Partaj succesoral Partaj


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 5430

Sedinta publica de la 30 August 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantele SS si SE si pe pârâtii SV, SD, IP, având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit reclamantele, fiind reprezentate de avocat B , prezenti fiind pârâtii, pârâtul SD asistat de avocat P.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata ca prin încheierea 41 R/2010 s-a respins cererea de recuzare formulata de reclamanta SS, partile prezente sau avocatii ce le reprezinta arata ca nu au obiectiuni de formulat la rapoartele de expertiza si ca nu mai au alte cereri de formulat astfel încât instanta constatând cauza în stare de judecata, acorda cuvântul pe fond.

Avocat B pentru reclamante depune note de sedinta-concluzii scrise , solicitând ca bunurile evaluate sa ramâna în lotul pârâtului SV, ca reclamantele sa ramâna în indiviziune pe suma de 2075 lei , iar ceilalti pârâti pentru suma de 1038 lei , cu compensarea cheltuielilor de judecata.

Avocat P pentru pârâtul SD solicita admiterea în parte a actiunii , iar toate bunurile din IAP retinute ca dobândite din timpul casatoriei sa ramâna în proprietatea pârâtului SV, tinând cont de modul de folosinta al acestora , cu compensarea cheltuielilor de judecata, retinând ca acest pârât a efectuat cheltuieli de 900 lei.

Pârâtul SV solicita sa fie atribuite în lotul sau toate bunurile, sa plateasca sulta la celelalte parti întrucât doreste sa fie lasat în pace de catre reclamante.

Pârâta IP solicita sa ramâna toate bunurile în lotul tatalui sau, fiind de acord cu concluziile pârâtilor.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 1118/318/2009, reclamantii SS si SE a chemat în judecata pe pârâtii SV, SD, IP, solicitând sa se constate deschisa succesiunea autoarei SP decedata la data de … cu ultim domiciliu în comuna ….si iesirea din indiviziune a partilor de pe urma emolumentului succesoral ramas la decesul autoarei .

În motivare arata ca la data de .. a decedat autoarea partilor cu ultim domiciliu în comuna … , ca mostenitori ai autoarei au ramas partile, respectiv, SV în calitate de sot supravietuitor, SD în calitate de fiu si IP, SS, SE în calitate de fiice, ca masa succesorala se compune din cota de 1/2 din urmatoarele bunuri: suprafata de 3882 mp situata în …. , cu vecini: R-Popescu Gh.Ion, apus- Popescu Ghe. Ion. Mzi.-drumul, Mn.FE Rovinari, casa cu doua camere hol si anexa din lemn acoperite cu tigla situate pe terenul de mai sus , bunuri ce au fost dobândite de autoare împreuna cu pârâtul SV în baza contractului de întretinere încheiat la data de 26.08.1994 autentificat sub nr. 9527 la Notariatul de Stat Gorj, o camera de zi si o bucatarie pe fundatie din beton construite din caramida prin adaugire la imobil, casa de locuit cu trei camere , sala proprietatea pârâtului SV -constructie realizata în baza autorizatiei de construire din 11.04.1974, refacut acoperisul întregului imobil ca urmare a adaugirilor efectuate prin înlocuirea sindrilei cu tabla, fântâna din tuburi de ciment, sopru de vite cu trei încaperi din lemn acoperit cu placi de azbociment suprafata de 12ari plantata cu vie în punctul În ghiocei, suprafata de 8 ari plantata cu vie în punctul Peste Drum , suprafata de 60 ari teren arabil situat în punctul Lunca Jiului , bunuri mobile: 3 vaci si un vitel, înstrainate în anul 2008 de pârâtul SV, masina de cusut Zingher, mobila dormitor, 30 bucati teava de cazan 4 metri fiecare, cazan arama de 80 litri, 2 caldari arama de 5si 10 litri, caldare fonta de 20 de litri, doua caldari aluminiu de 30 litri, motor si moara de macinat boabe, o putina de 1000 litri, o putina de 500 litri, 2 butoaie de 250 l, un butoi de 150 l, car cu roti de cauciuc, suma de 79163, 8850 încasata de pârâtul SV cu titlul de masuri reparatorii pentru o suprafata de 7500 mp-teren preluat abuziv.

