Pretentii avariere auto si chemare garantie Prejudicii, daune


DOMENIU ASOCIAT: pretentii avariere auto si chemare in garantie a celui responsabil de producerea accidentului.

Prin SENTINTA CIVILA NR.45382011 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, instanta a admis actiunea formulata de reclamant STOICA CRISTIAN în contradictoriu cu pârâta SC MANICHE SERVICE SRL precum si cererea de chemare in garantie a paratei impotriva , chematului în garantie IONITA GEORGIAN

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca reclamantul Stoica Cristian a chemat în judecata pe pârâta SC Maniche Service SRL, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtului la plata sumei de 9492,57 lei, cu titlul de despagubiri, reprezentând valoare reparatii autoturism, a sumei de 5000 lei pentru lipsa de folosinta a autoturismului avariat si a cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca la data de 08.06.2008 a dus autoturismul marca Opel Astra Caravan, cu numar de înmatriculare 98-DBA-38 la spalatoria auto detinuta de pârâta. Un angajat al firmei a urcat la volanul autoturismului, a iesit din incinta spalatoriei cu acesta, lovindu-l de baraca paznicului si de un alt autovehicul, avariind masina în partea din frontala. Avaria a fost constatata de Politia Rutiera Prahova, care a eliberat reclamantului autorizatia de reparatii seria CR, nr. 0031396, în baza careia SC Carone Autoserv SRL a efectuat reparatiile necesare pentru repunerea în circulatie a autoturismului. Reparatiile au costat 9492,58 lei, suma platita integral de reclamant.

Reclamantul a mai sustinut ca s-a adresat Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, institutie care a sanctionat pârâta contraventional, masura fiind irevocabila prin Decizia nr. 745/2009 a Tribunalului Prahova SCCA. Prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria XXX, nr. 0197707, pârâta a fost obligata sa remedieze defectiunile autoturismului avariat pâna la data de 15.09.2008, obligatie pe care pârâta nu si-a îndeplinit-o.

De asemenea, reclamantul a aratat ca de la data producerii accidentului, respectiv iunie 2008, pâna la data finalizarii reparatiilor, respectiv iunie 2009, a fost lipsit de folosinta autoturismului care îi era necesar pentru deplasarea zilnica la locul de munca, aflat la 20 km de localitatea de domiciliu si pentru deplasarile împreuna cu familia ori în interesul acesteia.

Actiunea a fost întemeiata în drept pe prevederile art. 1000 alin 3 Cod civil.

In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar copii ale urmatoarelor înscrisuri: autorizatie de reparatii, proces-verbal de constatare a contraventiei, bonuri fiscale si facturi fiscale, fise calcul reparatii, Decizia nr. 745/07.05.2009 pronuntata de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 11510/281/2008.

Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 1165 lei si timbre judiciare de 5 lei.

Legal citata, pârâta a depus, la data de 17.12. 2009, întâmpinare prin care a solicitat instantei respingerea actiunii ca fiind îndreptata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

În motivare, pârâta a sustinut ca autoturismul a fost avariat de catre Ionita Giorgian, persoana care nu mai avea, la data producerii incidentului, respectiv 08.06.2008, calitatea de angajat al SC Maniche SRL. Pârâta a aratat ca Ionita Girogian a fost salariatul societatii pâna la data de 02.06.2008, când a fost emisa decizia nr. 8 de încetare a contractului sau de (începând cu data de 01.06.2008), înregistrata la ITM Prahova sub nr. 2/10860/04.06.2008. Pentru aceste motive, pârâta a sustinut ca între autorul faptei ilicite si societate nu mai exista raportul de prepusenie, pârâta neputând fi facuta raspunzatoare de faptele unei persoane care nu mai era angajat al acesteia.

În dovedirea sustinerilor sale, pârâta a depus copie a contractului individual de munca încheiat cu Ionita Giorgian, decizia nr. 8 privind încetarea raporturilor de munca între SC Maniche SRL si Ionita Giorgian, copie BI Ionita Giorgian.

