Pensiei de întretinere Cereri


Domeniu alocat : Obligatii de întretinere

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 715/07.07.2010

Titlu: pensiei de întretinere

Prin cererea adresata acestei instante la data de 29.04.2010 si înregistrata sub nr.648/179/2010, reclamanta P.A. a chemat în judecata pe pârâtul P.Z., solicitând obligarea acestuia la plata pensiei de întretinere în favoarea sa.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca a convietuit cu pârâtul timp de 43 de ani si ca, prin sentinta civila nr.282 din 16.03.2010 a Judecatoriei Babadag s-a dispus desfacerea casatoriei încheiata cu acesta, vinovat, în exclusivitate, de desfacerea casatoriei fiind pârâtul care traieste de foarte mult timp cu o alta femeie, ea fiind victima agresiunilor fizice si psihice din partea acestuia.

S-a mai învederat ca pârâtul a parasit domiciliul comun, mutându-se la concubina sa, iar ea este în vârsta, bolnava si nu are nicio sursa de pentru ca toata perioada casatoriei i-a îngrijit pe pârât si pe copii rezultati din casatorie care în prezent sunt majori.

În sustinerea actiunii s-au depus, în copie, urmatoarele înscrisuri: sentinta civila nr.282/16.03.2010 si certificat de casatorie.

Prin întâmpinare, pârâtul P.Z. a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.

S-a învederat în sustinerea întâmpinarii ca solicitarea reclamantei este total abuziva, iar motivele invocate sunt simple sustineri gratuite, neconforme cu adevarul întrucât reclamanta realizeaza venituri, iar, daca are probleme de sanatate, acestea se datoreaza consumului excesiv de bauturi alcoolice.

S-a mai sustinut ca dreptul de întretinere presupune si în cazul fostilor soti îndeplinirea conditiilor de drept comun în materie, adica starea de nevoie determinata de incapacitatea de a munci a creditorului. Starea de nevoie trebuie sa provina din faptul ca nu are putinta unui câstig din din cauza unei incapacitati de a munci.

Astfel, considera ca, în speta, nu sunt îndeplinite conditiile cerute de lege pentru ca reclamanta sa beneficieze de de întretinere datorata de fostul sot.

În cauza au fost administrate probe la cererea partilor, respectiv proba cu înscrisuri, cu martori si cu interogatoriu.

La interogatoriul luat reclamantei, la propunerea pârâtului, aceasta a recunoscut ca de mai multi ani îl îngrijeste pe fratele sau care este o persoana cu handicap, iar pentru munca prestata primeste de la Primaria Jurilovca un salariu de aproximativ 500 lei.

Pârâtul a raspuns la interogatoriul formulat de reclamanta, declarând ca a convietuit cu reclamanta de peste 43 de ani si ca, initial, s-au ocupat împreuna de menajul familiei, însa, datorita consumului de alcool, reclamanta a neglijat treburile gospodaresti si nu s-a mai implicat în cresterea copiilor, situatie care a dus la deteriorarea relatiilor dintre ei si a culminat cu desfacerea casatoriei.

A mai aratat pârâtul ca nu cunoaste faptul daca în prezent reclamanta este bolnava, dar în timpul casatoriei acesta nu a avut probleme de sanatate.

Martorul L.A., propus de reclamanta, a declarat ca partile au convietuit aproximativ 40 de ani, iar reclamanta nu a fost încadrata în munca întrucât s-a ocupat de treburile în gospodarie si de menajul familiei, respectiv a sotului si al celor trei copii rezultati din casatorie care sunt majori în prezent.

A mai sustinut ca reclamanta se confrunta cu probleme de sanatate, aceasta locuind în prezent cu fiica sa, si se ocupa si de îngrijirea fratelui sau care este o persoana cu handicap, reclamanta fiind asistent personal.

Martorul P.P., propus de pârât, a învederat, de asemenea, ca reclamanta nu a fost încadrata în munca pe perioada convietuirii cu pârâtul, aceasta ocupându-se de menajul familiei si de treburile gospodariei, însa obisnuia, în timpul casatoriei, sa consume bauturi alcoolice, si ca în prezent reclamanta este asistent personal al fratelui sau care prezinta un handicap, acesta locuind împreuna cu fiica sa.

