PENSIE INTRETINERE Pensii


Irevocabila.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, tribunalul a retinut:

Prin cererea înregistrata la data de 4509 la data de 16 septembrie 2010 la Judecatoria Alexandria, reclamanta Dragomir Anisoara a chemat în judecata pârâtul Neacsu Florin Adrian, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna micsorarea pensiei de întretinere.

În motivarea actiunii a aratat ca, începând cu luna iulie venitul sau salarial s-a diminuat cu 25 % , deoarece lucreaza în sistemul bugetar, fiind învatatoare la Scoala nr. 2 Galateni, având un de 1460 lei lunar, salariul sau diminuându-se cu 1100 lei lunar.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 94 din Codul Familiei.

A depus la dosarul cauzei, sentinta civila nr. 345/3 februarie 2010, a Judecatoriei Alexandria, adeverinta de venit nr. 621/7 septembrie 2010, eliberata de Scoala cu clasele I-VIII Bâscoveni.

La 13 octombrie 2010 pârâtul a depus întâmpinare, prin care a solicitat instantei, sa stabileasca o noua de întretinere în favoarea sa, asa cum prevede legea, în raport de nevoile sale, fiind student în anul I, la învatamântul de zi, dar si în raport cu veniturile reclamantei. A depus la dosarul cauzei adeverinta nr. 1012/1 octombrie 2010, sentinta civila 345/3 februarie 2010 a Judecatoriei Alexandria.

Examinând actele si celelalte lucrari aflate la dosarul cauzei, instanta a retinut ca, prin sentinta civila 345/3 februarie 2010, a Judecatoriei Alexandria, a fost stabilita în sarcina reclamantei o de întretinere de 355 lei lunar, în favoarea pârâtului, începând cu 30 noiembrie 2009 si pâna la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani.

În cauza, reclamanta a solicitat reducerea pensiei de întretinere, aratând ca, de la 1 iulie 2010, veniturile sale au fost reduse cu 25% , deoarece lucreaza în sistemul bugetar.

Din adeverinta 621/7 septembrie 2010, rezulta ca salariul brut al reclamantei a fost redus cu 25 %, potrivit art. 1 alin. 1 din Legea 118/2010, astfel ca, începând cu 1 iulie 2010, salariul net lunar al acesteia este 1.131,5 lei.

Potrivit art. 94 alin. 2 din Codul familiei, instanta judecatoreasca va putea mari sau micsora pensia de întretinere stabilita în favoarea pârâtului, dupa cum se schimba mijloacele celui care da întretinerea si nevoia celui care o primeste.

Constatând ca, veniturile reclamantei debitoare a obligatiei de întretinere au scazut cu 25% , instanta, prin sentinta civila nr. 3013 din 18 noiembrie 2010, a admis cererea si a dispus reducerea pensiei de întretinere în aceeasi proportie si anume, de la 355 lei lunar, la 280 lei lunar, începând cu data introducerii actiunii.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal a declarat recurs pârâtul Neacsu Florin Adrian, criticând sentinta pentru aceea ca, în mod gresit prima instanta a redus pensia de întretinere pe care reclamanta Dragomir Anisoara i-o datoreaza, solicitând modificarea sentintei recurate, în sensul stabilirii unei pensii de 339 ,6 lei lunar si nu 280 lei lunar , asa cum în mod gresit a stabilit prima instanta.

A aratat ca, prima instanta, prin sentinta recurata, a constatat ca, reclamanta a realizat începând cu luna iulie, un venit net lunar de 1135,5 lei, datorita reducerii cu 25% a veniturilor din sectorul bugetar, dispunând astfel reducerea pensiei de întretinere de la 355 lei lunar la 280 lei lunar, reprezentând Ľ din venitul realizat de reclamanta pe luna iulie 2010.

Sentinta este netemeinica, întrucât potrivit art. 94 alin. 1 C.familiei, obligatia de întretinere se stabileste în raport cu veniturile debitorului si cu nevoia creditorului.