La termenul de judecata din data de 11.03.2009, reclamantul a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri: copie a referatului întocmit la data de 18.06.2008 de organul de cercetare penala în dosarul 5272/P/2008 privind pe învinuitul Ionita Giorgian prin care s-a formulat catre procuror propunerea de punere în miscare a actiunii penale, întocmirea rechizitoriului si trimiterea în judecata a învinuitului Ionita Giorgian pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 208 alin 1, 4 Cod penal, raportat la 209 alin 1, lit. I Cod pen., art 86 alin 1 si art 89 alin 1 din OUG 195/2002(R), copie proces-verbal nr. 1211 din 12.06.2008 întocmit de IPJ Prahova.

La termenul de judecata din data de 11.03.2010, instanta a pus în discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de pârâta SC Maniche SRL prin întâmpinare. Instanta a respins ca neîntemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei.

La termenul de judecata din data de 16.09.2010 pârâta a formulat cererea de chemare în garantie a lui Ionita Giorgian, instanta dispunând citarea acestuia, cu mentiunea de a depune întâmpinare si comunicarea unei copii a cererii de chemare în garantie.

Instanta a încuviintat pentru reclamanta proba cu înscrisuri, proba, proba testimoniala cu un martor si interogatoriul chematului în garantie, iar pentru pârâta proba cu înscrisuri, proba testimoniala cu doi martori si interogatoriul reclamantului si al chematului în garantie.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 08.06.2008, autoturismul Opel Astra Caravan, cu numar de înmatriculare 98-DBA-38, proprietatea reclamantului Stoica Cristian, a fost avariat în urma unui incident rutier produs în timp ce masina se afla în grija personalului spalatoriei auto detinute de pârâta SC Maniche SRL.

Autoturismul a fost avariat în timp ce era condus de Ionita Giorgian, persoana care se afla în incinta spalatoriei în ziua respectiva si care a preluat masina din sediul pârâtei, fara ca angajatii societatii sa se opuna.

Accidentul rutier a fost constatat de angajati ai Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova prin procesul-verbal nr. 1221/12-06.2008 (filele 35, 36).

De asemenea, pârâta a fost sanctionata contraventional de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor prin procesul-verbal de constatare a contraventiei Seria XXX, nr. 0197707 (fila 15), dupa ce s-a constatat ca autoturismul a fost avariat în timpul efectuarii serviciului de spalare auto. Prin procesul-verbal mentionat, operatorul economic a fost obligat sa remedieze defectiunile si deficientele autoturismului avariat.

În baza autorizatiei de reparatii seria CR, nr. 0031398 (fila 7), autovehiculul a fost reparat de catre SC CARONE AUTOSERV SRL. Costul tuturor reparatiilor s-a ridicat la suma de 9492,57 lei, conform fiselor de calcul reparatie nr. PG 98DBA 38 emise de SC Carone Autoserv SRL la data de 09.06.2008 (filele 10, 11, 12, 13, 14).

Costurile reparatiilor au fost suportate integral de reclamantul Stoica Cristian, conform facturii fiscale seria PHNF, nr. 0001014460 emisa de Sc Carone Autoserv SRL la data de 26.06.2009 (fila 9) si a bonului fiscal 0015 (fila 8).

Cu privire la actiunea formulata de reclamant împotriva pârâtei SC Maniche SRL instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 998-999 C.civ., “orice greseala a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara, omul fiind responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa dar si pe acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa”.

Din prevederile legale sus mentionate rezulta ca, pentru angajarea raspunderii civile delictuale a pârâtei, se cer a fi întrunite cumulativ patru conditii: existenta unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu precum si existenta vinovatiei celui care a cauzat prejudiciul constând în intentia, neglijenta sau imprudenta cu care a actionat.

1. Fapta ilicita ca element al raspunderii civile delictuale consta în orice fapta prin care încalcându-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv apartinând altei persoane.

Instanta retine ca, odata cu prestarea serviciilor de spalare auto, pârâta era obligata sa se asigure, prin toate mijloacele legale, ca bunul care i-a fost încredintat nu va suferi avarii cât timp acesta se afla în paza sa materiala.

Din probele administrate în cauza rezulta ca pârâta a manifestat neglijenta si imprudenta în îndeplinirea acestei obligatii, prin faptul ca a tolerat în incinta spalatoriei auto prezenta unei personae care nu mai avea calitatea de angajat si prin faptul ca acestei persoane, Ionita Giorgian, i s-a permis, sau nu i s-a interzis efectiv, accesul neîngradit la autoturismul lasat în grija pârâtei.

