Plangere contraventionala Garda Financiară


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 4701

Sedinta publica de la 21 Iunie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE: LILIANA-MARIA CRUCERU

GREFIER: MIHAELA SÎRBU

Pe rol judecarea cauzei civile, formulata de petenta SC ….. SRL împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventie seria G, nr. 0123396/12.03.2010 încheiat de intimata Garda Financiara Gorj.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat pentru petenta avocat ……, intimata fiind reprezentata de ……

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata depusa la dosar adresa nr. 1/2010 a ANPC Bucuresti, raspunzând la solicitarile instantei.

Partile arata ca nu au obiectiuni la raportul de expertiza si nici alte probe de administrat si constatând cauza în stare de judecata , instanta acorda partilor cuvântul pe fond.

Avocat …., pentru petenta solicita admiterea plângerii, anularea procesului verbal , exonerarea de plata amenzii, anularea confiscarii sumei de 16110 lei si a cantitatii de aur , întrucât din depozitiile martorilor si din expertiza rezulta ca aurul era în punga pentru spalare , ca suma de 5101 lei era în plic si reprezenta acontul dat de alte persoane drept avans, cu cheltuieli de judecata depunând concluzii scrise.

Consilier juridic ……., pentru intimata solicita respingerea plângerii precizând ca normele juridice interzic comercializarea si expunerea spre vânzare , ca acel avans nu se putea da de clienti întarind convingerea ca era o operatiune de comercializare.

INSTANTA

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 4627/318/2010, petenta SC ….. SRL a formulat plângere împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventie seria G, nr. 012339 încheiat la data de 12.03.2010 de intimata Garda Financiara Gorj , solicitând anularea procesului verbal,exonerarea petentei de plata amenzii aplicate , înlaturarea masurilor complementare, cu cheltuieli de judecata.

În fapt s-a aratat ca cele retinute în procesul verbal sunt nereale, agentul constatator retinând ca societatea a introdus si efectuat acte de comercializare cu bijuterii de metal galben în cantitate de 1802,76 grame fara documente justificative de intrare în gestiune la data controlului , precizând totodata ca nici suma de 16110 lei nu a fost înregistrata în perioada 01-10.03.2010 confiscându-se aceste bunuri amintite mai sus. Mai precizeaza ca pentru cantitatea de metal galben exista urmatoarele documente: factura fiscala 54/2010, furnizor SC ….. . 239,59 g , factura fiscala 32/2010, furnizor SC …….SRL 136,29 g, factura fiscala 03749766/2010, furnizor SC ….. SRL 52,19 g factura fiscala 29/2010, furnizor SC …. SRL 159,32 g, factura fiscala 66/2010, furnizor SC ……SRL 113,59 g, factura fiscala 30/2010, furnizor SC ……. SRL 260,55 g, factura fiscala 35/2010, furnizor SC ……..SRL 134,51 g, factura fiscala 5/2010, furnizor SC ……… SRL 162,47 g, proces verbal 7/2010, aport personal 525 g,19,19 grame, cantitate ce rezulta din contractele de amanet .

Precizeaza petenta ca înainte de operatiunea demarcare este obligatorie operatiunea de spalare, iar aceste metale au fost aduse în dimineata zilei de 10.03.2010, ca bijuteriile erau puse într-o plasa si nu erau expuse spre comercializare , bijuterii second hand, provenite din casele de amanet, ca la orele 14,00 trebuia sa duca acele bijuterii la inspectorul de metale pretioase, ca nu s-a efectuat nici un inventar,agentii constatatori legându-se direct de bijuteriile ce nu erau expuse comercializarii . Referitor la suma de bani confiscata se mai arata ca aceasta a fost confiscata în mod nelegal pentru ca nu este un bun ce face obiectul contraventiei si ca 8747,13 lei era suma înregistrata în casa de marcat perioada 01-10.03.2010, 411,17 lei reprezenta sold de casa din 01.03.2010, 1505 lei sold de bani pentru cheltuieli si 5446 lei avans primit de la clienti.

În drept invoca OG2/2001, OUG19/2000, art.274 C.p.c.

În dovedire depune procesul verbal contestat, facturile fiscale cu avize de însotire marfa, monetar 35/2009, registrul casa,centralizator vânzari pe conturi,(filele 6-28).

