Paternitate Paternitate. Stabilire. Tăgadă


Constată că din căsătoria părţilor şi în timpul căsătoriei a rezultat minora CI., născută în 26.10.2010.

Certificatul de naştere al pârâtei arată filiaţia faţă de ambii părinţi, tatăl CD. şi mama C.N.S.

Fiind o minoră născută în timpul căsătoriei, filiaţia se stabileşte pe baza prezumţiei de paternitate a soţilor.

Intre timp părţile s-au despărţit pronunţându-se sentinţa civilă de divorţ, nr. 2963 din 7.12.2010. în acţiune reclamantul arată că a fost despărţit în fapt de soţia sa, mama minorei în cauză şi că este imposibil ca el să fie tatăl minorei.

în cauză pârâta prin declaraţie notarială autentică cu nr. 250 din 15.02.2011 recunoaşte că minora nu este fiica fostului ei soţ, pârâtul în cauză.

De asemenea, pârâta depune la dosar un memoriu în care arată starea de separare în fapt de soţul ei, faptul că minora nu este copilul pârâtului şi că minora a fost înregistrată cu filiaţia tatăl – soţul mamei întrucât la data naşterii era căsătorită cu reclamantul.

Instanţa, faţă de poziţiile celor două părţi apreciază că minora în cauză nu este fiica reclamantului CD., motiv pentru care va admite acţiunea şi va constata această stare de fapt, raportat la prevederile art. 54 codul familiei, şi la faptul că orice persoană interesată poate contesta recunoaşterea paternităţii în cazul în care aceasta nu corespunde adevărului, iar în cauza de faţă prin poziţia pârâtei s-a stabilit această stare de fapt.

Pe cale de consecinţă instanţa urmează să sisteze efectele sentinţei civile de 2963/2010 cu privire la pensia de întreţinere pentru minora Ilinca născută în 26.10.2010.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.