Prin hotarârea pronuntata, s-a tinut cont doar de scaderea veniturilor debitorului , nu si de cresterea nevoilor creditorului, nevoile acestuia crescând continuu, întrucât este student în Bucuresti, are nevoie de bani pentru plata chiriei, a transportului, a alimentelor, a îmbracamintei, cartilor , etc,.

Potrivit art. 94 alin. 3 Codul familiei, atunci când este datorata unui singur copil, pensia de întretinere se stabileste pîna la Ľ din media veniturilor realizate pe ultimele 6 luni.

Conform adeverintei nr. 621/2010 emisa de Scoala cu clasele I-VIII Bâscoveni, pârâta a realizat în ultimele 6 luni, un venit de 9219 lei, ceea ce conduce la un venit mediu lunar de 1536 lei. Instanta de fond a tinut seama doar de veniturile nete din luna iulie , fara a mai face media veniturilor din lunile anterioare , ori, venitul din luna iulie este cu mult mai mic decât media corecta.

La venitul total net de 9129 lei si o medie lunara de 1536, 5 lei, s-ar fi cuvenit pârâtului o pensie de întretinere de 384 lei lunar. Având în vedere ca în acest venit este inclus însa si salariul al 13-lea, media ultimelor 6 luni, este 8151 lei , ceea ce înseamna o medie lunara de 1358,8 lei. În consecinta, se cuvenea pârâtului o pensie de întretinere de 339,6 lei, nicidecum de 280 lei, asa cum în mod gresit a stabilit prima instanta.

În sustinerea motivelor de recurs s-a depus adeverinta nr. 621/7.septembrie 2010 eliberata de Scoala cu clasele I-VIII Bâscoveni.

Intimata Dragomir Anisoara , fata de recursul declarat, a formulat întâmpinare , solicitând respingerea recursului declarat.

Salariul sau s-a redus cu 25% , asa cum rezulta din adeverinta eliberata de scoala unde lucreaza, iar potrivit dispozitiilor art. 94 alin. 2 Codul Familiei, instanta poate nu doar mari ci si micsora pensia de întretinere, în functie de venituri.

În cuprinsul întâmpinarii, intimata a criticat modalitatea în care este poprita pensia de întretinere, datorata pârâtului, aratând ca, nu este Primaria institutia abilitata sa îi popreasca veniturile salariale.

Examinând recursul declarat în cauza, în raport de criticile invocate si probele administrate, instanta de recurs apreciaza ca este neîntemeiat.

Potrivit art. 94 alin. 1 Codul familiei, întretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati.

Potrivit art. 94 alin. 2 C.fam., instanta va putea mari sau micsora obligatia de întretinere dupa cum se schimba mijloacele celui care da pensia sau nevoia celui care o primeste.

În fine, potrivit art. 94 alin. 3 , pensia de întretinere se stabileste pâna la o patrime din câstigul din , atunci când este datorata unui copil.

Potrivit adeverintei de venituri nr. 621/7.09.2010, pâna în luna iulie 2010, reclamanta a avut un venit lunar de 1472 lei, iar începând cu luna iulie 2010 , reclamanta a avut un câstig salarial de 1148 lei, ca urmare a reducerii cu 25 % a salariilor din sectorul bugetar, prin aplicarea prevederilor Legii 118/2010.

Instanta de fond a dispus reducerea pensiei de întretinere , în functie de noile câstiguri ale reclamantei , la 280 lei lunar, reprezentând Ľ din noile sale venituri lunare, începând cu luna septembrie 2010 , desi veniturile reclamantei s-au redus începând cu luna iulie 2010.

Cum maximul pâna la care se poate stabili pensia de întretinere este de Ľ din câstigul salarial, instanta de recurs apreciaza ca, prima instanta a aplicat corect dispozitiile legale, pronuntând o hotarâre temeinica si legala.

Apreciaza ca, desi incontestabil, nevoile pârâtului au crescut, fiind student în anul I, în Bucuresti, dispozitiile art. 94 alin. 3 Codul familiei, stabilesc imperativ limita maxima pâna la care se poate stabili pensia de întretinere .

În consecinta, fata de dispozitiile art. 312 alin. 1 C.p.civila, instanta de recurs va respinge recursul ca nefondat.