiunea autorului si ca au calitate de mostenitori legali acceptanti AC în calitate de sotie supravietuitoare cu cota de 1/4 si AN, AV, SC, AP, AVsi DI, în calitate de fii cu o cota de 3/24 fiecare.

Masa succesorala a autorului se compune din cota de 1/1 din urmatoarele bunuri: un teren în suprafata totala de 1,5249 ha situat în Strâmba-Vulcan, comuna Ciuperceni, conform titlului de proprietate nr.1336735/08.12.1999, o casa cu trei camere si sala , construita din lemn si acoperita cu tigla, un grajd cu doua încaperi, un fânar construit din lemn si caramida acoperit cu tigla, contravaloarea materialelor rezultate din demolarea unei pivnite cu trei încaperi construita din lemn si caramida acoperita cu tigla, respectiv 200 bucati de caramizi si 300 bucati de tigla ,contravaloarea materialelor rezultate din demolarea unei bucatarii cu doua încaperi din caramida acoperita cu tigla, un sopru cu doua camere si un antreu si fânarul ce este construit deasupra soprului acoperit cu placi.

S-a constatat ca la data de 01.11.2004 sotia supravietuitoare AC si-a înstrainat cota sa de 1/4 fiicei sale DI si sotului acesteia DM, retinându-se ca pârâta AC a înstrainat cota de 1/4 culeasa din succesiunea autorului AM catre pârâtii DI si DM prin contractul de întretinere autentificat sub nr.3806/01.11.2004 la BNP NN astfel încât la atribuirea bunurilor în lot cota acesteia va fi atribuita celor doi dobânditori, ca bun comun al acestora.

În 27.12.2007 AV, unul din fii autorului AM a decedat, de pe urma acesteia ramânând o cota de 3/24. Astfel, s-a constatat deschisa succesiunea autorului AV, decedat la data de 27.12.2007, cu ultim domiciliu în …., retinându-se totodata ca masa succesorala a autorului se compune din cota de 3/24 din bunurile culese de acesta de pe urma autorului AM .

S-a constatat ca au calitate de mostenitori legali acceptanti AC în calitate de ascendent privilegiat cu cota de 1/4 si colaterali privilegiati AN, AV, SC si AP cu cota de 3/40 fiecare si DI cu cota de 18/40, tinându-se cont de disp. art. 671-674 privind cotele ascendentului privilegiat si colateralilor privilegiati si împartirea pe linii materne si paterne.

Expertii tehnici RD si CM efectueaza rapoarte de expertiza, prin care evalueaza bunurile retinute la masa succesorala a autorilor si dispune lotizarea acestora în functie de solicitarile partilor. Ulterior depunerii expertizelor pârâtii AN, SC si AP solicita ca în cazul în care li se atribuie vreo sulta sau vreun bun, acestea sa fie trecute în lotul pârâtilor DI si DM respectiv reclamantului AV. Instanta are în vedere aceste declaratii astfel încât va omologa în parte rapoartele de expertiza doar pentru acest considerent.

Vazând disp.art.673 si urm. C.pr.civ. si 723 C.civ., instanta va admite actiunea principala si cererea reconventionala, va dispune iesirea partilor din indiviziune si va atribui bunurile în variantele de lotizare propuse de experti modificate în functie de declaratiile amintite mai sus.

Vazând si dispozitiile art.277 C.pr.civ., tinând cont de faptul ca pârâtul AN cedeaza bunurile din varianta de lotizare a sa în lotul pârâtilor DI si DM, ca pârâta AC încheie un contract în favoarea acelorasi pârâti, pe de o parte, si pe de alta parte, ca pârâtii AP si SC cedeaza partea lor de mostenire în favoarea reclamantului AV, instanta compenseaza cheltuielile de judecata în functie de cotele legale calculate doar în contul reclamantului si pârâtei DI. În consecinta, va obliga reclamantul la plata sumei de 201,6 lei catre pârâta D I cu titlu de diferenta, cu cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea principala formulata de reclamantul-pârât AV, domiciliat în …., în contradictoriu cu pârâtii-reclamanti DI si DM, domiciliati în …., AN, domiciliat în …., A P, domiciliat în……….SC, domiciliata în …… si AC, domiciliata în ………… având ca obiect partaj judiciar.

Admite cererea reconventionala formulata de pârâtii-reclamanti DI si DM.

Dispune iesirea partilor din indiviziune.

