Pensie de intretinere Minori


de întretinere

Data publicare portal: 09.12.2011

Prin sentinta civila nr. 11241/26.10.2011 Judecatoria Slatina a admis exceptia prematuritaţii invocata din oficiu in privinţa cererii intemeiate pe dispoz art.518 C.civ.

A respins aceasta cerere, promovată de reclamanta I.O., in numele si ca reprezentant legal al minorului P.D., in contradictoriu cu paratele P.O. si P.I.N., ca fiind prematur formulată.

A admis cererea formulata de reclamanta I.O., in numele si ca reprezentant legal al minorului P.D., in contradictoriu cu parata P.O., in temeiul art.516 C.civ.

A obligat pârâta P.O. sa presteze în natură intretinere minorului P.D., nascut la data de …, alături de mama sa, prin asigurarea celor necesare traiului, prin participarea la cheltuielile pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională, incepand cu data pronuntarii prezentei hotărâri, până la majoratul copilului.

A obligat reclamanta la plata sumei de 1500 lei catre parata P.I.N. cu titlul de cheltuieli de judecata si respectiv obligă parata P.O. la plata sumei de 750 lei catre reclamanta, cu acelaşi titlu.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca prin cererea inregistrata pe rolul J.S. la data de 23.08.2010 sub nr.8637/311/2010 reclamantii I.O. si I.D., prin reprezentant legal I.O. au solicitat instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta, in contradictoriu cu paratii P.O., P.I.N., P.A.M. si P.F.R., sa li se dea reclamantilor cota ce se cuvine minorului P.D. dupa decesul tatalui sau, P.R.N., survenit la 21.11.2006.

In motivarea cererii reclamantii au aratat ca paratii au obtinut un ajutor de deces din partea Statului Italian in urma decesului lui P.R.N., in Italia. Paratii, in baza dosarului nr.06/54250 R.G. PM au obtinut despagubiri in calitate de mostenitori (mama, sotie si doi copii), fara insa a arata ca defunctul mai avea un copil minor.

Reclamantii au considerat ca sumele primite au fost obtinute in numele tuturor mostenitorilor si astfel ca si minorul P.D. are drept la o parte din acestea.

In drept cererea a fost întemeiata pe dispoz art.992 C.civil.

Atasat cererii de chemare in judecata s-au depus: adresa nr. C/7077/21.07.2010 emisa de Ambasada Romaniei in Italia- Sectia Consulara si un inscris emis de Tribunalul din Roma, certificat de nastere minor, sent. civ. 1493/02.05.2000 pron. de J. C. in dosar nr.4414/1999.

Paratii P. I., P. A.-M. si P.F.R. au formulat întâmpinare, prin care au invocat exceptia de netimbrare a cererii de chemare in judecata, lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor, lipsa calitatii procesuale pasive a paratilor si inadmisilitatea cererii de chemare in judecata, ca fiind informa.

In motivarea intampinarii se arata ca reclamantii au posibilitatea ca, dovedindu-si calitatea de ruda cu def. P. R.N., sa solicite ajutor de la statul italian. Că reclamantii nu au precizat la ce anume se raporteaza cota solicitata; Că paratii au facut demersurile legale, cu costurile de rigoare, prin avocati romani si straini, urmand sa primeasca un ajutor pentru urmasii victimelor strazii, in nume personal. Raportat la temeiul juridic invocat sa arata ca acesta face neintemeiata cererea, deoarece paratii nu au primit nimic din ceea ce nu li se cuvenea.

Pe fond, s-a solicitat respingerea cererii reclamantei, cu cheltuieli de judecata.

La data de 19.01.2011 reclamanta I.O., in numele si ca reprezentant legal al minorului P.D. (nu I.D., cum se consemnase initial) a depus o cerere modificatoare a acţiunii iniţiale, prin care a aratat ca intelege sa cheme in judecata pa parata P.O. si pe parata P.I.N., pentru obligarea celor doua la plata/continuarea platii in solidar a pensiei de intretinere in favoarea minorului P.D., in raport de nevoile minorului si de veniturile acestora, respectiv de valoarea bunurilor mostenite de acestea de la debitorul principal al obligatiei de intretinere P.R.N., decedat la data de 21.11.2006, cu cheltuieli de judecata.

S-a aratat in motivare ca defunctul este tatal reclamantului minor, fiind obligat prin sent. civ. nr. 3130/14.12.2004 a J.C. la plata unei pensii de intretinere de 400.000 lei ROL lunar, in favoarea minorului.