În drept invoca dispozitiile art. 728 cod civil.

În dovedire depune la dosar taxa de timbru aferenta cererii, acte de stare civila, contractul de întretinere, planuri de situatie, cerere de autorizare pentru executie de lucrari, autorizatie pentru executie de lucrari, memoriu tehnic, chitanta nr. 1141/537666, s.c 326/04.11.2004, încheierea din 23.01.2007 pronuntata în dosarul nr. 1361/95/2007, împuternicire avocatiala, titlurile de proprietate nr. 13560202/04.02.2005, 1347205/24.08.1997, 1323823/26.01.1996, 1323819/26.01.1996, 1323821/26.01.1996, plan cadastral, act de din 21.02.1952, file registru agricol, act de vânzare-cumparare, autentificat sub nr. 1515/03 iunie 1998, adeverinta nr. 5227/22.12.1998.

Pentru termenul de judecata din 27.04.2009 reclamantele depun precizare la actiune în sensul ca se solicita a se constata si simulatia contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1515/3.06.1998 de BNP SB, anexând si taxa de timbru in cuantum de 19 lei.

Pârâtul SV depune întâmpinare prin care solicita admiterea în parte a actiunii , fara precizari, aratând ca în cea ce priveste constatarea simulatie contractului de vânzare-cumparare ,nu sunt în fata unei simulatii , ca acel contract a fost facut la cererea bunicii, desi anterior tatal sau SV a primit bunurile mentionate printr-un act de donatie, ca el a înmormântat pe bunici si a întretinut si pe bunici si pe parinti , desi era obligatia parintilor sai ce avea un contract de întretinere cu mama pârâtului SV, invocând totodata si exceptia lipsei de interes a reclamantelor , întrucât proprietar exclusiv a bunurilor mentionate în contract este pârâtul SV în baza actului de donatie din 1952, ca multe din bunurile si îmbunatatirile precizate în cererea de chemare în judecata sunt bunuri proprii ale pârâtului SV primite de la parintii sai si nu pot fi partajate pentru ca tatal partilor traieste si are calitatea de pârât în dosar, ca nu se poate retine la masa bunurilor comune decât cota de 1/2 pentru ca sotul supravietuitor al defunctului traieste si are si calitatea de pârât , ca îsi mentine apararile expuse în fata instantei cu ocazia administrarii interogatoriului ( filele 82-84) .

Pârâtul SV depune întâmpinare prin care solicita a fi scos de la partaj, întrucât sunt bunurile sale proprii : o suprafata de 3882 mp si o casa batrâneasca cu trei camere împreuna cu un patul pe car tatal sau i le-a donat, fântâna si soprul de vite pentru ca au fost facute de parintii sai, suprafata de 12 ari cu vie din punctul În ghiocei” ce provine de la parintii sai, suprafata de 80 de ari teren arabil în punctul Lunca Jiului, suma de 79163,8850 lei încasata de el în baza s.c 326/4.11.2004, invocând pentru completarea actiunii exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor întrucât prin acel act el si defunctul au recunoscut cheltuielile facute de pârâtul SD cu întretinerea parintilor sai, a lui si a sotiei sale si doar el are interes în a formula o asemenea actiune.

Pârâta IP depune întâmpinarea prin care invoca exceptia lipsei de interes a reclamantelor privind capatul de cerere privind constatarea simulatiei contractului de vânzare-cumparare , solicitând scoaterea de la masa partajabila a bunurilor poprii ale pârâtului SVl( fila 88).

Reclamantele raspund la întâmpinarile formulate (filele 91,92),anexând în copie si s.c 6972/10.11.2006 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 13743 F/2006,

Pârâtul SD depune note de sedinta ( filele 101, 102 ) prin care invoca exceptia prescriptiei dreptului de a cere anulare actului secret sau public si exceptia prescrierii achizitive a bunurilor mentionate în contractul contestat de reclamante.