Omologheaza în parte rapoartele de expertiza efectuate de experti tehnici RD si CM si tinând cont de declaratiile date de pârâtii AP, SC si AN atribuie bunurile astfel:

1.Lot reclamant AV:

Primeste în lot contravaloarea materialelor rezultate din demolarea unei pivnite cu trei încaperi construita din lemn si caramida acoperita cu tigla, respectiv 200 bucati de caramizi si 300 bucati de tigla si contravaloarea materialelor rezultate din demolarea unei bucatarii cu doua încaperi din caramida acoperita cu tigla.

Primeste sulta în cuantum de 224 lei de la pârâtii DI si DM.

Primeste un teren în suprafata de 6258 mp teren situat în satul S-Vn în intravilanul si extravilanul localitatii cu lungime de 342,59 m si latime de 18,25 m , cu vecini:N- lotul atribuit lui AC, S- proprietate Toacsen Ion si Viezure Maria , E-drum comunal 1511, V- hotarul Ciuperceni.

Ia act de declaratiile date pe propria raspundere a pârâtilor SC si AP care renunta la primirea sultei din partea reclamantului în cuantum de 1295,37 lei fiecare .

Plateste sulta pârâtei DI suma de 119 lei si pârâtului AN suma de 13,29 lei.

2.Lot pârâti DI si DM

Primeste în lot doua camere si sala aferenta camerelor C 1 si C2 din casa de locuit cu trei camere si sala , construita din lemn si acoperita cu tigla, grajdul cu doua încaperi si fânarie-anexa gospodareasca, sopron cu doua camere , antreu si fânarie.

Platesc în solidar sulta astfel: reclamantului AV suma de 224 lei, pârâtului AN suma de 1072 lei, pârâtei SC suma de 589 lei.

Primeste în lot pârâta DI terenul în suprafata de 4416 mp situat în satul Strâmba-Vulcan în intravilanul si extravilanul localitatii cu lungime de 342,89 m si latime de 12,88 m , cu vecini:N- lotul atribuit lui DM, S- lotul atribuit pârâtei AC, E- drum comunal 1511, V- hotarul Ciuperceni.

Pârâta primeste sulta de la reclamantul AV suma de 119 lei .

Pârâtul DM primeste în lot terenul în suprafata de 1879 mp situat în satul Strâmba-Vulcan în intravilanul si extravilanul localitatii cu lungime de 342,89 m si latime de 5.49 m , cu vecini:N- teren proprietate DM, S- lotul atribuit pârâtei DI , E- drum comunal 1511, V- hotarul Ciuperceni.

Ia act de declaratia pârâtului AN în sensul ca nu solicita plata vreunei sulte din partea pârâtilor , iar terenurile atribuite în lot sa fie trecute la lotul pârâtilor DI si DM.

Pârâtii DI si DM primesc în lot :un teren în suprafata de 588 mp situat în satul Strâmba-Vulcan cu lungime de 142 m si latime de 4 m , cu vecini:N- teren proprietate D M, S- proprietate Viezure Maria, E- matca Stamba, V- drum comunal 1511; un teren în suprafata de 1200 mp situat în satul Strâmba-Vulcan în extravilanul localitatii cu lungime de 200 m si latime de 600 m , cu vecini: N- Daescu Elena, S- Nebunu Constantin , V- matca Strâmba, E – drum comunal 1511; în suprafata de 231 mp situat în satul Strâmba-Vulcan în intravilanul localitatii cu lungime de 38,5 m si latime de 6 m , cu vecini: -Daescu Elena. S- Nebunu Constantin , E- matca Strâmba, V – drum comunal 1511.

3. Lot pârâta AC

Primeste în lot o camera si sala deschisa aferenta camerei C3 din casa de locuit cu trei camere si sala , construita din lemn si acoperita cu tigla.

Plateste sulta pârâtei SC suma de 484 lei si pârâtului AP suma de 1073 lei.

Primeste în lot terenul în suprafata de 470 mp situat în satul Strâmba-Vulcan în intravilanul si extravilanul localitatii cu lungime de 342,89 m si latime de 1,38 m , cu vecini: N- lotul atribuit lui AV, S- lotul atribuit pârâtei DI , E-drum comunal 1511, V- hotarul Ciuperceni.

4.Lot AN

Primeste sulta de la reclamantul AV în cuantum de 13,29 lei.

Compenseaza cheltuielile de judecata si obliga reclamantul la plata sumei de 201,6 lei catre pârâta DI cu titlu de diferenta cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 20.09.2010, la Judecatoria Tg.- Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. C.L.

Thred.E.D. 22 Septembrie 2010

Ex.4