Intimata depune întâmpinare prin care solicita respingerea plângerii, aratând ca actiunea de control a început în data de 10.03.2010 si a continuat în 11.03.2010, control finalizat în 12.03.2010 prin sanctionarea petentei, ca facturile dovedesc savârsirea contraventiei de catre societatea deoarece sunt depuse ulterior în fata instantei de judecata, iar cantitatea de metal pretios fusese supusa operatiunii de comercializare fara marcarea prealabila , ca toate cele sase societati din facturile fiscale au acelasi administrator , fiind adusa la punctul de lucru în 11.03.2010 în timpul continuarii controlului, ca acea cantitate de 525 g bijuterii din metal galben nu au temei legal , iar administratorul intra sub incidenta art. 18 din OUG 190/2000, motiv pentru care si avizul de însotire marfa nu are acoperire legala,Ca aceste bijuterii trebuiau întâi sa fie marcate si apoi introduse ca aport personal, ca societatea nu este autorizata sa execute activitati de pregatire a bijuteriilor din metal galben , verificându-se si bijuteriile marcate. Cu primire la suma de 16110 lei aceasta este compusa din 10664 lei ca vânzari bijuterii nemarcate aferente lunii martie asa cum a precizat si vânzatoarea …….. , iar 5446 lei reprezinta sumele gasite în plicuri ce erau atasate bijuteriilor nemarcate , fiind mentionate si numele persoanelor ce urmau sa achizitioneze respectivele bijuterii, ca aceasta suma nu a fost înregistrata în contabilitatea societatii , ca suma de 8747 lei nu are nici o legatura cu suma confiscata reprezentând vânzarile de bijuterii marcate în 01.03-10.03.2010 , evidentiate în registrul special verificat si vizat de organele de control, ca metal pretios se afla în vitrina magazinului , solicitând judecata în lipsa. La întâmpinarea ataseaza procesul verbal, notele de constatare, nota explicativa, procesul verbal de sigilare-desigilare, lista inventar , registru de casa, chitanta 0114598/12.03.2010, înscrisuri sub semnatura privata, borderoul 51/1/2010, borderouri din 2009, factura fiscala 3/2010 si 5/2010, lista administratorilor si asociatiilor ( filele 33-66).

Petentul depune note de sedinta prin care raspunde la întâmpinare( filele 73-111).

În cauza se administreaza proba cu martori, fiind ascultati martorii …., …….., proba cu înscrisuri, respectiv, adresa nr. 1/2010 a ANPC Bucuresti si proba cu expertiza tehnica de specialitate contabila efectuata de expert …….

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria G nr. 012339 încheiat la data de 12.03.2010 , petenta a fost sanctionata cu amenda în cuantum de 3000 lei în baza art.19 din OUG 190/2000 si aplicarea unor masuri complementare de confiscare a cantitatii de 1802,76 g bijuterii din metal galben nemarcate conform inventarului anexat la procesul verbal si a sumei de 16110 lei .

Potrivit acestui articol, comercializarea sau expunerea spre comercializare a metalelor pretioase, fara ca acestea sa fie marcate în prealabil potrivit prevederilor legale în vigoare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, precum si cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contraventiei.

Aceste contraventii prevazute la art.19 se constata si se sanctioneaza de personalul împuternicit în acest sens, dupa caz, de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Banca Nationala a României, Ministerul Finantelor Publice sau Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit atributiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

Controlul la sediul petentei a început în data de 10.03.2010 orele 11 si s-a încheiat în data de 12.03.2010 prin încheierea procesului verbal contestat. În data de 10.03.2010 agentii constatatori au gasit o punga din plastic în care era o cantitate de metal din material galben, aspect ce rezulta din însasi prima întrebare adresata de agenti angajatei ……. Contraventia retinuta în sarcina petentei vizeaza comercializarea sau expunerea spre comercializare a unor obiecte din metale pretioase nemarcate iar întrebarea care se pune consta în faptul cum se pot expune spre vânzare mai multe obiecte asezate la un loc într-o punga. În acest fel eventualii clienti nici nu pot vedea marfa respectiva nemaipunându-se în discutie si solicitarea acestora de a si cumpara astfel de produse.

Din notele de constatare coroborate cu procesul verbal contestat nu rezulta ca acele obiecte au fost expuse în vitrinele magazinului ci practic erau într-o punga, agentii constatatori nedescriind în amanunt fapta, respectiv, locul unde exista acea punga. Mai mult, în cuprinsul procesului verbal se descrie faptul ca pentru cantitatea de metal galben nu s-au prezentat documente de provenienta cu toate ca petenta nu este sanctionata pentru aceasta fapta.

În lista de inventariere întocmita de agentii constatatori acele obiecte se numeroteaza si în dreptul fiecarui numar se indica felul obiectului si gramajul. La pozitia 54 se înscrie obiecte defecte în cantitate de 138,28 grame. Instanta constata ca anterior acestui control, obiectele au fost sortate altfel, nu se explica de unde stiau agentii constatatori care dintre acele produse erau defecte sau nu, cu atât mai mult cu cât aceste obiecte au fost inventariate la un singur numar. Acest aspect se coroboreaza cu declaratiile martorilor ascultati care precizeaza ca acele produse fusesera sortate în vederea spalarii si înaintarii acestora pentru marcare (filele 71-72).

