PRETENTII CIVILE.CERERE PRINCIPALA. CERERE RECONVENTIONALA. EXCEPTII:PREMATURITATE,LIPSA CALITATE PROCESUALA ACTIVA. Cereri


PRETENTII CIVILE.CERERE PRINCIPALA.CERERE RECONVENTIONALA.EXCEPTII:PREMATURITATE,LIPSA CALITATE PROCESUALA ACTIVA.

Prin cererea precizata înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ sub nr. 5809/2006 reclamanta P.C-E – pârâată din pricina pendinte – a chemat in judecata pe parâtul I.M. – reclamant in prezentul proces -, solicitând instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială:

1.obligarea paratului la :

– restituirea sumei de 200 milioane ROL,cu titlu de avans pret,

– restituirea sumei de 68 milioane lei ROL, cu titlu de împrumut nerestituit,

– cheltuieli de judecata

2.instituirea sechestrului asigurator prin indisponibilizarea bunurilor mobile si imobile ale paratului.

In motivare s-a arătat in esenţă ca la 20.09.2004 intre parţi a intervenit un de vânzare – cumpărare, constatat intr-un înscris sub semnătură privată, în baza caruia reclamanta in calitate de promitenta – cumparatoare a remis paratului promitent – vanzator suma de 200 milioane lei ROL, cu titlu de avans din pretul vanzarii autoturismului marca IVECO 65015, proprietatea paratului. Avansul a fost obtinut ca imprumut de la mama reclamatei B.E.. Auto-obiect al antecontractului a fost instrainata.

In drept a fost indicat ca temei art 581Cpc,art.998 C.civ., art591-595, 597-601 Cpc.

In dovedire a fost depuse in copie inscrisul sub semnatura privata –zdelca – evocat denumit ,,Proces verbal” si o declaratie autentificata sub nr.3951/2006 data de sotul reclamantei, P.N.

Prin sent.civ.3140/2006 Judecatoria Piatra Neamt, admitand exceptia necompetentei sale teritoriale, si-a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Bicaz, unde pricina a fost inregistrata sub nr.1928/2006.

La termenul din 9.01.2007 reclamanta isi modifica actiunea in somatie de plata, intemeiata pe prevederile OG 5/2001, avand ca obiect obligarea paratului la restituirea sumei de 200 milioane ROL, cu titlu de avans pret, motivata in fapt identic cererii initiale de ordonanta presedintiala.

Au fost atasate la dosar – in copie cererea reconventionala si declaratia paratului, nprecum si 2 facturi fiscale nr.7192960/28.10.2002 si 4690698/20.11.2002(f.10-14ds).

Judecatoria Bicaz, prin sent.civ.212/2007 respinge ca inadmisibila cererea principala si disjunge cererea reconventionala introdusa de parat, dispunand formarea unui nou dosar, nr.348/188/2007.

Pe cale de cerere reconventionala-devenita actiune principala in Dos.348/188/2007- paratul- reclamant devenit reclamant I.M. solicita obligarea reclamantei-parate, devenita parata P.C-E. la o chirie lunara de 8000 lei pentru perioada septembrie-decembrie 2004, in care nu a avut posesia masinii si nu a putut-o exploata.

Motivandu-si actiunea reclamantul a aratat esentialmente urmatoarele:

Intre reclamant si P.N.-sotul paratei- a intervenit o intelegere in vederea vanzarii autoutilitarei-proprietatea SC R. T. SRL cumparata cu imprumut banacar-, scop in care utimul i-a predat un avans. Sotul paratei a mers la Londra, unde a preluat autoutilitara cu toate actele de proprietate de la R.M, asociatul reclamantului. Din sept.2004 P.N. a intrat in posesia autoutilitarei si a actelor acesteia, folosind-o in exclusivitate in curse si in interes personal. Noul posesor al autoutilitarei nu a achitat diferenta de pret, refuzand si restituirea autoutilitarei, desi reclamantul i-a cerut-o in mod repetat. La inceputul lunii ianuarie 2005, masina a trecut, prin vointa posesorului ei, in folosinta lui M.V.. Reclamantul in iunie 2005 a recuperat masina si a vandut-o pentru a acoperi creditul cu care a fost achizitionata. Pretul masinii era determinabil reprezentand pretul pietei la momentul vanzarii.

