Plangere la refuzul executorului judecatoresc Plângeri prealabile


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 727/270/2011 pl. la refuzul exec. jud.

înreg. 08.02.2011

Sentinta civila nr. 801

Sedinta publica din data de 10.03.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – …..

Grefier – ……

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile formulata de petenta … împotriva intimatului …., având ca obiect plângere împotriva refuzului executorului judecatoresc.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat petenta asistata de avocat …,lipsa intimatul.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza:

– cauza are ca obiect „plângere împotriva refuzului executorului judecatoresc”,

– se afla la al doilea termen de judecata;

– stadiul procesual fond,dupa care;

Aparatorul petentei arata ca, de fapt aceasta este reprezentanta legala a minorului ….; nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat instanta apreciaza cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat …. arata ca minorul ., prin reprezentant legal -mama sa- a facut cerere la BEJ ….. de a dispune eliberarea sultei consemnate la CEC pe numele acestuia. Acesta a refuzat precizând ca nu poate dispune suma catre mama minorului, considerându-se ca minorul ar avea interese contrare cu mama sa. Aparatorul petentei mai arata ca, contrarietatea de interese nu rezulta pâna când minorul împlineste 18 ani; solicita admiterea plângerii,obligarea executorului judecatoresc de a dispune suma consemnata la CEC.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata;

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 08.02.2011 sub nr. 727/270/2011 petenta … domiciliata în ….., jud. Bacau în calitate de reprezentat legal al minorului … a chemat în judecata pe intimatul BEJ .. cu sediul în …, jud. Bacau, pentru refuzul acestuia de a-i restitui sulta consemnata la CEC pe numele minorului.

Cererea a fost timbrata cu 8 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar, iar în motivarea acestea se arata ca judecatoresc refuza eliberarea sultei consemnata la CEC pe numele minorului …

În drept cererea este întemeiata pe prevederile art. 53 alin. 2 din Legea nr. 188/2000.

În dovedirea cererii petenta propune proba cu înscrisuri.

Din analiza materialului probator administrat în cauza, instanta retine în fapt urmatoarele:

Cu adresa nr. 41/2010 executorul judecatoresc …. a notificat, la cererea petentei, pe minorul ….., pentru a se prezenta la sediul BEJ pentru a ridica recipisa CEC pentru sulta în suma de 6813,75 lei.

Pentru ridicarea recipisei, la BEJ s-a prezentat petenta în calitate de reprezentant legal al minorului. Executorul judecatoresc a refuzat restituirea sultei catre aceasta.

Refuzul executorului judecatoresc este întemeiat.

În dosarul civil nr. 1396/270/2010, petenta …. a chemat în judecata pe fii sai …. si … pentru iesirea din indiviziune asupra succesiunii defunctului …… Cei doi copii au avut curator, respectiv … si …..

Prin sentinta civila nr. 2422/07.09.2010 pronuntata în dosarul de mai sus, petentei i-a fost atribuit în lot garsoniera situata în ….., jud. Bacau. Celor doi copii li s-a atribuit sulta în suma de câte 6813,75 lei fiecare.

Întrucât petenta urma sa vânda garsoniera ce i-a revenit în lot, a consemnat cu recipisa CEC nr. 657272/1 sulta datorata minorului ….

Executorul judecatoresc l-a notificat pe minor spre a se prezenta la sediul acestuia pentru ridicarea recipisei CEC. Pe buna dreptate, executorul judecatoresc a refuzat restituirea recipisei.

Executarea silita a unei hotarâri judecatoresti face parte din termenul de solutionare a cauzei. Executarea silita nu este o parte separata a judecarii cauzei. Ca atare, minorul în aceasta faza a judecatii trebuie sa fie reprezentat prin curator. Este adevarat ca petenta, în calitate de mama, este reprezentantul legal al minorului, dar contrarietatea de interese persista si în etapa executarii silite.

Sulta reprezinta un drept succesoral personal al minorului si trebuie administrat ca atare.

Fata de cele expuse, în temeiul art. 53 alin. 2 din Legea nr. 188/2000, instanta va respinge plângerea petentei.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

Respinge plângerea formulata de petenta …… domiciliata în ….. jud. Bacau în calitate de reprezentat legal al minorului .., împotriva intimatului BEJ .. cu sediul în …, jud. Bacau.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 10.03.2011.

Presedinte, Grefier,