PRETENŢII – AGRICULTURĂ Agricultură


În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, prin cererea nr. 1901/13.09.2007, pârâtul a solicitat sprijin financiar pentru înfiintarea culturii de toamna a anului 2007, pentru o suprafata de 1,45 ha cultura de grâu. În baza ordinului M.A.D.R. nr. 687/2007, i s-a acordat acest sprijin, pârâtul a primit bonuri valorice în suma de 725 lei si s-a obligat prin cererea de sprijin, ca în cazul în care nu realizeaza suprafetele pentru culturi specificate, sa restituie suma acordata. La data verificarii culturii pentru care s-a formulat cererea de sprijin, conform art. 15 din Ordinul nr. 687/2007, s-a încheiat si procesul – verbal de receptie si restituire nr. 1901/16.06.2008, prin care s-a constatat ca din suprafata de 1,45 ha pentru care s-a acordat subventie de la bugetul de stat, pârâtul a facut dovada cu documente ca a înfiintat cultura de grâu doar pentru suprafata de 1,25 ha, justificând numai suma de 625 lei, si astfel rezultând suma nejustificata în valoare de 100 lei pe care pârâtul trebuie sa o restituie ca suma necuvenita, conform procesului – verbal de receptie si restituire.

Actiunea a fost întemeiata în drept pe dispoz. art. 1092 Cod civil, art. 1105 Cod civil, raportat la prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 687/2007, O.U.G. nr. 123/2006 si Codul de procedura fiscala.

Constatarea ajutorului necuvenit constând în creante bugetare rezultate, între altele si din derularea OUG 123/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr.125/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, calculul si individualizarea acestuia se efectueaza de catre organele competente ale institutiei responsabile pentru implementarea ajutoarelor de stat, în speta reclamanta A.P.I.A. – C. Jud . Tel. Actul / documentul de constatare, stabilire si individualizare a obligatiilor de plata privind creantele bugetare rezultate din ajutorul necuvenit (în acest caz, procesul verbal de receptie si restituire), trebuie sa cuprinda elementele actului administrativ fiscal prev. de OG nr.92/2003® cu modificarile ulterioare, precum si elemente specifice, daca este cazul si reprezinta titlu de creanta. Acest titlu de creanta trebuie sa fie comunicat debitorului de catre institutia responsabila susmentionata, în conformitate cu dispozitiile OG nr. 92/2003® cu modificarile ulterioare, devenind în acest fel titlu executoriu.

În consecinta, actiunea reclamantei se constata ca este inadmisibila atâta timp cât exista o lege speciala, ce reglementeaza modul de recuperare a ajutoarelor de stat nejustificate, ale carei dispozitii legale trebuie sa fie respectate si aplicate cu prioritate.