Plângere contravenţională. Prezumţia de nevinovăţie. Sarcina probei Contravenţii. Închisoare contravenţională


Prin plângerea înregistrata sub nr.1092/329/2011 din 28 martie 2011, petentul C. A. I., a solicitat instantei, ca prin hotarârea ce va pronunta ,sa dispuna anularea procesului verbal de constatarea contraventiei seria CC nr.2131585 încheiat la data de 16 martie 2011 de Inspectoratul de Politie Teleorman-Politia Turnu Magurele.

În motivarea plângerii, petentul a sustinut ca , în ziua de 16 martie 2011 se deplasa cu autoutilitara marca „IVECO”, din directia orasului Corabia catre Turnu Magurele. La intrarea în oras, a virat la stânga, pe centura, si a mers pâna la intersectia cu cartierul Odaia, intersectie nesemnalizata cu indicator de acces interzis camioanelor, unde a virat la stânga si a mers aproximativ 100 m, pe strada Memoriile 2 Mai, nr.86, pentru a intra în curtea SC BBG C. SRL.

În jurul orelor 19,00, dupa ce a încarcat autoutilitara cu marfa, a iesit pe strada Memoriile 2 Mai si s-a îndreptat catre intersectia cu cartierul Odaia cu intentia de a vira la stânga, spre centura orasului. La intersectie a fost oprit de un echipaj de politie, care i-a spus ca nu are voie sa circule pe strada Memoriile 2 Mai, deoarece accesul este interzis masinilor de greutate mare. Desi le-a atras atentia ca nu exista niciun indicator de acces interzis , fapt pe care el l-a mentionat si în procesul verbal la rubrica „alte mentiuni”, politistii i-au întocmit proces verbal, raspunzându-i ca a fost unul odata dar a disparut.

Petentul a apreciat ca este injust ca el sa fie sanctionat ca urmare a neîndeplinirii de catre administratorul drumului a obligatiei de asigurare, semnalizare si întretinere a mijloacelor de semnalizare iar agentul constatator trebuia sa tina cont de aceasta împrejurare.

Pe de alta parte, petentul a sustinut ca agentul constatator a omis sa precizeze, în procesul verbal, despre lipsa indicatorului, fapt ce constituie o încalcare a dispozitiilor art.16 alin81) din OG nr.2/2001.

Faptul ca a achitat jumatate din amenda, în termen de 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de contraventie, nu presupune ca s-a considerat vinovat de savârsirea faptei.

Petentul a fost sanctionat în baza dis part.108 alin 1 lit a pct 5 si art.99 alin 2 din OUG nr.195/2002, cu 2 puncte- amenda, în valoare de 134 lei, si cu 2 puncte de penalizare pentru savârsirea contraventiei prevazute de disp .art.108 alin 1 lit a pct 5 din OUG nr.195/2002 si art.111 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002.

Împotriva procesului-verbal de contraventie ,petentul a formulat plângere în termenul prevazut de art.31 din OG nr.2/2001.

Intimatul a formulat întâmpinare (fila 14) prin care a solicitat respingerea plângerii.

În motivarea cererii, intimatul a aratat ca, la data de 16 martie 2011, la orele 19,00, petentul a condus autoutilitara marca „IVECO”, pe strada Memoriile 2 Mai din Turnu Magurele, judetul Teleorman, având accesul interzis.

În drept si-a întemeiat cererea pe disp.art.111 din OUG nr.195/2002.

Potrivit disp. art.108 alin (1) lit a din OUG nr.195/2002, circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis atrage, pe lânga sanctiunea amenzii si aplicarea unui numar de 2 puncte de penalizare iar, potrivit disp.art.99 alin (2) din acelasi act normativ, amenda contraventionala prevazuta la alin (1) respectiv 2 sau 3 puncte, amenda se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savârseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte penalizare, conform art.108 alin (1) lit. a din OUG nr.195/2002.

În continutul procesului verbal contestat, instanta retine ca , la încheierea acestuia, petentul a avut obiectiuni la rubrica „alte mentiuni”, fiind consemnata sustinerea acestuia cum ca „ nu exista indicator de interzis”.

Si în plângerea formulata petentul a sustinut acelasi lucru, respectiv ca nu exista, la data când se pretinde ca a fost savârsita fapta, indicatorul de acces interzis pe strada Memoriile 2 Mai din Turnu Magurele.

Prin jurisprudenta CEDO , printre care si cauza Anghel contra României, s-a statuat ca procesul-verbal de contraventie reprezinta „ o acuzatie în materie penala” concluzie ce atrage aplicabilitatea garantiilor prevazute de art.6 din Conventie oricarui acuzat în materie penala si anume prezumtia de nevinovatie (art.6 din Conventie).

Curtea nu se opune însa stabilirii unei prezumtii de temeinicie a procesului verbal, cu conditia sa nu se încalce dreptul de aparare a petentului iar acesta sa nu fie pus în situatia de a dovedi fapte negative (cauza Blum contra Austriei).

Or, în cauza, instanta retine ca nu petentului îi revine sarcina probei de a dovedi un fapt negativ, respectiv ca, la data de 16 martie 2011, pe strada Memoriile 2 Mai din Turnu Magurele, nu exista un indicator de acces interzis, ci intimatului care trebuia sa dovedeasca existenta acestui indicator la data când pretinde ca petentul a savârsit fapta, dovada pe care nu a facut-o.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca plângerea petentului este întemeiata si, în baza art.34 din OG nr.2/2001 a admis-o si a anulat, ca netemeinic, procesul verbal de constatare a contraventiei seria CC nr.2131585/16.03.2011 încheiat de IPJ Teleorman Politia mun. Turnu Magurele si exonereaza petentul de la plata amenzii contraventionale, 2 puncte – amenda (134) si de sanctiunea complementara – 2 puncte de penalizare.