Tatal minorului a decedat in Italia, fiind victima unui accident de circulatie cu necunoscut.

Parata P.O. este bunica paterna a minorului, iar parata P.I.N. este sotia supravietuitoare a tatalui minorului.

Cum tatal minorului a decedat, iar copilul se afla in intretinerea mamei, s-a solicitat obligarea celor doua parate la plata/continuarea platii pensiei de intretinere in favoarea minorului, mama acestuia neavând venituri suficiente pentru a-i asigura minorului un nivel de trai corespunzător.

S-au invocat dispoz art.86 C.fam. potrivit carora obligatia de intretinere exista intre bunici si nepoti, iar P.O. – bunica paterna, datoreaza minorului intretinere.

In privinta acesteia s-au invocat si dispoz art.96 al.1 C.fam in sensul că, fiind mostenitor al debitorului obligatiei de intretinere, este tinuta in masura valorii bunurilor mostenite sa continue intretinerea, insa numai cat timp cel intretinut este minor.

S-a mai aratat ca din 2003 si pana la deces tatal minorului a lucrat in Italia si a realizat venituri importante, cu care a procedat la renovarea casei parintesti, extinderea acesteia si efectuarea altor imbunatatiri; casa a fost utilata cu obiecte de mobilier si cu aparate electrocasnice. La decesul tatalui minorului toate aceste bunuri mobile si sporul valorii constructiilor au fost mostenite de cele doua parate.

Totodata s-a mai aratat ca in anul 2010 mostenitoarele tatalui minorului au primit despagubiri de la F.P.V.S. pentru accidente produse in strainatate, in cuantum de 300.000 euro. Din aceasta suma parata P. I si-a cumpărat un apartament in D.-O, unde locuieste in prezent, la care a adus îmbunătăţiri si pe care l-a dotat corespunzator.

Reclamanta a aratat ca este asistent personal al bunicii sale, cu un de cca 400 lei lunar, iar bunica sa are o de 240 lei.

Minorul este elev in clasa a VI-a si are nevoi sporite pentru dezvoltarea fizica si spirituala.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispoz art.86,90,91,93,94,96 C.fam si art.274 C.pr.civ.

Printr-o nota de probatorii depusa la dosar la data de 24.02.2011 reclamanta a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, luarea unor interogatorii paratelor, proba testimoniala, a formulat solicitarea de a se pune in vedere paratelor sa depuna dovezi privind veniturile nete de care beneficiaza lunar, efectuarea de anchete sociale la domiciliul reclamantei si al paratelor, sa se puna totodata in vedere paratelor sa depuna la dosar inscrisurile in baza carora au incasat despagubiri materiale si morale de la Statul Italian, emiterea unei adrese la P. M. pentru a comunica imobilele cu care figureaza in proprietate parata P.O. impreuna cu sotul sau precum si componenţa familiei acesteia.

La data de 24.02.2011 paratele au formulat întâmpinare, prin care au solicitat respingerea cererii formulate de reclamantă asa cum a fost modificata, cu cheltuieli de judecata.

In motivare s-a aratat ca de pe urma defunctului nu au ramas bunuri succesorale.

S-a susţinut ca prima obligată la întreţinerea copilului este mama sa si daca reclamanta, din motive independente de vointa sa, nu ar dispune de mijloace suficiente, ar intra in discuţie obligaţia de întreţinere a minorului de catre bunica, luandu-se in considerare veniturile obisnuite (pensia) si nu cele intamplatoare ale acesteia.

La termenul din 24.02.2011 instanta a luat act de modificarea cadrului procesual atat sub aspectul obiectului- pensie de intretinere, cat si sub aspectul partilor, sens in care s-a conceptat in calitate de reclamanta I.O. in numele si ca reprezentant legal al minorului P.D. si respectiv in calitate de parate P.O. si P. I N.

Totodata s-a unit cu fondul exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei P. I. N., pentru considerentele expuse in incheierea de sedinta din acea data.

In cursul cercetarii judecatoresti instanta a administrat la solicitarea partilor proba cu inscrisurile depuse la dosar, interogatoriul paratelor-la solicitarea reclamantei, proba testimoniala cu martora B.F.A, s-a efectuat ancheta sociala la domiciliul reclamantei, interogatoriul luat paratelor de instanta din oficiu, in temeiul art.174 C.pr.civ., s-au solicitat relatii de la P.M. si de la P. D-O, de la C. J. de P.O.

