Prestaţie tabulară Bunuri şi valori imobiliare


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA Nr. 2831/2011

Şedinţa publică de la 09 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE FOB

Grefier AOS

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant S N S şi pe pârât U (S) E pârât B A, pârât B I, având ca obiect prestaţie tabulară

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezinta partile

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, dupa care:

Se constata ca reclamantul prin avocat a depus in copie 3 facturi pentru dovedirea cheltuielilor de judecata, parata U E a depus prin serviciul registratura concluzii scrise.

Se constată că fondul cauzei s-a dezbătut în şedinţa publică din 02.03.2011, când părţile prezente au pus concluzii în fond, care au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi când pentru a formula partile concluzii scrise s-a amânat pronunţarea hotărârii pentru 09.03.2011, dată la care s-a pronunţat hotărârea.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele :

Prin cererea de chemare in judecata, inregistrata la instanta sub nr de dosar 12398/271/2008, legal timbrata, reclamantul S N S a solicitat in contradictoriu cu paratii U E G, B A si B I sa se constate ca reclamantul impreuna cu parata U E G au dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in CF colectiv nr. 529 Oradea, CF individual 75481 Oradea, nr. topo 2833/II, reprezentand apartamentul nr. 2, compus din 5 camere si dependinte, situat in Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, in baza promisiunii de vanzare cumparare incheiate cu paratii B A si B I, hotararea judecatoreasca sa tina loc de contract autentic de vanzare cumparare si sa se dispuna OCPI Bihor intabularea dreptului de proprietate in favoarea reclamantului S N S si a paratei U E G asupra imobilului inscris in CF colectiv nr. 529 Oradea, CF individual 75481 Oradea, nr. topo 2833/II, reprezentand apartamentul nr. 2, compus din 5 camere si dependinte, situat in Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, cu titlu de cumparare, bun comun dobandit in timpul casatoriei.

In motivarea cererii reclamantul a aratat ca a fost casatorit cu parata UE G, de care a divortat in anul 2004.

Reclamantul arata ca in anul 1998, impreuna cu fosta sotie UEG, s-au inteles cu paratii B A si B I sa cumpere dreptul de proprietate pe care acestia il aveau asupra mai multor imobile, dobandite de ei in baza prevederilor legii 112/1996. Acestia aveau contracte de inchiriere asupra acestor imobile si erau indreptatiti la cumparare, in baza legii 112/1998, dar nu aveau banii necesari pentru achitarea prestului la SCCTI Oradea.

In data de 21.12.2008 paratii B A si B I au putut incheia contractul de vanzare cumparare pentru aparatamentul nr. 2, cu pretul 69.968.716 lei, suma care a provenit de la reclamant si de la fost sa sotie, parata UE G.

Deoarece regimul juridic al acestor imobile nu permitea transmiterea dreptului de proprietate, inainte de implinirea unui termen de 10 ani, au convenit sa incheie o promisiune de vanzare cumparare si un contract de inchiriere, urmand ca perfectarea contractului autentic sa se faca dupa expirarea unui termen de 8 ani, respectiv dupa data de 21.12.2008, data la care inceta interdictia de instrainare a imobilului.

In data de 7 iunie 2000 s-au prezentat la notarul public impreuna cu promitentii vanzatori, paratii B A si B I pentru perfectarea contractului de vanzare cumparare, insa fost sa sotie UE G a cerut notarului, ca in respectiva conventie sa fie trecuta doar ea, cu mentiunea ca dobandeste proprietatea ca bun propriu, din bani proprii.

Se mai arata ca respectivul contract a fost semnat doar de fosta sa sotie si ca reclamantul nu a dat nici o importanta acestui fapt, deoarece aceasta l-a asigurat ca oricum bunul este comun, fiind dobandit in timpul casatoriei.

Pretul cu care a fost cumparat imobilul, a fost de comun acord stabilit la suma de 425.000.000, suma fiind achitata in intregime, cu mentiunea ca a fost preluat un rest de 48.278.415 lei, reprezentand rate datorate catre SCCTI Oradea.

Se arata ca plata pretului s-a facut din banii comuni, la fel restituirea ratelor s-a facut tot din banii comuni si ca contractul a fost notat in cartea funciara.

Cu aceeasi ocazie s-a mai incheiat si un contract de inchiriere, in baza caruia s-au mutat in apartament, luandu-l in folosinta, iar paratii B, cu banii obtinuti in urma vanzarii, si-au cumparat o alta casa si s-au mutat.