Faptul ca Ionita Giorgian nu avea nicio calitate care sa justifice prezenta sa în incinta spalatoriei a fost sustinut si dovedit chiar de pârâta, care a depus la dosarul cauzei copie a deciziei nr. 8/02.06.2008 prin care a fost desfacut contractul de munca încheiat între SC Maniche SRL si Ionita Giorgian, începând cu data de 01.06.2008. Instanta retine ca data desfacerii contractului de munca este anterioara (cu o saptamâna) datei la care Ionita Giorgian a urcat la volanul autoturismului proprietatea reclamantului, în incinta spalatoriei si a produs accidentul rutier.

Audiat în cauza, martorul Moise Georgian, angajat al pârâtei la data producerii accidentului, a declarat ca patronul firmei este cel care a preluat personal cheile autoturismului avariat, la momentul aducerii acestuia în sediul spalatoriei. De asemenea, din declaratia martorului reiese ca prezenta lui Ionita Giorgian în acea zi, la sediul spalatoriei, a fost cunoscuta de proprietarul spalatoriei auto. Potrivit martorului, patronul le-a comunicat angajatilor sa nu-i permita lui Ionita Giorgian sa participe la spalarea masinilor, dar nu le-a spus acestora sa îl dea afara din sediul spalatoriei, acesta ramanand dupa plecarea patronului in spalatorie si avand acces direct la toate spatiile inclusiv la cheile autoturismelor.

Instanta retine ca fiind corespunzatoare adevarului si declaratiile date de martorul Moise Georgian în fata politiei, asa cum au fost consemnate în referatul întocmit de organul de cercetare penala (filele 32, 33, 34). Din aceste declaratii reiese ca Ionita Giorgian a participat personal inclusiv la operatiunile de spalare a autoturismului aflat la spalatoria auto.Instanta mai retine din acest referat ca Ionita Georgian ar fi declarat in fata organelor de cercetare ca a primit de la administratorul spalatoriei auto, Ene Mihai Dragos cheile autoturismului, si dupa ce l-a spalat s-a urcat la volan si a plecat cu acesta, declaratie ce se coroboreaza cu cele ale celorlalti martori.

Cu ocazia administrarii probei cu interogatoriul reclamantului, acesta a declarat ca întelege sa îsi recupereze suma de bani platita pentru repararea autoturismului de la pârâta, deoarece cumantul sau, Radu Corneliu, a adus masina la firma, nu a încredintat-o unei persoane fizice.

Audiat în cauza, martorul Radu Corneliu a declarat ca în ziua producerii incidentului rutier a dus masina cumnatului sau la spalatoria pârâtei si a predat autoturismul si cheile acestuia administratorului firmei pârâte Ene Dragos.

Pentru aceste motive, instanta constata ca fapta ilicita a pârâtei exista si consta în neglijenta manifestata de pârâta în asigurarea pazei materiale a bunului – autoturism Opel Astra Caravan, cu numar de înmatriculare 98-DBA-38 care i-a fost încredintat pentru efectuarea serviciilor de spalare si curatare.

2. Existenta unui prejudiciu ca element esential al raspunderii civile delictuale, consta în efectul negativ suferit de o anumita persoana, ca urmare a faptei ilicite savârsite de o alta persoana.

Pentru ca prejudiciul sa fie susceptibil de reparare este necesar ca acesta sa fie cert si sa nu fie reparat înca. Caracterul cert al prejudiciului presupune ca acesta sa fie sigur atât în privinta existentei cât si în privinta posibilitatii de evaluare.

În acord cu prevederile art.1169 C. Civ. “cel ce face o propunere înaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca”, ceea ce presupune ca în cauza reclamantul trebuie sa faca dovada existentei si întinderii prejudiciului material si produs.

Instanta retine ca valoarea reparatiilor autoturismului Opel Astra Caravan, cu numar de înmatriculare 98-DBA-38, a fost achitata de reclamant si se ridica la suma de 9492,57 lei, aspect dovedit prin fisele de calcul reparatii (filele 10-14), prin factura fiscala seria PHNF, nr. 0001014460 emisa de Sc Carone Autoserv SRL la data de 26.06.2009 (fila 9) si prin bonul fiscal 0015 (fila 8).

