Plată Plăţi


JUDECĂTOR: Pătraşc-Bălan Mihai-Cristinel

MOTIVARE

SENTINŢA CIVILĂ nr. 1212/2011 Asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 08.06.2010 sub nr. 3018/260/2010 reclamanta RNP a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S.S obligarea acestuia la plata sumei de 1392,35 lei reprezentând prejudiciul constatat prin procesul-verbal seria BC nr. 0024697/11.12.2006.

In motivarea cererii reclamanta a arătat că în data de 11.12.2006 pârâtul a fost depistat de către organele silvice săvârşind fapta de tăiere şi sustragere ilegală de arbori prevăzută de art. 97 şi art. 98 din Legea nr. 26/1996, întocmindu-se în acest sens proces-verbal de constatare a infracţiunii.

în urma cercetărilor efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a pârâtului întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi s-a dispus aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ. Reclamanta a mai arătat că sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale – respectiv fapta ilicită constând în tăierea şi sustragerea ilegală a arborilor nemarcaţi, prejudiciul, vinovăţia şi raportul de cauzalitate între faptă şi producerea prejudiciului. în drept reclamanta a invocat dispoziţiile art. 998 – 999 C.civ. în dovedirea cererii reclamanta a depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri(fila 615 dosar).

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 122,38 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,15 lei.

Legal citat, pârâtul s-a prezentat în faţa instanţei însă nu a formulat întâmpinare. Analizând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin ordonanţa dată în dosarul nr. 49/P/2007 din 18.05.2007(fila 11-12 dosar) Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti a dispus scoaterea de sub urmărire penală a pârâtului pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere ilegală de arbori prevăzută de art. 32 alin. 1 din OG 96/1998 şi art. 98 alin. 1 din Codul Silvic întrucât faptele nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi aplicarea pentru pârât a unei sancţiuni cu caracter administrativ, respectiv amendă de 1000 lei.

în baza art. 998-999 C.civ. orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-1 repara. Pentru a fi întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale trebuie să se facă dovada unei fapte ilicite, a vinovăţiei celui ce a săvârşit fapta ilicită, a unui prejudiciu, şi a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul cauzat. Fapta ilicită ale pârâtului, respectiv sustragerea ilegală de arbori precum şi vinovăţia acestuia rezultă din ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti constatând vinovăţia acestuia, aplicându-i o sancţiune cu caracter administrativ.

în ceea ce priveşte prejudiciul suferit de către reclamantă acesta rezultă din fişă de calcul din 09.12.2006 (fila 15). între acţiunea de tăiere şi sustragere a pârâtului şi prejudiciul suferit de reclamantă există un raport de cauzalitate.

în consecinţă, fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale instanţa urmează să admită acţiunea şi să-1 oblige pe pârât la plata către reclamantă a sumei de 1392,35 lei, reprezentând contravaloarea pagubei produse ca urmare a tăierii şi sustragerii ilegale de arbori.

în temeiul art. 274 cod procedură civilă, instanţa va admite şi cererea reclamantei privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 122,53 lei reprezentând taxa de timbru şi timbru judiciar.