Plangere contraventionala Plângeri prealabile


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

plângere contravenţională

Sentinţa Nr. 13/2011

Şedinţa publică de la 11 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. S.

Grefier E. I.

Pe rol fiind judecarea plângerii contravenţionale formulată de petentul P. V. , domiciliat în Bucureşti, str. …. nr….., bl. …., sc…., ap….., sector …., cu domiciliul procedural ales în comuna S., sat B., judeţul Gorj, împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. …., încheiat la data de 3 iulie 2010 de către intimatul I.P.J. Gorj cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns petentul asistat de avocat N. M., martorul B. M., lipsă fiind intimatul.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care a fost audiat martorul prezent sub prestare de jurământ religios şi cu respectarea dispoziţiilor art.192-198 Cod proc.civ., depoziţie consemnată şi ataşată la dosar la fila 45.

Martorul prezent depune la dosar cerere de reexaminare a amenzii aplicate în şedinţa publică din data de 07.12.2010, solicitând admiterea cererii şi ridicarea amenzii în sumă de 100 lei.

În deliberare asupra cererii de reexaminare formulate de martorul prezent, dat fiind că acesta s-a prezentat la termenul de astăzi pentru audiere, fiind administrată proba, în temeiul art.108 5 Cod proc.civ. admitere cererea şi ridică amenda de 100 lei aplicată acestuia prin încheierea de şedinţă din data de 07.12.2010 pronunţată în dosar.

Avocat N. M. pentru petent arată că nu mai are alte probe de administrat şi alte cereri de formulat.

Constatând plângerea în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond:

Avocat N. M. pentru petent solicită admiterea plângerii contravenţionale şi anularea procesului-verbal de contravenţie contestat şi înlăturarea măsurii complementare. În susţinerea concluziilor, arată că petentul nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa, astfel cum rezultă din probele administrate. Că, acesta nu a condus autoturismul pe drumurile publice la momentul efectuării controlului, având autoturismul parcat în faţa porţii, întrucât a avut oameni la muncă. Martorul a arătat că în momentul în circula pe drum, petentul a ieşit din curte. Totodată, arată că petentul a fost oprit pe drumul 663, că nu i s-a permis să formuleze obiecţiuni, motive pentru care procesul-verbal este nelegal. Arată că nu solicită cheltuieli de judecată.

I N S T A N Ţ A

Prin plângerea înregistrată sub nr.2990/317/2010 pe rolul acestei instanţe, petentul P. V. a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu I.P.J. Gorj să se dispună anularea procesul –verbal de contravenţie seria CC nr. 4769218, încheiat la data de 3 iulie 2010 şi în consecinţă să fie exonerat petentul de plata amenzii şi să fie înlăturată măsura complementară a reţinerii permisului de conducere.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că în fapt, prin procesul-verbal de contravenţie arătat mai sus, s-a reţinut în sarcina sa faptul că ar fi condus autoturismul pe raza localităţii Budieni, la ora 23,50, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, fiind testat cu aparatul alcool test, conform căruia ar fi rezultat o alcoolemie de 0,30 mg/l în aerul expirat. Că, a fost sancţionat contravenţional cu 540 lei amendă contravenţională fiindu-i reţinut şi permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce.

A mai arătat petentul că cele reţinute în sarcina sa nu corespund realităţii, apreciind că nu poate fi sancţionat pentru o contravenţie pe care nu a comis-o, sau cel puţin, fapta pe care a săvârşit-o nu prezintă în concret pericolul social al unei contravenţii care să atragă o astfel de sancţiune. A menţionat petentul că în seara respectivă, mai bine zis în acea noapte, a ieşit afară din curte pentru a conduce un prieten ce venise în vizită la el şi pentru a băga maşina în curte, deoarece în timpul zilei o lăsase parcată la poarta casei. În momentul în care a ieşit la poartă, pe drum se afla un echipaj de poliţie ce făcea anumite verificări ale şoferilor aflaţi în trafic, s-a urcat la volan şi a pornit maşina pentru a intra cu ea în curte şi în acel moment un agent de poliţie a la maşina sa şi i-a solicitat să sufle în aparatul etilotest. A încercat să-i explice acestuia că intenţionează doar să intre cu maşina în curte fapt ce presupune o distanţă de maxim 3-4 m şi că nu a condus în seara respectivă, dar acesta a insistat să sufle în aparatul etilotest, spunându-i că în caz de refuz săvârşeşte o infracţiune. Că, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat alcoolemia arătată mai sus. A solicitat acestui agent să-i permită să menţioneze obiecţiunile ce le avea de făcut la rubrica menţiuni, dar acesta în mod nelegal nu i-a dat această posibilitate, astfel că procesul-verbal de contravenţie este lovit astfel de nulitate pentru încălcarea dreptului la apărare.

În drept şi –a întemeiat plângerea pe disp. OUG nr.2/2001 raportat la OUG 195/2002.

Cu adresa nr.144210 din data de 27.07.2010 emisă de intimatul I.P.J. Gorj a comunicat documentaţia care a stat la baza emiterii procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 4769218, încheiat la data de 3 iulie 2010 de către intimatul I.P.J. Gorj ; procesul – verbal de contravenţie în copie xerox, raportul agentului constatator, bonul test al aparatului etilotest marca Drager(filele 3 -7).

