Plangere circulatie rutiera Circulaţie rutieră


Tip:sentinta

Nr/data:103 din 27.01.2011

Autor :Judecatoria Adjud

Plangere circulatie rutiera

Prin plângerea înregistrată sub nr. 1947/173/2010 pe rolul Judecătoriei Adjud, petentul L. M. a solicitat anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei seria CC nr. 6974542 din 12.09.2010 încheiat de intimatul I.P.J. Vrancea.

În motivarea plângerii petentul a arătat că în data de 12.09.2010 se deplasa cu autovehiculul marca DACIA pe sensul Adjud – Bacău, şi ajuns în dreptul unei treceri de pietoni foarte slab semnalizate nu a observat trecerea de pietoni, motiv pentru care nu a acordat prioritate unui pieton angajat în traversarea străzii, fiind nevoit să accelereze pentru a nu-l lovi.

În dovedire a depus copii de pe procesul verbal de contravenţie şi dovadă

Intimata I.P.J Vrancea a formulat intampinare in cauza, solicitand respingerea plangerii ca neintemeiata, petentul fiind vinovat de săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa şi sancţiunea fiind corect aplicată. Odată cu întâmpinarea a fost comunicat instanţei raportul agentului constatator şi CD-ul cu înregistrarea abaterii săvârşite de petent.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CC nr. 6974542/12.09.2010 întocmit de IPJ Vrancea a fost sancţionat petentul cu amendă contravenţională în cuantum de 240 lei (4 puncte amendă) şi aplicarea măsurii complementare a reţinerii permisului de conducere în temeiul art. 135 lit. h din H.G. nr. 1391/2006 şi100 alin. 3 lit. b din O.U.G. nr. 195/2002. S-a reţinut în sarcina petentului faptul că la data de 12.09.2010, ora 0926, petentul a condus auto cu numărul de înmatriculare BC-81-VLD, pe str. Republicii din Adjud, jud. Vrancea şi când a ajuns la trecerea pentru pietoni din dreptul B.R.D., nu a oprit şi nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat în traversarea străzii prin loc special amenajat, semnalizat şi marcat corespunzător, pe sensul de mers al autoturismului.

În drept , potrivit dispoziţiilor art. 135 lit h din HG nr. 1391/2006, conducătorul de autovehicul este obligat să acorde prioritate de trecere pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului, iar potrivit art. 100 alin. 3 lit. b din O.U.G. nr. 195/2002 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului.

Raportat la dispoziţii legale de mai sus, precum şi la cele prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, instanţa constată că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea cerinţelor de legalitate, procesul verbal cuprinzând numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, a faptei săvârşite , a datei comiterii acesteia şi a semnăturii agentului constatator, iar încadrarea juridică a faptelor reţinute şi a sancţiunilor aplicate fiind corect făcută.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că petentul a contestat situaţia de fapt reţinută de agentul constatator, arătând că indicatorul „trecere de pietoni” montat pe partea dreaptă a sensului său de mers nu era vizibil fiind acoperit parţial de un copac, marcajul pietonal era foarte sters şi nu era vizibil de la distanţă, iar pietonul avea obligatia să se asigure conform art. 167 din .Instanţa reţine mai întâi că in procesul verbal de contravenţie s-a consemnat că pietonul s-a angajat în traversarea străzii „prin loc special amenajat, semnalizat şi marcat corespunzător, pe sensul de mers al autoturismului”. Actul constatator(ca înscris probator-instrumentum) a fost însuşit prin semnătură de către petent şi i-a fost asigurat acestuia dreptul la apărare, dar la rubrica alte menţiuni s-a consemnat că nu sunt obiecţii la această faptă, semnând incă o dată in dreptul acestei menţiuni. Totodată procesul verbal de constatare a contravenţiei, datorită naturii juridice de act administrativ(ca operaţiune juridică-negotium), se bucură de prezumţiile relative de legalitate, veridicitate şi autenticitate, iar raportat la jurisprudenţa CEDO incidentă în materie, instanţa mai reţine că în cauză fapta a fost constatată personal de agentul constatator. În aceste condiţii procesul verbal de contravenţie face dovada celor constatate prin el însuşi, simpla susţinere a petentului că trecerea de pietoni nu era semnalizată corespunzător nefiind de natură să prezumţiile de mai sus . Mai mult de atât , din înregistrarea video depusă pe CD la dosar rezultă că trecerea de pietoni era semnalizată clar cu indicator pe marginea drumului, iar in ceea ce priveste marcajul de pe şosea , chiar dacă acesta era parţial şters , petentul avea posibilitatea să realizeze că este o trecere de pietoni, cu atât mai mult cu cât prin acel loc trecuseră mai mulţi pietoni, chiar prin faţa autoturismului condus de petent , acesta practic strecurându-se printre aceştia , fără a le acorda prioritate.

Pentru motivele expuse anterior, instanţa constată că procesul verbal de constatare a contravenţie este legal şi temeinic, sancţiunea fiind corect aplicată, astfel încât va respinge plângerea ca nefondată.