Citeste şi


PLÂNGERE CONTRAVENTIONALĂ – INVOCAREA EXCEPŢIEI NULITĂŢII ABSOLUTE A PROCESULUI VERBAL DE CONSTATAREA CONTRAVENŢIEI PENTRU EMITEREA LUI CU ÎNCĂLCAREA CERINŢELOR IMPERATIVE PREV. DE ART. 19 ALIN. 2 DIN OG NR. 2/2001, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 27.04.2007. Plân


SENTINTA CIVILA NR. 1436/28.07.2010- dosar 1824/269/2010

Prin sentinţa civilă nr. 1436/28.07.2010, în dosarul nr. 1824/269/2010, Judecătoria Olteniţa a admis plângerea contravenţională formulată de petenta – contravenientă SC PUI DE NUCI SRL din com. Vasilaţi împotriva procesului verbal seria ANAR nr. 0003361/20.04.2010 emis de Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa.

Pentru a soluţiona în acest mod, instanţa de fond , a avut în vedere în primul rând soluţionarea excepţiei nulităţii absolute a procesului verbal seria ANAR nr. 0003361/20.04.2010 emis de Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, invocată de petenta – contravenientă.

In motivarea excepţiei, petenta – contravenientă a învederat instanţei că procesul verbal a fost întocmit în lipsa sa iar la rubrica „ martor „ a semnat alt agent constatator membri al echipei de control.

Instanţa , în urma analizării materialului probator de la dosar, a motivelor invocate în soluţionarea apărării sale pe calea excepţiei ( în speţă, excepţia dirimantă), constată că procesul verbal de contravenţie seria ANAR nr. 0003361/20.04.2010 s-a întocmit în lipsa reprezentantului legal al petentei – contraveniente şi că la rubrica „ martor „ a fost semnat, atât în calitate de agent constatator cât şi de martor, de numitul N.A. lucru inadmisibil având în vedere dispoziţiile imperative ale art. 19 alin. 2 din OG nr. 2/2001, actualizată la data de 27.04.2007. „ Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator „ iar „încălcarea acestei prevederi imperative ale legii are drept consecinţă nulitatea absolută a procesului – verbal ce a fost întocmit în aceste condiţii.”