Martorul a apreciat ca reclamanta nu se afla în stare de nevoie.

Procedându-se la solicitarea de relatii de la Primaria Jurilovca cu privire la faptul daca reclamata beneficiaza de indemnizatie si în ce cuantum, raportat la împrejurare ca se sustine ca aceasta are în îngrijire o persoana cu handicap, s-a transmis instantei, prin adresa nr.3567/02.07.2010, de catre aceasta institutie ca reclamanta este salariata acesteia în functia de asistent personal al persoanei cu handicap, având un salariu brut de 705 lei si net în suma de 534 lei.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca prin sentinta civila nr. 282 din 16 martie 2010 pronuntata de Judecatoria Babadag în dosarul nr.620/179/2010 s-a dispus desfacerea casatoriei încheiata între partile în litigiu din culpa comuna a celor doi soti, urmând ca pârâta sa reia pe viitor numele avut anterior casatoriei de P..

Dând expresie art.86 alin.1 Cod familiei, care, dupa ce enumera persoanele între care exista obligatia legala de întretinere, dispune ca aceasta exista si “între celelalte persoane anume prevazute de lege”, art.41 alin.2-5 Cod familiei reglementeaza obligatia de întretinere între sotii divortati, iar art.24 alin.1 acelasi cod între fosti soti în cazul casatoriei putative.

Fundamentul obligatiei de întretinere dintre fostii soti se gaseste în regulile de convietuire sociala.

Astfel, potrivit art.86 din Codul familiei, obligatia de întretinere exista si între soti, în cazul în care unul dintre ei se afla în nevoie, neavând putinta unui câstig din munca din cauza incapacitatii de a munci. Pentru ca persoana care pretinde de întretinere, în conditiile art.86 din Codul familiei, sa o poata obtine, este necesar a face dovada ca nu are putinta unui câstig din munca din cauza incapacitatii de a muncii si ca se afla de asemenea în nevoie.

Incapacitatea de munca trebuie dovedita cu act medico-legal. În cauza reclamanta nu a probat incapacitatea de munca, iar vârsta acesteia, respectiv 61 de ani, nu se poate aprecia ca ar constitui o prezumtie simpla de incapacitate de munca generata de vârsta. De altfel, aceasta nu a facut nici dovada starii de nevoie.

Reclamanta nu a facut dovada lipsei de mijloace, iar din adresa nr. 3567/2010 emisa de Primaria comunei Jurilovca reiese ca aceasta este salariata în functia de asistent personal al fratelui sau, persoana cu handicap, având un salariu brut în valoare de 705 lei si net în suma de 534 lei, context în care se apreciaza existenta capacitatii sale de munca.

De asemenea, probele administrate în cauza au reliefat ca reclamanta locuieste împreuna cu fiica sa si familia acesteia, administrându-se în comun.

Din evaluarea judiciara a materialului probator administrat în cauza, se apreciaza astfel ca în cauza nu sunt întrunite conditiile în care exista obligatia de întretinere între fostii soti.

Aprecierea starii de nevoie se face si în raport de nivelul de trai al fostului sot, avut în timpul casatoriei, însa nu este obligatorie asigurarea unui asemenea nivel de trai. Reclamanta nu poate pretinde acelasi nivel de trai sustinut a fi detinut în timpul casatoriei, în contextul în care nu sunt întrunite cerintele privind conditiile în care exista obligatia de întretinere între fostii soti.

Cum reclamanta nu a facut dovada incapacitatii de a munci, incapacitate care sa fi intervenit înainte sau în timpul casatoriei, sau sa fi survenit si în decurs de un an de la desfacerea casatoriei si care sa se datoreze unor împrejurari în legatura cu casatoria, se apreciaza ca nu are dreptul la întretinere.

Pentru considerentele sus retinute, solutia ce se impune este aceea de respingere a cererii ca neîntemeiata.