Plangere contraventionala Amenzi


JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 8226

Sedinta publica de la 06 Decembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE: LILIANA-MARIA CRUCERU

GREFIER: MIHAELA SÎRBU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petentul …… si pe intimata ………, având ca obiect plângere contraventionala.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, prezent fiind martorul VV.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se asculta martorul prezent sub prestare de juramânt, se vizualizeaza DVD înaintat la dosar de catre intimata la solicitarea instantei, dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta ramâne în pronuntare.

INSTANTA

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr.5740/318/2010 petentul ……. a chemat în judecata pe intimata ……. solicitând anularea procesului verbal seria CC nr.5033569/14.04.2010.

În motivare arata ca prin procesul verbal s-a retinut ca nu a acordat prioritate de trecere unui pieton la trecerea de pietoni de pe strada 9 Mai din Tg-Jiu, ca procesul verbal nu este lizibil, ca descrierea faptei nu este concreta, ca nu se afla nicio persoana pe trecerea de pietoni antrenata în traversare pe sensul sau de mers, ca ar fi trebuit sa fie indicata persoana ce a fost împiedicata sa traverseze, ca nu i s-a aratat înregistrarea, ca nu cunoaste daca aparatul este identificat, daca este verificat metrologic sau daca agentul constatator are atestat de exploatare a unui astfel de aparat, ca nu a fost de acord cu cele retinute de agentul constatator astfel intimata sa faca dovada celor sustinute în procesul verbal conform practicii CEDO.

În dovedire depune în copie procesul verbal contestat si dovada.

În drept nu-si motiveaza cererea solicitând judecarea si în lipsa.

Intimata legal citata nu se prezinta la judecata si nu depune întâmpinare.

Petentul depune note de sedinta.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri respectiv, adresa cu nr. 42465/26.05.2010 a intimatei , 22279/29.06.2010 la care ataseaza raportul agentului constatator, nota cu abaterile petentului, buletin de verificare metrologica, atestatul operatorului, 4 fotografii videoradar, adresa 82073/21.10.2010 si 81228/11.10.2010 la care ataseaza înregistrarea video pe suport digital,în copie procesul verbal, proba cu martori fiind ascultat martorul VV.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal seria CC nr.5033569/14.04.2010 petentul a fost amendat cu suma de 240 lei si retinerea permisului de conducere, întrucât în data mai sus mentionata pe strada 9 Mai , petentul conducând autoturismul cu numar de înmatriculare GJ 21 CCR pâna la intrarea în sensul giratoriu nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat în traversarea regulamentara a strazii în baza art.135 lit.h din HG 1391/2006.

Se constata ca petentul se afla în autoturism cu sotia sa, martorul ascultat în prezenta cauza, aspect coroborat cu notele de sedinta depuse de petent , raportul agentului constatator si înregistrarea video pe suport digital. Potrivit art.100 alin.3 lit.b constituie contraventie neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati în traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului . Se retine ca petentul urma sa se înscrie în sensul giratoriu iar strada pe care circula avea doua benzi pe acelasi sens de mers. În momentul în care acesta s-a antrenat în traversarea trecerii de pietoni, într-adevar de pe trotuarul strazii, un pieton începe traversarea, însa acesta nu ajunge la mijlocul drumului, petentul trecând regulamentar peste trecerea de pietoni pe sensul sau de mers. Pe de alta parte instanta constata ca agentul constatator în raportul întocmit la data de 15.05.2010 face precizarea ca petentul a savârsit contraventia întrucât pietonul traversa pe regulamentar strada pe trecerea de pietoni, pe sensul sau de mers, descriere eronata si neconforma cu dispozitiile legale, fapta observata cu certitudine si concret prin vizionarea suportului digital existent la dosar. De altfel, strada 9 Mai a fost prevazuta cu doua benzi de mers pe acelasi sens tocmai pentru ca circulatia în zona sa se fluidizeze iar cum petentul circula pe banda doi de mers pe care nu era nicio persoana antrenata în trecere, instanta constata ca petentul nu se face vinovat de cele retinute în procesul verbal.

Fata de cele aratate mai sus, în baza art.34 din OG2/2001 instanta urmeaza sa admita plângerea, sa anuleze procesul verbal contestat si sa se restituie petentului permisul de conducere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite plângerea formulata de petentul ……. domiciliat în ……….. în contradictoriu cu intimata ………..

Anuleaza procesul verbal seria CC nr.5033569/14.04.2010.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 06.12.2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

L.C. 21 Decembrie 2010