Reclamantul arata ca la divortul de parata UE G a aflat despre continutul real al contractului incheiat cu paratii B, astfel ca a promovat o cerere de chemare in judecata prin care a solicitat sa se constate faptul ca si reclamantul a avut calitatea de promitent cumparator al dreptului de proprietate asupra imobilului.

Desi parata U E G s-a opus admiterii actiunii, prin sentinta civila nr. 4858/2005 a Judecatoriei Oradea a fost admisa actiunea sa, stabilandu-se calitatea reclamantului de promitent cumparator si ca respectiva sentinta judecatoreasca a fost notata in cartea funciara.

La expirarea termenului de 8 ani, a solicitat paratilor Boka sa incheie contractul de vanzare cumparare autentic, dar acestia s-au opus pe motiv ca ei au incheiat contractul numai cu UE G.

Reclamantul arata ca, pentru motivele expuse mai sus, a fost nevoit sa solicite, prin actiunea ce face obiectul prezentului dosar, pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract autentic de vanare cumparare si sa se dispuna intabularea in CF a dreptului de proprietate in comun cu fost sa sotie UE G, urmand ca ulterior, printr-o alta actiune sa procedeze la impartirea de bunuri.

In probatiune au fost depuse in copie: de vanzare cumarare din data de 07.06.2000, extrase CF, contract de inchiriere, sentinta de nr. 3265/2004, sentinta civila nr. 4858/2005 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosar nr. 9117/2004.

In drept au fost invocate prevederile legii 7/1995, art. 5 alin 2 Titlul X din legea 237/2005, art. 969 cod civil.

Parata UE G a depus la dosarul cauzei Intampinare ( fila 32 dosar) prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata.

Prin intampinarea formulata parata UE G a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, motivata pe faptul ca in data de 30.07.2006 dupa ramanerea definitiva a sentintei civile nr. 4858/2005 data de Judecatoria Oradea in doar nr. 9117/2004 a renuntat la cumpararea apartamentului care a facut obiectul contractului de vanzare cumparare provizoriu intre B A si B I in calitate de promitenti vanzatori si si parata in calitate de promitent cumparator. Se mai arata ca paratii B A si B I nu au avut posibilitatea de a-i restitui suma primita cu titlu de pret contractual numai in momentul vanzarii imobilului la un alt cumparator si cu respectarea prevederilor legii 112/1995, iar in aceasta situatie, notarea promisiunii inscrisa in CF 75481 Oradea sub B3 pe numele paratei, nu a fost radiata din CF. Astfel, se arata ca din momentul in care a renuntat la cumpararea imobilului, parata nu mai are calitate procesuala pasiva in prezenta cauza.

La termenul din data de 02.12.2009 parata UE G arata ca nu mai sustine exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, fapt ce a fost consemnat in incheierea de sedinta din data de 02.12.2009 ( fila 64 dosar).

Paratii B A si B I au depus la dosarul cauzei Intampinare si Cerere reconventionala ( fila 34 dosar).

Prin intampinarea astfel formulata, paratii au solicitat respingerea cererii introductive, aratand ca aceasta este inadmibibila. Paratii B A si B I au aratat ca sunt proprietarii tabulari ai imobilului din O, str. T. V, nr. 36, ap. 2.

Paratii B A si B I arata ca acestia nu au promis niciodata reclamantului ca ii vor vinde aparatamentul descris mai sus si ca nu au nici un raport juridic cu acesta.

Paratii mai arata ca sentinta civila nr. 4858/2005 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosar nr. 9117/2004 nu le este opozabila, nefiind parte in respectivul dosar.

Prin cererea reconventionala se solicita sa se constate ca sentinta civila nr. 4858/2005 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosar nr. 9117/2004 nu le este opozabila si ca urmare sa se dispuna radierea inscrierii din CF 75481 Oradea de la pozitia B6 ca fiind fara efect juridic fata de parati.

