Pensie de întreţinere Pensii


Asupra prezentei cereri;

Prin cererea înregistrata sub nr. …… din ….. la Judecătoria Bacău reclamantul CRP a chemat in judecată pârâţii CP şi CV pentru ca prin hotărârea care se va pronunţa să se stabilească pensia de întreţinere care i se cuvine şi pârâţii să fie obligaţi la plata pensiei de întreţinere începând cu data introducerii acţiunii şi până la terminarea studiilor.

Acţiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În motivarea acţiunii reclamantul arată că pârâţii sunt părinţii săi şi potrivit legii aceştia au obligaţia legală să îi asigure de întreţinere până la terminarea studiilor. De asemenea, reclamantul susţine că pârâţii refuză să îi asigure întreţinerea necesară, că este student în anul III zi la Facultatea de economie şi administrarea afacerilor a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, nu este salariat şi nu are venituri din alte activităţi, că pârâţii îi trimit doar alimente şi rar bani, însă susţine că are nevoie de bani pentru procurarea cărţilor, pentru transportul zilnic şi alte cheltuieli zilnice legate de desfăşurarea cursurilor.

Ulterior reclamantul, în concluziile scrise depuse la dosar şi oral în faţa instanţei a menţionat că între timp s-a angajat la S.C. C. S.A. I., că a absolvit Facultatea de economie şi administrarea afacerilor iar în prezent este student la zi în anul I la Master Contabilitate, Expertiză şi din cadrul aceleiaşi facultăţi – Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi. Reclamantul menţionează şi că din luna ….. pârâţii au refuzat să îi asigure cele necesare traiului, că în prezent este nevoit să locuiască în alt apartament din …., str. ….., şi să împrumute diverse sume de bani de la prieteni pentru a achita întreţinerea aferentă şi utilităţile care se ridică lunar la suma de cca. 400-500 lei.

În drept reclamantul a invocat dispoziţiile art. 86 şi 94 alin. 1 şi 3 Codului familiei.

In susţinerea acţiunii reclamantul a depus la dosar în copie înscrisurile de la filele 13-20, 152-153, 158-161, precum şi înscrisurile de la ultimul termen de judecată.

Pârâţii au formulat întâmpinare în care arată că reclamantul este student la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, că după absolvirea liceului reclamantul îndeplinea condiţiile pentru înscrierea la 3 facultăţi – Universitatea Româno – Americană Bucureşti, ASE Bucureşti şi Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, că din anul ….au plătit taxele de şcolarizare pentru fiul lor, respectiv 2400 lei/an, că încă de la început s-au îngrijit să îi găsească cazare la o gazdă şi în primul an a locuit pe B-dul ….. împreună cu un coleg, chiria era de 350 euro/lună(175 euro/persoană/lună) şi în afară de aceasta ei suportau toate cheltuielile de întreţinere, cablu, utilităţi. Începând cu anul II reclamantul s-a mutat la o altă gazdă în B-dul I….. unde tot ei plăteau aceeaşi chirie şi utilităţile. Pârâţii menţionează în continuare că în vara anului ….. fiul lor a părăsit fără acordul lor acest din urmă apartament şi s-a mutat împreună cu prietena lui COA în apartamentul ei, refuzând să vină acasă măcar să îi viziteze, că în anul II a avut restanţe la care nu s-a prezentat, că în anul III i-au găsit o nouă gazdă (d-na ……) întrucât a avut pretenţia să locuiască singur şi ei au plătit chiria de 200 euro/lună până la data de ….., inclusiv toate cheltuielile de întreţinere, cablu şi utilităţi, că fiul lor nu a avut serviciu niciodată şi toată întreţinerea i-au prestat-o ei – în …. i-au dat maşină la …. şi de câte ori venea acasă îi făcea plinul, în acelaşi timp îl vizitau des la …, îi făceau plinul, îi cumpărau alimente, îi dădeau bani şi aveau grijă să îi alimenteze cardul cu o rezervă permanentă de 500 lei, i-au dat telefon mobil iar în luna decembrie …. i-au cumpărat un alt telefon mobil, i-au făcut abonament şi permanent îi plăteau facturile care veneau la domiciliul lor şi le achită şi în prezent.

Pârâţii menţionează că în luna aprilie …..între ei au apărut discuţii determinate de pretenţia reclamantului de a-i da mai mulţi bani pentru că avea o prietenă şi începea să refuze ajutorul lor de alimente şi tot ce îi cumpărau. Întrucât nu au fost de acord cu pretenţiile fiului lor care nu s-a gândit niciodată să îşi câştige banii prin muncă şi nu au fost de acord nici cu relaţia pe care o avea, a început să vină foarte rar acasă şi să ceară bani tot mai mulţi atunci când ajungea acasă. Din octombrie …. până în decembrie …. nu i-a mai vizitat dar ei au continuat să îi presteze întreţinere, menţionează pârâţii, iar în decembrie ….. când a acasă, pe data de ….. le-a cerut maşina să meargă în oraş, l-au sunat să şi i-au cerut să restituie maşina dar a refuzat, au aflat unde este şi au mers acolo şi când s-au întâlnit au constatat că se afla împreună cu prietena lui, a izbucnit violent, a sărit la mama lui şi s-a iscat un scandal. Atât el cât şi prietena lui au depus plângeri penale şi s-a început urmărirea penală împotriva lor şi sunt cercetaţi. Pârâţii arată că nu i-au refuzat niciodată întreţinerea, ci el este cel care a refuzat.

