Prelungire drept de circulaţie Circulaţie rutieră


Tip speţă: incheiere

Titlu: prelungire drept de circulaţie

Data speţă: 10.09.2010

Asupra cererii inculpatului M. I.pentru prelungirea dreptului de circulaţie.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr.586/P/2009, înregistrat la această instanţă sub nr. 375/199/2010, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi a fost trimis în judecată inculpatul M. I. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.178 alin.2 Cod Penal. Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut în esenţă că în noaptea de 19/20.06.2009 inculpatul a condus autoutilitara cu nr. IS-60-XXX, iar pe raza com. Filipeşti a adormit la volan, a pierdut controlul volanului, izbindu-se de autoutilitara cu nr. BZ-04-YYY, în urma accidentului rezultând decesul numitei T.L..

Analizând cererea formulată de către inculpatul M. I., instanţa reţine că, urmare a implicării în accident, inculpatului i-a fost reţinut permisul de conducere, eliberându-i-se o dovadă cu drept de circulaţie. Ulterior dreptul de circulaţie i-a fost prelungit în condiţiile legii.

Potrivit dispoziţiilor art.111 alin.4 din republicată, permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau de tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în situaţia în care regula de circulaţie încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c), sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.

Potrivit disp. art.111 alin.3 din OUG 195/2002 republicată – dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie doar în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d), precum şi în cele menţionate la art. 85 alin. (2) şi (4), art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 92 alin. (3) şi (5) şi la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c), (când titularul a condus sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune; când titularul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune).

Potrivit disp. art.111 alin.6 din OUG 195/2002 republicată, la cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Având în vedere cele expuse, reţinând ca nefiind incidente în cauză prev. art.111 alin. 3 din OUG 195/2002 republicată, instanţa urmează a admite cererea formulată de către inculpatul M. I. şi a dispune prelungirea pentru 30 zile a dreptului de circulaţie a acesteia. Potrivit art. 111 al.6 din acelaşi act normativ, modul de soluţionare a cererii de prelungire a dreptului de circulaţie se va comunica şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.

Având în vedere că situaţia unor astfel de cereri nu are o reglementare distinctă în Codul de Procedură Penală, în considerarea principiului controlului legalităţii şi temeiniciei unei hotărâri judecătoreşti prin exercitarea căilor de atac la o instanţă superioară în grad instituit prin dispoziţiile art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – instanţa reţine că împotriva încheierilor pronunţate în soluţionarea unor cereri pentru prelungirea periodică a dreptului de circulaţie poate fi exercitată separat de fondul cauzei calea de atac a recursului în termenul general de 10 zile de la comunicare prevăzut de art.385 ind.3 Cod Procedură Penală.