In motivarea cererii reconventionale se arata ca prin sentinta civila nr. 4858/2005 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosar nr. 9117/2004 s-a constata ca reclamantul parat reconventional are calitatea de promitent cumparator asupra imobilului din Oradea str. T. Vladimirescu nr. 36, ap. 2 intabulat in CF 75481 Oradea, dar ca aceasta sentinta nu le este opozabila deoarece nu au fost parte in respectivul dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Intre parata UE G si paratii B A si B I s-a incheiat la data de 7 iunie 2000 un antecontract de vanzare cumparare ( contract de vanzare cumparare provizoriu) avand ca obiect imobilul inscris in CF colectiv nr. 529 Oradea, CF individual 75481 Oradea, nr. topo 2833/II, reprezentand apartamentul nr. 2, compus din 5 camere si dependinte, situat in O, str. TV, nr. 36.

La data incheierii antecontractului de vanzare cumparare, parata U) E GY a fost casatorita cu reclamantul S N S. Prin sentinta civila nr. 3265/2004 pronuntat de Judecatoria Oradea s-a dispus desfacerea casatoriei intre parata UE G si reclamantul S N S.

Prin sentinta civila nr. 4858/2005 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosar nr. 9117/2004 s-a constatat ca sub durata casatoriei dintre parata UE G si reclamantul S N S s-a incheiat antecontractul de vanzare cumparare ( contract de vanzare cumparare provizoriu) avand ca obiect imobilul inscris in CF colectiv nr. 529 Oradea, CF individual 75481 Oradea, nr. topo 2833/II, reprezentand apartamentul nr. 2, compus din 5 camere si dependinte, situat in O, str. T V, nr. 36.

Totodata, prin sentinta civila nr. 4858/2005 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosar nr. 9117/2004 s-a constatat ca reclamantul S N S are calitatea de promitent cumparator alaturi de parata UE G al apartamentului nr. 2 situat in O, str. TV, nr. 36.

Pretul contractual a fost stabilit la suma de 425.000.000 rol, care a fost achitat in intregime, totodata fiind preluat un rest de 48.278.415 lei reprezentand rate restante la SCCTI Oradea.

Desi pretul contractul a fost integral achitat, contractul de vanzare cumparare in forma autentica nu a mai fost incheiat, pe motiv ca paratii B A si B I au refuzat acest lucru.

Din declaratia martorului B T A ( f. 82) rezulta ca pretul contractual pentru cumpararea apartamentului nr. 2 situat in Oradea, str. TV, nr. 36 a fost achitat de catre reclamantul S N S.

De asemenea, din declaratia martorului Balog Mihail ( f. 98) rezulta ca reclamantul impreuna cu parata UE G au efectuat lucrari de reparatii la aparatamentul nr. 2 situat in O, str. T V, nr. 36.

Analizand inscrierile din cartea funciara, conform extrasului de CF aflat la dosarul cauzei ( f. 47 -50 ), instanta constata ca imobilul inscris in CF colectiv nr. 529 Oradea, CF individual 75481 Oradea, nr. topo 2833/II, reprezentand apartamentul nr. 2, compus din 5 camere si dependinte, situat in Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36 este proprietatea paratilor B A si B I, conform inscrierii de sub B 2.

In CF individual 75481 Oradea sub B 3 a fost notata promisiunea de vanzare cumparare incheiata intre parata U E G si paratii B A si B I.

Ulterior, in baza sentintei civile nr. 4858/2005 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosar nr. 9117/2004 sub B 6 s-a notat faptul ca si reclamantul S N S are calitatea de promitent cumparator alaturi de parata UE G al apartamentului nr. 2 situat in O, str. T V, nr. 36.

Apararea paratei UE G in sensul ca ar fi renuntat la cumpararea apartamentului situat in O, str. TV, nr. 36 nu poate fi retinuta de catre instanta. Aceasta deoarece la dosarul cauzei nu exista vreun act de denuntare a promisiunii de vanzare cumparare incheiata la data de 7 iunie 2000, mai mult din interogatoriul paratului B A ( f. 53 – 55 dosar) rezulta ca parata UE G nu i-a counicat niciodata ca ar dori sa renunte la cumpararea apartamentului in litigiu.

In conformitate cu prevederile art. 30 alin 1 cod fam. bunurile dobandite in timpul casatoriei de oricare dintre soti sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor, dar, fata de obiectul cererii de chemare in judecata cu care a fost investita, instanta nu poate stabili cota contributiva a celor doi fosti soti la dobandirea imobilului in discutie, urmand ca ulterior, printr-o actiune separata sa procedeze la partajarea bunurilor comune.