La termenul din data de 15.09.2011 la interpelarea instantei, reclamanta prin apărător a arătat ca de la parata P.O. solicita plata pensiei de intretinere in calitate de nepot- conform art.86 C.fam., dar si continuarea obligatiei de plata a pensiei de intretinere in favoarea minorului pana la majoratul acestuia potrivit art.96 C.fam. Aceeasi cerere, intemeiata pe dispoz art.96 C.fam se formuleaza si impotriva paratei P.I.N..

La termenul din data de 19.10.2011, dupa intrarea in vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, instanta a apus in vedere reclamantei sa indice temeiul de drept material al cererilor formulate.

Astfel, in privinta cererii de obligare a celor doua parate sa continuie intretinerea minorului, in calitatea lor de mostenitoare ale debitorului intretinerii, s-a invocat art.518 C.civ., iar in privinta cererii de obligare a paratei P.O. la plata pensiei de intretinere in favoarea minorului, in calitatea sa de bunica paterna s-a invocat art.516 C.civ.

I. La termenul din 19.10.2011 instanta a pus in discutia contradictorie a părtilor din oficiu, exceptia de prematuritate a cererii reclamantei, intemeiata pe dispozitiile art.518 Cod Civil, retinand această cerere in pronuntare pe exceptia invocata.

Analizand cererea reclamantei prin prisma exceptiei de fond invocate, in condiţiile art.137 C.pr.civ., instanta constata urmatoarele:

In fapt, reclamanta I.O. este reprezentantul legal al minorului P.D. nascut la data de …, avand ca tata pe defunctul P.R.N., potrivit certificatului de nastere aflat la fila 13 dosar.

Prin sent civ 1493/02.05.2000 pronuntata de J.C. in dosarul nr.4414/1999, stabilindu-se paternitatea minorului fata de P.R.N., s-a dispus incredintarea copilului spre crestere si educare mamei reclamante si obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorului, pana la majoratul acestuia (fila 22 dosar). Ulterior pensia de intretinere a fost majorata, prin sent civ nr.3130/14.12.2004, pron de J. C. in dosar nr.6052/2004.

Tatal minorului, P.R.N. a decedat la data de 21.11.2006, potrivit certificatului de deces aflat la fila 113 dosar.

Prin cererea dedusa judecatii, formulata in contradictoriu cu ambele parate si intemeiata pe art.518 C.civ, se solicita obligarea acestora la continuarea platii in solidar a pensiei de intretinere in favoarea minorului P.D., in raport de valoarea bunurilor mostenite de acestea de la debitorul principal al obligatiei de intretinere P.R.N., cerere in privinta careia P.I.N. a invocat si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, ce a fost unita cu fondul.

In drept, potrivit art. 518 C.civ ,,(1) Mostenitorii persoanei care a fost obligata la intretinerea unui minor sau care i-a dat intretinere fara a avea obligatia legala, sunt tinuti, in masura valorii bunurilor mostenite, sa continue intretinerea, daca parintii minorului au murit, sunt dispăruţi sau sunt in nevoie, insă numai cât timp cel intretinut este minor.

(2) In cazul in care sunt mai multi mostenitori, obligatia este solidara, fiecare dintre ei contribuind la intretinerea minorului proportional cu valoarea bunurilor mostenite”(subl.n.).

Raportat la dispozitiile precitate, se constata ca atata timp cat succesiunea autorului P.R.N. nu a fost dezbatuta, instanta in prezenta cauza avand ca obiect pensie de intretinere, nu poate stabili calitatea de mostenitor a părtilor (ce presupune inclusiv verificarea masurii in care acestia au acceptat in termen succesiunea), masa succesorala si valoarea bunurilor mostenite de acestia, aspecte susceptibile a se discuta si solutiona exclusiv in cadrul unui partaj succesoral.

Numai astfel, după stabilirea succesorilor autorului si a bunurilor ce le revin acestora, va lua nastere si dreptul la actiune al minorului, conditionat pe de alta parte de faptul ca, dobandind bunuri succesorale, starea de nevoie a minorului să nu înceteze.

Faţă de aspectele de fapt si de drept invocate mai sus, instanta constata intemeiata exceptia de prematuritate invocata din oficiu, pe care o va admite.