Din adresa cu nr.1/03.06.2010 emisa de ANPC Bucuresti-DMPPP Gorj (fila 130) se retine ca este strict necesar a se efectua operatiuni de spalare, curatire si lustruire a bijuteriilor din aur înainte de a fi aduse pentru marcare iar petenta a efectuat marcari ale bijuteriilor în fiecare luna, cu exceptia lunii martie 2010.

Pe de alta parte, asa cum rezulta din raportul de expertiza contabila coroborat cu înscrisurile depuse de petenta la dosar, aceasta poseda documente de provenienta pentru obiectele din metal galben în cantitate de 1802,18 grame, fiind înregistrate în contabilitatea societatii. Faptul ca acele documente de provenienta au fost emise de firme care au acelasi administrator nu are relevanta. Potrivit Deciziei nr. 1/18.02.2002 a Sectiilor Unite ale ÎCCJ, în cazul unor astfel de plângeri, prezentarea ulterioara în fata instantelor de judecata a documentelor prin care se dovedeste provenienta licita a bunurilor ce nu erau însotite, în momentul constatarii contraventiei de astfel de documente atrage anularea procesului verbal de contraventie, exonerarea petentului de plata amenzii aplicate si restituirea marfii confiscate. Petenta a prezentat documente de provenienta în cursul controlului, motiv pentru care nici agentii constatatori nu au mai amendat societatea pentru o astfel de fapta, considerând facturile valabile.

Având în vedere cele aratate mai sus, instanta apreciaza ca agentii constatatori au amendat în mod nelegal petenta, pe de o parte, nu au descris concret fapta, respectiv, locul unde au gasit acea punga cu obiecte din metal galben fiind greu de imaginat ca poti cumpara ceva dintr-o punga unde se aflau 80 de obiecte neexpuse vizibil iar pe de alta parte nici nu au efectuat un inventar la toata marfa expusa spre vânzare chiar daca parte din aceasta era marcata. Nu este de neglijat nici faptul ca petenta realiza marcajul obiectelor în perioada 10-13 ale lunii dovada fiind borderourile întocmite de petenta si depuse la dosar cu referire la alte luni, acte atasate la întâmpinarea depusa.

În consecinta, având în vedere ca în cauza de fata petenta nu se face vinovata de savârsirea contraventiei descrisa în procesul verbal contestat, în baza art.34 din OG2/2001, instanta urmeaza sa admita plângerea, sa anuleze procesul verbal seria G, nr. 0123396/12.03.2010 , sa exonereze petenta de plata amenzii aplicate în cuantum de 3000 lei si dispune restituirea bunurilor confiscate ,respectiv 1802,76 grame bijuterii din metal galben prevazute în inventarul anexat la procesul verbal si suma de 16110 lei indicata în chitanta 114598/12.03.2010. Referitor la suma de 16110 lei confiscata ca fiind obiect al contraventiei amintite mai sus, asa cum rezulta si din raportul de expertiza contabila efectuat în cauza, aceasta suma îsi are corespondent în actele contabile ale societatii astfel: 8747,13 lei-vânzari pe perioada 01.-10.03.2010, suma de 1505 lei aport personal al administratorului iar suma de 5857,87 lei reprezentând acont persoane asa cum rezulta si din înscrisurile sub semnatura privata ridicate de agentii constatatori în momentul controlului si existente la dosar (filele 46-50).

Vazând si disp.art.274 cpc potrivit carora cel ce cade în pretentii va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata, instanta urmeaza sa oblige intimata la plata sumei de 600 lei catre petenta, reprezentând onorariu expert conform chitantei de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite plângerea formulata de petenta SC …… SRL, cu sediul în ……….. în contradictoriu cu intimata Garda Financiara Gorj.

Anuleaza procesul verbal seria G, nr. 0123396/12.03.2010 , exonereaza petenta de plata amenzii aplicate în cuantum de 3000 lei , anuleaza masurile complementare si dispune restituirea catre petenta a 1802,76 grame bijuterii din metal galben prevazute în inventarul anexat la procesul verbal si a sumei de 16110 lei indicata în chitanta 114598/12.03.2010.

Obliga intimata la plata sumei de 600 lei catre petenta, reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 21 iunie 2010 , la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. LCM/Tehnored.M.S./07.07.2010

Nr. ex.4