Pentru motivele de mai sus, in temeiul art.969, art 1073-1077 si art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii 247/2005, instanta urmeaza a admite actiunea reclamanului constantand ca reclamantul impreuna cu parata U E G au dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in CF colectiv nr. 529 Oradea, CF individual 75481 Oradea, nr. topo 2833/II, reprezentand apartamentul nr. 2, compus din 5 camere si dependinte, situat in O, str. T V, nr. 36, in baza promisiunii de vanzare cumparare incheiate cu paratii B A si B I, hotararea judecatoreasca ce se va pronunta va tine loc de contract autentic de vanzare cumparare si dispunand OCPI Bihor intabularea dreptului de proprietate in favoarea reclamantului S N S si a paratei U E G asupra imobilului inscris in CF colectiv nr. 529 Oradea, CF individual 75481 Oradea, nr. topo 2833/II, reprezentand apartamentul nr. 2, compus din 5 camere si dependinte, situat in O, str. T V, nr. 36, cu titlu de cumparare, bun comun dobandit in timpul casatoriei.

Referitor la cererea reconventionala formulata de paratii B A si B I, instanta urmeaza a o respinge pentru urmatoarele motive.

Astfel, paratii B A si B I, in calitate de promitenti vanzatori s-au obligat prin antecontractul de vanzare cumparare incheiat la data de 7 iunie 2000 sa vanda imobilul inscris in CF colectiv nr. 529 Oradea, CF individual 75481 Oradea, nr. topo 2833/II, reprezentand apartamentul nr. 2, compus din 5 camere si dependinte, situat in O, str. T V, nr. 36 catre parata U E.

Din interogatoriul luat paratului B A (f. 53 dosar) rezulta ca acesta avea cunostiinta la data semnarii antecontractului de faptul ca parata UG era casatorita cu reclamantul.

Sustinerea paratilor reclamanti reconventionali B A si B I in sensul ca cererea introductiva ar fi inadmisibila pe motiv ca sentinta civila nr. nr. 4858/2005 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosar nr. 9117/2004 nu le este opozabila pe motiv ca nu au fost parte in respectivul dosar, nu poate fi retinuta, avand in vedere ca in conformitate cu prevederile art. 30 alin 1 cod fam. bunurile dobandite in timpul casatoriei de oricare dintre soti sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor, astfel ca oricare dintre soti poate solicita incheierea contractului de vanzare cumparare in forma autentica, chiar daca nu a semnat in calitate de promitent cumparator antecontractul de vanzare cumparare.

In baza art. 274 C.p.c. paratii fiind în culpă procesuală vor fi obligati să plătească reclamantului cheltuieli de judecata in suma de 8.772,7 lei, din care 3900 onorariu avocatial si 4872,7 lei taxa judiciara de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulata de reclamantul S N S, domiciliat in O, TV, nr. 36, ap. 2, in contradictoriu cu paratii U E G, domiciliata in O, TV, nr. 36, ap. 5, B A si B I, domiciliati in O, B, nr. 6 si in consecinta:

Constata ca reclamantul impreuna cu parata U E au dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in CF colectiv nr. 529 Oradea, CF individual 75481 Oradea, nr. topo 2833/II, reprezentand apartamentul nr. 2, compus din 5 camere si dependinte, situat in O, str. T V, nr. 36, in baza promisiunii de vanzare cumparare incheiate cu paratii B A si B I.

Prezenta hotarare tine loc de contract autentic de vanzare cumparare cu privire la imobilul inscris in CF colectiv nr. 529 Oradea, CF individual 75481 Oradea, nr. topo 2833/II, reprezentand apartamentul nr. 2, compus din 5 camere si dependinte, situat in O, str. T V, nr. 36.

Dispune OCPI Bihor intabularea dreptului de proprietate in favoarea reclamantului S N S si a paratei U E G asupra imobilului inscris in CF colectiv nr. 529 Oradea, CF individual 75481 Oradea, nr. topo 2833/II, reprezentand apartamentul nr. 2, compus din 5 camere si dependinte, situat in O, str. TV, nr. 36, cu titlu de cumparare, bun comun dobandit in timpul casatoriei.

Respinge cererea reconventionala formulata de paratii reclamanti reconventionali B A si B I impotriva reclamantului parat reconventional S NS.

Obliga paratii sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata in suma de 8.772,7 lei, din care 3900 onorariu avocatial si 4872,7 lei taxa judiciara de timbru.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 09.03.2011.