În dovedire, petentul s-a folosit de proba cu martorii S. I. G. şi U. M., probă admisă de instanţă. De asemenea, a depus la dosar în copie, lista privind reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Gorj – anexa 2 şi Monitorul Oficial al României din 20 iulie 2000.

Din oficiu, în temeiul art.129 alineat 5 raportat la art.33 din OG nr.2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a încuviinţat din oficiu proba cu martorul semnatar al procesului-verbal, B. M., acesta fiind audiat în şedinţa publică din data de 11.01.2011, depoziţie consemnată şi ataşată la dosar, fila 45.

Martorii propuşi de către petent au fost audiaţi în şedinţa publică din data de 03.11.2010, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar, filele 34-35.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria CC nr…., încheiat la data de 03.07.2010 de către un agent al Postului de Poliţie Scoarţa – IPJ Gorj, a fost sancţionat petentul cu amendă contravenţională în sumă de 540 lei în baza art. 102alineat 3 litera a din republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reţinându-se că la data de 03.07.2010, pe DJ 661 în localitatea Budieni a condus autoturismul marca Renault cu numărul de înmatriculare …. în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, fiind testat ARUB 0379, rezultând o alcoolemie de 0,30 MG/L alcool pur în aerul expirat. De asemenea, petentului i-a fost reţinut permisul de conducere.

Acesta act a fost semnat de către petent, precum şi de un martor asistent, numitul B. M.

Împotriva procesului verbal de contravenţie a fost formulată de către petent prezenta plângere.

Procedând potrivit art. 34 alineat 1 din OG nr. 2/2001 la verificarea legalităţii procesului-verbal de constatare a contravenţiei contestat şi sub alte aspecte, instanţa constată că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cauze de nulitate absolută ce ar fi putut fi invocate şi din oficiu.

Deşi petentul a invocat faptul că nu i s-a dat posibilitatea de a formula obiecţiuni, instanţa constată neîntemeiate aceste susţineri, dat fiind că din declaraţiile martorilor nu a rezultat că i s-ar fi încălcat acest drept. Totodată, nu se poate reţine nici susţinerea petentului că este nelegal procesul-verbal pentru consemnarea unui alt număr al drumului judeţean, întrucât este consemnată corect localitatea.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea formulată, petentul recunoaşte că a fost testat cu aparatul etilotest, ocazie cu care s-a constatat că a avut o alcoolemie de 0,30 MG/L alcool pur în aerul expirat, însă a invocat faptul că nu a condus autoturismul, ci că doar avea intenţia de a parca autoturismul în curte, autoturism pe care îl parcase anterior în faţa curţii.

Martorii propuşi de către petent, numiţii S. I. G. şi U. M., au relatat că în seara respectivă erau la domiciliul petentului, că împreună cu petentul au consumat vin. Că, în jurul orei 23, petentul a mers să parcheze autoturismul în curte, acesta fiind parcat la poartă. Că, ulterior au auzit zgomote, întrucât erau mai multe maşini parcate de ambele părţi ale drumului, precum şi maşina poliţiei. Au apreciat martorii că petentul nu a circulat cu autoturismul pe drumurile publice.

Instanţa consideră subiective declaraţiile acestor martori, atât timp cât există neconcordanţe în ceea ce priveşte persoanele ce erau de faţă la domiciliul petentului, martorul Stamatoiu Ion Grigore neconfirmând că mai era faţă mai era şi U. I., cumnata martorei U. M.

Martorul semnatar al procesului-verbal a recunoscut că a semnat actul de constatare în această calitate, relatând că a fost oprit de echipajul de poliţie în satul Budieni, comuna Scoarţa, ocazie cu care i-au fost solicitate actele la control, fiind oprite mai multe autoturisme în locul respectiv. Că, la poarta petentului era oprit autoturismul acestuia. A confirmat martorul că petentul a fost testat cu aparatul pentru depistarea alcoolemiei. Faptul că martorul a fost oprit ulterior, după ce fusese oprit autoturismul petentului, nu poate duce la concluzia că petentul nu a condus pe drumurile publice.

Observând diagrama rezultatului testării cu aparatul etilotest, fila 6, instanţa reţine că la data controlului, petentul avea o alcoolemie de 0,30 MG/L alcool pur în aerul expirat.

Aşadar, din coroborarea probelor administrate în cauză, instanţa constată că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa, pentru care se aplică şi măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pe drumurile publice.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art.34 din OG nr.2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa urmează să respingă plângerea formulată de petent împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CC nr….., încheiat la data de 03.07.2010 de către intimatul I.P.J. Gorj .- Postul de Poliţie Scoarţa, cu consecinţa menţinerii acestui proces-verbal.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul P. V. , domiciliat în Bucureşti, str. …. nr….., bl. …, sc…., ap…., sector … şi în comuna S., sat B.i, judeţul Gorj, împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr. …., încheiat la data de 3 iulie 2010 de către intimatul I.P.J. Gorj cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică , azi, 11.01.2011 la Judecătoria Tg-Cărbuneşti.

Preşedinte,

S.M.

Grefier,

I.E.

RED MS/tehnodact DA/4 EX/11 Februarie 2011