În cauza se administreaza proba cu interogatoriu pârâtilor, proba cu înscrisuri, respectiv file registru agricol, acte de stare civila, pasaport bovine seriile A 05,546,845, A 05,546,846, titlu de proprietate 1347205/24 august 1998, proba cu interogatoriu scris al pârâtului SV tinut de reclamanta SS, proba cu interogatoriul reclamantelor SE si SS (filele 95,96), proba cu interogatoriu comun al reclamantei SS si SV (fila 132),proba testimoniala fiind ascultati martorii TC, GV , depozitii atasate la dosar(filele 67, 68 dosar).

Prin încheierea de sedinta din 18.01.2010 s-a respins exceptia prescriptiei dreptului de a cere anularea actului secret sau public invocata de pârâtul SD.

Prin încheierea de admitere în principiu din data de 08.02.2010, s-a retinut ca autoarea SP a fost casatorita cu pârâtul SV. În urma casatoriei s-au nascut patru copii: reclamantele SS si SE si pârâtii SD si IP.

Autoarea a decedat la data de 21.12.1998, cu ultim domiciliu în …., astfel încât urmeaza sa se constate deschisa succesiunea acesteia.

S-a constatat ca au calitate de mostenitori acceptanti al mostenirii: SV cu cota legala de 1/2 în calitate de sot supravietuitor si SS, SE, SD si IP, toti în calitate de descendenti cu cota legala de 3/16 fiecare.

Masa succesorala ramasa de pe urma autoarei s-a compus din cota de 1/2 din urmatoarele bunuri imobile si mobile: constructia pe fundatie din beton realizata prin adaugire la imobilul casa cu trei camere în anul 1974 conform autorizatiei pentru de lucrari ,îmbunatatirile aduse la casa cu trei camere descrisa în actul de donatie autentificat sub nr.73/21.02.1952 la Notariatul de Stat Gorj, respectiv, înlocuirea sindrilei cu tabla,o fântâna din tuburi de ciment,3 vaci si un vitel,mobila de dormitor compusa din masa de 12 persoane, un dulap cu 3 deschideri, o noptiera si o oglinda, un cazan de arama de 80 l, o putina de 1000 l, o putina de 500 l, o masina de cusut Zingher.

Prin aceeasi încheiere s-a respins cererea privind simulatia contractului de vânzare cumparare, reclamantele nedovedind contrariul celor descrise în contractul de vânzare cumparare si pe cale de consecinta, terenul în suprafata de 3882 mp împreuna cu casa cu doua camere, hol si anexe sunt bunuri proprii ale pârâtului SD astfel încât nu fac parte din masa succesorala, precum si capatul de cerere privind uzucapiunea formulat de pârâtul SD, contractul de vânzare cumparare ramânând valabil.

S-a constatat ca au calitate de mostenitori acceptanti al mostenirii: SV cu cota legala de 1/4 în calitate de sot supravietuitor si SS, SE, SD si IP, toti în calitate de descendenti cu cota legala de 3/16 fiecare, s-a dispus sistarea starii de indiviziune în care se gasesc partile asupra bunurilor retinute la masa partajabila , în cotele stabilite anterior, dispunându-se efectuarea în cauza a unei expertize tehnice evaluare proprietati imobiliare si mobilare având ca obiective: identificarea si evaluarea bunurilor ce fac parte din masa succesorala a autoarei si întocmirea de propuneri de lotizare.

În cauza s-a efectuat expertiza tehnica de evaluare bunuri mobile si imobile efectuate de experti DIsi BC.

Instanta constata ca desi prin încheierea de admitere în principiu bunurile ce fac parte din masa succesorala au fost retinute ca fiind bunuri comune dobândite de autoare în timpul casatoriei, expert DI a evaluat bunurile tinând cont ca acele bunuri mobile sunt bunuri proprii , motiv pentru care instanta va împarti pe jumatate suma de 5728 lei la care a ajuns expertul pentru bunuri în totalitate.