În apărare pârâţii au cerut administrarea probei cu înscrisuri(filele 28-124 dos.) şi a probei cu interogatoriul reclamantului(filele 127-134 şi 164 dos.)

Analizând probele cauzei instanţa reţine că la data introducerii acţiunii reclamantul a avut calitatea de student la Facultatea de economie şi administrarea afacerilor a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, pe care a absolvit-o în iunie …..

În drept, potrivit art. 94 C.fam. întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti. Instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau a hotărî, încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte. Când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care înfiază, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul sau din pentru un copil, o treime pentru doi copii si o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii.

Reclamantul însuşi a recunoscut că pârâţii i-au prestat întreţinere, respectiv i-au achitat taxele şcolare, inclusiv pentru anul …… până în luna iunie, fiind înscris la facultate pe locuri cu taxă, că nu avut bursă, că pârâţii au suportat încă din primul an de facultate chiria pentru apartamentul unde a locuit reclamantul pe durata studiilor, că tot pârâţii au suportat cheltuielile de întreţinere, utilităţi şi cablu TV pentru locuinţa din Iaşi a reclamantului, că i se asigurau de către părinţi alimentele periodic, că din anul II de facultate a primit de la pârâţi maşina acestora pe care a folosit-o timp de un an şi aceştia îi făceau plinul când reclamantul venea în ….. şi avea permanent o rezervă de 500 lei pentru benzină, că reclamantul primea bani săptămânal pentru cheltuielile sale, precum şi că în decembrie 2008 pârâţii i-au cumpărat telefon mobil la care şi în prezent tot ei achită facturile. De asemenea, reclamantul a recunoscut că în vara anului ….. a părăsit a doua gazdă unde locuia în Iaşi şi s-a mutat cu prietena sa, COA. După acest moment reclamantul a venit să îşi viziteze părinţii mult mai rar, ultima dată a fost în decembrie….. şi iar în luna februarie ….. a părăsit apartamentul la care pârâţii achitaseră contravaloarea chiriei de 200 euro/lună şi toate utilităţile, deşi chiria fusese achitată până în luna martie ……

Din probele administrate în cauză instanţa reţine că datorită faptului că pârâţii nu sunt de acord cu relaţia de prietenie a fiului lor şi cu faptul că locuieşte cu prietena sa, relaţiile dintre părţi s-au tensionat extrem de mult, motiv pentru care din luna martie ….. aceştia nu l-au mai susţinut financiar pe reclamant.

În prezent reclamantul urmează cursurile de masterat la aceeaşi facultate în anul I, cursuri de zi, conform adeverinţei ….. emisă de facultate(fila 152 dos.). La interogatoriu reclamantul a recunoscut că masterul are durata de doi ani, precum şi că în prezent este angajat la S.C. C. S.A. I., astfel cum rezultă şi din contractul de muncă pe durată nedeterminată încheiat cu această societate(depus la ultimul termen de judecată) unde realizează un venit lunar net de 657 lei. Reclamantul menţionează că taxa de şcolarizare pentru masterat este de 3000 lei/an, că lunar trebuie să plătească în acest scop o rată de 300 lei, şi că a achitat deja suma de 450 lei cu acest titlu (fila 158). De asemenea, susţine că locuieşte cu chirie într-un apartament din …. unde trebuie să plătească suma de 400-500 lei pentru întreţinere şi utilităţi, aspecte pentru care nu a produs dovezi. Din factura nr. ….. emisă de S.C. RR S.A. instanţa reţine că în apartamentul unde reclamantul a recunoscut la interogatoriu că locuieşte – în ……– acesta nu locuieşte singur, ci cu numita COA(despre care pârâţii afirmă că este prietena reclamantului, aspect necontestat de acesta) pe numele căreia este emisă factura amintită. Prin urmare, aşa stând lucrurile, cheltuielile de întreţinere şi toate cheltuielile apartamentului, dacă este într-adevăr închiriat, aspect nedovedit însă, trebuie suportate în egală măsură şi de către colocatară.

Pe de altă parte, faţă de faptul că reclamantul a absolvit o formă de învăţământ superior, instanţa apreciază că acesta şi-a finalizat studiile, iar masterul la care s-a înscris şi a fost admis ulterior, reprezintă o formă de specializare a acestor studii superioare, este o opţiune personală a reclamantului de a-l urma, fără caracter obligatoriu, fiind lăsat la latitudinea fiecărui absolvent în parte. De vreme ce a optat pentru această formă de învăţământ, major fiind, trebuie să îşi asume şi costurile aferente în condiţiile în care pârâţii i-au asigurat întreţinere pe durata cursurilor facultăţii.

Din dovezile cauzei se desprinde concluzia că pârâţii au sistat întreţinerea numai în perioada martie-iunie 2010 inclusiv(când s-au finalizat cursurile facultăţii), urmare a neînţelegerilor dintre copil şi părinţi, astfel că pentru această perioadă pârâţii datorează întreţinere reclamantului în raport de veniturile pe care le realizează, respectiv venitul minim net pe economie pentru pârât(25% din 461 lei), având în vedere că nu realizează venituri, conform adeverinţei de la fila 40 dosar, dar se prezumă că este apt de muncă, şi 25 % din venitul net realizat de pârâtă în perioada martie 2010 – iunie 2010 inclusiv, conform adeverinţei de la fila 41 dosar, ca angajată la S.C. R. S.R.L.

În temeiul art. 274 C.pr.civ., va obliga pârâţii să plătească reclamantului cu titlu de cheltuieli de judecată suma de 200 lei reprezentând onorariu de avocat, în măsura admiterii în parte a cererii.