3. Instanta constata ca si cea de-a treia cerinta a angajarii raspunderii civile delictuale, aceea a raportului de cauzalitate între prejudiciu si fapta ilicita, este îndeplinita, întrucât, asa cum rezulta din probele administrate, prejudiciul cauzat a fost provocat de fapta ilicita a pârâtei, avariile produse autoturismului fiind urmarea neglijentei manifestate de pârâta în asigurarea pazei materiale a bunului, prin faptul de a fi permis accesul la autoturism al unei persoane care nu avea nicio calitate în cadrul spalatoriei auto.

4. Cu privire la vinovatia pârâtei, aceasta rezulta din întregul materialul probator administrat în cauza, pârâta având obligatia de a asigura paza materiala a bunului încredintat pe tot parcursul efecutarii serviciilor de curatare si de a preda autoturismul în buna stare.

Cu privire la chemarea în garantie a lui Ionita Giorgian de catre pârâta SC Maniche SRL, instanta retine urmatoarele:

Chemarea în garantie, ca mijloc procesual de atragere a unui tert la judecata, este institutia prin care partea care ar cadea în pretentii are posibilitatea de a solicita de la o alta persoana despagubiri pentru dreptul pe care l-a pierdut sau pentru obligatia ce a fost stabilita în sarcina sa prin hotarârea judecatoreasca.

Cererea de chemare în garantie a lui Ionita Giorgian, formulata de pârâta SC Maniche SRL, se întemeiaza pe faptul ca persoana chemata în garantie a produs nemijlocit accidentul rutier în urma caruia autoturismul reclamantului a fost avariat.

Reclamantul a chemat însa în judecata pârâta SC Maniche SRL, detinatoarea spalatoriei unde fusese lasat autoturismul în ziua producerii accidentului, solcitând obligarea acesteia la plata cheltuielilor efectuate cu repararea autovehiculului.

Or, pentru a putea sa sa-si valorifice pretentiile proprii, în eventualitatea pierderii procesului, pârâta a solicitat introducerea în cauza a autorului direct al accidentului rutier producator al prejudiciului.

Din ansamblul probelor administrate în cauza reiese cu certitudine faptul ca la data de 08.06.2008 Ionita Giorgian, fara a detine permis de conducere, a urcat la volanul autoturismului Opel Astra Caravan, cu numar de înmatriculare 98-DBA-38, aflat în incinta spalatoriei auto detinute de pârâta. Chematul în garantie a condus masina pe drumurile publice si pierzând controlul volanului a lovit masina de baraca paznicului si de un alt autovehicul, producând avarii în partea frontala a autoturismului proprietatea reclamantului.

Instanta retine ca Ionita Giorgian, audiat în calitate de învinuit de organele de cercetare penala în dosarul 5272/P/2008, a recunoscut ca el este autorul accidentului rutier produs la data de 08.06.2008. Declaratiile de recunoastere ale chematului în garantie se coroboreaza cu declaratiile martorului ocular Moise Georgian care a sustinut atât în fata organelor de cercetare penala, cât si în fata instantei ca autorul accidentului rutier este Ionita Giorgian.

Instanta constata ca sunt întrunite toate conditiile pentru angajarea raspunderii civile delictuale a chematului în garantie: existenta faptei ilicite, existenta unui prejudiciu, existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu precum si existenta vinovatiei celui care a cauzat prejudiciul constând în neglijenta cu care a condus autoturismul Opel Astra Caravan, cu numar de înmatriculare 98-DBA-38.

De asemenea, sunt întrunite si conditiile pentru formularea cererii de chemare în garantie a lui Ionita Giorgian: exista un proces civil aflat în faza judecatii în prima instanta, exista o legatura de dependenta si subordonare între cererea principala si cererea de chemare în garantie, astfel încât solutia ce se va pronunta cu privire la cererea principala sa poata influenta solutia ce se va pronunta asupra cererii de chemare în garantie.

Pentru toate aceste considerente, instanta constata îndeplinite cerintele raspunderii civile delictuale ale pârâtei, motiv pentru care va admite cererea reclamantului, va obliga pârâta SC Maniche SRL la plata catre reclamant a sumei de 9492,57 lei, reprezentând contravaloarea reparatii autoturism. Instanta va admite, de asemenea, cererea de chemare în garantie a lui Ionita Giorgian, formulata de pârâta SC Maniche SRL si va obliga pe chematul în garantie la plata catre pârâta a sumei de 9492,57 lei.