Tinând cont de faptul ca toate bunurile sunt folosite de pârâtul SV, având în vedere ca toate partile solicita sa fie atribuite bunurile în lotul acestuia, vazând cotele legale ale fiecarei parti, în baza art. 723 si 673 si urm. C.p.c, instanta urmeaza sa admita în parte actiunea cu completarea ulterioara, sa dispuna iesirea din indiviziune a partilor, sa omologheze în parte rapoartele de expertiza efectuate în cauza de experti tehnici BC si DI.

Va atribui în lotul pârâtului SV toate bunurile ce fac parte din masa succesorala retinute prin încheierea de admitere în principiu, respectiv, cota de 1/2 din urmatoarele bunuri imobile si mobile: constructia pe fundatie din beton realizata prin adaugire la imobilul casa cu trei camere în anul 1974 conform autorizatiei pentru executare de lucrari ; îmbunatatirile aduse la casa cu trei camere descrisa în actul de donatie autentificat sub nr.73/21.02.1952 la Notariatul de Stat Gorj, respectiv, înlocuirea sindrilei cu tabla; o fântâna din tuburi de ciment; 3 vaci si un vitel; mobila de dormitor compusa din masa de 12 persoane, un dulap cu 3 deschideri, o noptiera si o oglinda; un cazan de arama de 80 l; o putina de 1000 l; o putina de 500 l; o masina de cusut Zingher.

Pârâtul SV va plati sulta în cuantum de 1034 lei pentru fiecare parte astfel: 1034 lei catre reclamanta SS, 1034 lei catre reclamanta SE, 1034 lei catre pârâtul SD, 1034 lei catre pârâta IP

Vazând dispozitiile art. 277 C.p.c, instanta va compensa cheltuielile de judecata conform cotelor legale astfel: pârâtul SV va plati suma de 463,675 lei catre pârâtul SD, pârâta IP va plati suma de 90,269 lei catre pârâtul SD, pârâta IP va plati catre reclamante suma de 257,487 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea cu completarea ulterioara, formulata de reclamantele SS, domiciliata în ….. si SE, domiciliata în Craiova….. în contradictoriu cu pârâtii SV, domiciliat în …., SD, domiciliat în …. si IP, domiciliata în …..

Dispune iesirea din indiviziune a partilor.

Omologheaza în parte rapoartele de expertiza efectuate în cauza de experti tehnici BC si DI.

Atribuie în lotul pârâtului SV toate bunurile ce fac parte din masa succesorala retinute prin încheierea de admitere în principiu, respectiv, cota de 1/2 din urmatoarele bunuri imobile si mobile: constructia pe fundatie din beton realizata prin adaugire la imobilul casa cu trei camere în anul 1974 conform autorizatiei pentru executare de lucrari ; îmbunatatirile aduse la casa cu trei camere descrisa în actul de donatie autentificat sub nr.73/21.02.1952 la Notariatul de Stat Gorj, respectiv, înlocuirea sindrilei cu tabla; o fântâna din tuburi de ciment; 3 vaci si un vitel; mobila de dormitor compusa din masa de 12 persoane, un dulap cu 3 deschideri, o noptiera si o oglinda; un cazan de arama de 80 l; o putina de 1000 l; o putina de 500 l; o masina de cusut Zingher.

Pârâtul SV plateste sulta în cuantum de 1034 lei pentru fiecare parte astfel: 1034 lei catre reclamanta SS, 1034 lei catre reclamanta SE, 1034 lei catre pârâtul SD, 1034 lei catre pârâta IP.

Compenseaza cheltuielile de judecata conform cotelor legale astfel: pârâtul SV plateste suma de 463,675 lei catre pârâtul SD, pârâta IP plateste suma de 90,269 lei catre pârâtul SD, pârâta IP plateste catre reclamante suma de 257,487 lei.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 30.08.2010, la Judecatoria Tg.- Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red.L.C./tehn. MS/ 01 Septembrie 2010

Nr. ex. 7