Pensionar pentru limită de vârstă. Plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate. Legalitatea contribuţiei pentru veniturile din pensii ce depăşesc 740 lei. Asistenţă şi asigurări sociale


Prin cererea înregistrata la Tribunalul Teleorman sectia CMASCAF sub nr.1573/87/2011 din 11.03.2011 reclamantul V.I. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeteana de Pensii Teleorman a solicitat pronuntarea unei hotarâri prin care sa constate ca perceperea cotei CASS de 5.5 % din întregul cuantum al pensiei este ilegala si pe cale de consecinta, pârâta sa fie obligata sa înceteze a calcula si retine aceasta cota din întregul cuantum al pensiei si restituirea sumelor care au fost retinute fara titlu .

În motivare reclamantul arata ca este pensionat din anul 2003 conform Deciziei nr.163738. Pâna în luna decembrie 2010 a primit o în cuantum de 975 lei.

Reclamantul sustine ca la primirea talonului de aferent lunii ianuarie 2011, a observat ca retinerile aplicate sunt urmatoarele CASS- 54 lei

Reclamantul sustine ca CASS calculat în procentul de 5,5% este calculat pentru cuantumul total al pensiei si nu doar pentru câtimea care depaseste 740 lei si ca acest mod de calcul încalca dispozitiile OUG nr.117/2010 si este discriminatoriu.

Arata reclamantul ca a formulat plângere prealabila împotriva modului de calcul si retinere a cotei CASS la care nu a primit un raspuns.

Reclamantul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art.1 si urm. din Legea nr.554/2004 si OUG nr.117/2010.

Instanta constata si retine ca reclamantul Vochineci Ion este beneficiar al pensiei în suma de 975 lei în baza Deciziei nr.163738/2003 emisa de pârâta Casa Judeteana de Pensii Teleorman.

Art.259 alin.2 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, asa cum a fost modificata de OUG nr.107/2010 prevede:”contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei.

Aceasta modificare a Legii nr.95/2006 a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2011.

Înainte de 1 ianuarie 2011 art. 259 alin.2 din Legea nr.95/2006 prevedea” în cazul pensionarilor, contributia datorata de acestia se aplica la veniturile din pensii care depasesc limita supusa impozitului pe venit, se calculeaza pentru diferenta între cuantumul pensiei si aceasta limita. Art.69 din Legea nr.571/2003 reglementa cuantumul limitei supusa impozitului pe venituri din pensii la 1000 lei.

Noua reglementare în vigoare din 01.01.2011 nu mai prevede aceasta diferentiere ci impune conditia de cuantum al pensiei mai mare de 740 lei astfel ca prin aplicarea cotei de 5,5% sa nu rezulte o pensie neta mai mica de 740 lei.

Fata de considerentele ce preced, actiunea formulata de reclamant privind modalitatea de calcul a cotei CASS prevazuta de OUG 107/2010 este neîntemeiata si urmeaza a fi respinsa.