Plângere contravenţională. Individualizarea sancţiunii Contravenţii. Închisoare contravenţională


Raportat la faptul că recurenta avea deja depusă documentaţia la ARR ea deţinând în prezent licenţa de transport rutier, precum şi la faptul că petenta se află la prima sa abatere, tribunalul apreciază că sancţiunea amnezii aplicate este prea severă, scopul legii putând fi atins şi prin aplicarea sancţiunii avertismentului.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. com., de cont. adm. şi fisc., dec. nr. 333/R/22 iunie 2011, nepublicată)

Prin sentinţa civilă nr. 526/22.03.2011 pronunţată de Judecătoria Beclean a fost respinsă ca nefondată plângerea contravenţională formulată de petenta SC CSZ SRL, Filiala Jibou în contradictoriu cu intimata ARR, Agenţia Bistriţa-Năsăud şi s-a menţinut ca legal şi temeinic procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria AIR nr. 0132796 încheiat de reprezentantul intimatei la 14.04.2010, ora 09:00.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs petenta.

Analizând actele şi lucrările dosarului din prisma motivelor de recurs formulate, cât şi din oficiu, potrivit art. 304 şi 3041 Cod procedură civilă, tribunalul reţine că instanţa de fond în mod justificat a reţinut că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei reţinută în sarcina sa.

Însă raportat la faptul că recurenta avea deja depusă documentaţia la ARR ea deţinând în prezent licenţa de transport rutier, precum şi la faptul că petenta se află la prima sa abatere, tribunalul apreciază că sancţiunea amenzii aplicate este prea severă, scopul legii putând fi atins şi prin aplicarea sancţiunii avertismentului.

În situaţia în care petenta va săvârşi din nou această faptă, la stabilirea sancţiunii se va avea în vedere împrejurarea că a avut acest antecedent în care a beneficiat de înlocuirea amenzii cu avertisment.