Pentru aceleasi considerente invocate mai sus instanta nu poate solutiona in prezenta cauza exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, ce a fost unita cu fondul, neputandu-se analiza in cauza de faţă calitatea de succesor al autorului in persoana paratei P.I.N..

Din punctul de vedere al ordinii solutionarii exceptiilor, exceptia de prematuritate are prioritate, deoarece vizeaza dreptul, ca si conditie a exercitării actiunii civile si numai după stabilirea acestuia se verifică dacă este exercitat in contradictoriu cu persoana potrivită- respectiv debitorul din raportul juridic dedus judecaţii.

II. Referitor la cererea promovata de reclamanta in contradictoriu cu parata P.O., in temeiul dispoz art.516 C.civ., instanta retine ca potrivit acestor dispoziţii:,,Subiectele obligaţiei de întreţinere -(1) Obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege.”(subl.n.)

In privinţa ordinii de acordare a întreţinerii, art. 519 stabileste ca ,,Întreţinerea se datorează în ordinea următoare:

a) soţii şi foştii soţi îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi;

b) descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului, iar dacă sunt mai mulţi descendenţi sau mai mulţi ascendenţi, cel în grad mai apropiat înaintea celui mai îndepărtat;

c) fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi, însă înaintea bunicilor.”

Se constata faţă de cele ce preced, că parata P.O., in calitatea sa de bunica a minorului, îi datoreaza acestuia intreţinere.

Art. 522-Obligaţia subsidiară stabileste ca ,,În cazul în care cel obligat în primul rând la întreţinere nu are mijloace îndestulătoare pentru a acoperi nevoile celui care o cere, instanţa de tutelă le poate obliga pe celelalte persoane îndatorate la întreţinere să o completeze, în ordinea stabilită la art. 519.”

In cauza, reclamanta I.O. a făcut dovada faptului că nu are mijloace îndestulătoare pentru a acoperi nevoile minorului, după cum urmează:

Din raportul de anchetă psihosociala depus la fila 59 dosar, care se coroboreaza cu dispoziţia Primarului orasului D.-O. nr. 851/28.03.2011 (fila 57) si cu certificatul de deces aflat la fila 58 dosar, se retine ca mama minorului nu este angajata in munca, deoarece contractul sau individual de a incetat la data de 19.03.2011, ca urmare a decesului persoanei pe care o ingrijea in calitate de asistent personal. Reclamanta are probleme de sanatate, respectiv hernie de disc lombara, dupa cum rezulta din biletul de iesire din spital emis la 11.02.2011 (fila 70). Starea de sanatate a reclamantei nu îi permite acesteia sa presteze munca fizica, deoarece a suferit o serie de interventii chirurgicale la un picior, după cum a declarat martora audiată in cauza, aceasta fiind de altfel persoana care a ajutat-o pe reclamanta in ingrijirea bunicii imobilizate la pat si in supravegherea minorului cand reclamanta sa afla la B., la medic.

Pe de alta parte parata are posibilitatile materiale necesare pentru a contribui la intretinerea minorului, fiind beneficiara unei pensii de 630 lei lunar, potrivit relatiilor de la C.J.P O si detinand impreuna cu sotul sau decedat teren intravilan in suprafata de 1284 m.p., cu casa si anexe gospodaresti, dar si teren extravilan in folosinta, in suprafata de 17.116 m.p., potrivit relatiilor comunicate de P. M., cu adresa nr.2917/06.10.2011-fila 127 dosar.

Fata de cele de mai sus, instanta constata intemeiata cererea reclamantei de obligare a paratei sa contribuie la intretinerea minorului.

In privinta modalitatii de a obligatiei de intretinere se va face aplicarea art.530 alin (1) Cod civil, potrivit caruia ,,(1) Obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională.”

Cum regula o reprezinta executarea in natură a întreţinerii, instanta va dispune obligarea pârâtei P.O. sa presteze in natura intretinere minorului, prin asigurarea celor necesare traiului, alături de mama sa, prin participarea la cheltuielile pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională, incepand cu data pronuntarii prezentei hotărâri, până la majoratul copilului.

In temeiul art.274 si art.276 C.pr.civ, raportat la culpa procesuala a părtilor si la cheltuielile de judecata dovedite in prezenta cauză, se va dipune obligarea reclamantei la plata sumei de 1500 lei catre parata P.I.N. cu titlul de cheltuieli de judecata si respectiv obligarea paratei P.O. la plata sumei de 750 lei catre reclamanta, cu acelasi titlu.