PREJUDICII Prejudicii, daune


Pârâtul a formulat întâmpinare solicitând respingerea cererii ca neîntemeiata.

Analizând probele administrate în cauza instanta, având în vedere prevederile art. 998 – 999 si 1002 Cod Civil, a apreciat actiunea ca întemeiata, a admis-o si a obligat pe pârât sa-i plateasca reclamantului suma de 4.421 lei cu titlu de despagubiri civile, reprezentând c/valoarea prejudiciului cauzat si suma de 1.368 lei reprezentând cheltuieli de judecata.