Pentru termenul din 15 mai 2007 parata a formulat intampinare prin care a invocat lipsa calitatii sale procesuale pasive, iar pe cale reconventionala restransa ulterior a solicitat obligarea reclamantului, cu cheltuieli de judecata, la restituirea sumei de 20000 lei, avans pret autoutilitara, iar 6800 lei, contravaloarea a 2 rate leasing, cu actualizarea lor.

In motivare a sustinut :

– cu privire la pretentiile reclamantului ca nu ea este cea care a a folosit masina,nefiind posesoare a permisului de conducere.M.V. si sotul paratei au efectuat curse tot in interesul reclamantului,

– relativ la cererea reconventionala a reiterat motivele anterioare,adaugand ca avansul solicitat la restituire ,fiind imprumut de la mama sa,nu e dobandit impreuna cu sotul.Nu a incheiat ulterior contractul de vanzare-cumparare deoarece reclamantul a instrainat masina-care la momentul predarii catre sotul ei era defecta,fiind reparata de R.M.cu banii imprumuti paratei de o cumnata ei-O.M.Au fost atasate intampinarii-reconventionale inscrisuri.

Prin sent.civ .494/2008 Judecatoria Bicaz a respins cererea principala si a admis reconventionala ,obligandu-l pe reclamant catre parata la plata sumei de 200 milioane lei vechi avans nerestituit,plus 2700 lei cheltuieli de judecata.

Tribunalul Neamt, prin Dec.civ.1003/RC/2008, admitand recursul reclamantului, a casat sentinta fondului,cu trimitere spre rejudecare aceleeasi instante.

In rejudecare cauza a fost inregistrata sub nr.86/188/2009.

La termenul de judecata din 3.12.2009 partile au depus la dosar cereri precizatoare,prin care au invederat esentialmente urmatoarele:

A.Reclamantul-

-raportul juridic dintre parti este unul comercial,potrivit art. 3 pct.13,15 si art.9 C.com.,

-parte in raportul juridic si numele careia s-a primit avansul din pret-este SC R. T. SRL-proprietara masinii-si nu reclamantul care este doar reprezentantul proprietarei,

-banii au fost dati cu titlu de avans din pret pentru cumpararea unei masini, asa cum s-a stipulat in act,si nu cu titlu de imprumut,

-suma reprezentand avansul dat de parata,desi provenea din imprumut de la mama paratei ,are regimul de bun comun fiind platit de in numele ambilor soti pentru o afacere comuna acestora.

B.Parata:

-actiunea principala-plata chirie calificata ulterior beneficiu nerealizat al societatii (deci despagubiri pentru lipsa de folosinta) are caracter comercial,vehiculul in cauza fiind proprietatea SC R. T. SRL, cumparat cu credit bancar cf,Contractului 42/2002 ,ipoteza in care se impunea realizarea procedurii concilierii prealabile,prev.de art.720 ind.1 Cpc, care nu s-a indeplinit sens in care invoca exceptia prematuritatii.

Facturile fiscale de la filele 21-29 ds.fond sunt emise de pomenita societate a reclamantului in calitate de furnizoare a serviciilor,sotul paratei si respectiv M.V. figurand pe ele ca delegat.Nu s-au depus insa chitantele de incasare a pretului serviciilor facturate, pret care,chiar incasat,ar fi revenit tot furnizorului serviciilor.

-inscrisul sub semnatura privata nu valoreaza antecontract intrucat ii lipseste pretul –determinat-al vanzarii-cumpararii-element esential conform art.1303 C.civ.

Nu s-a probat prin chitante incasarea partii din pret in numele socitatii comerciale.Deci raportuljuridic obiect al reconventionalei este unul civil,in care parti sunt parata-banii dati avans fiind bun propriu,asa cum recunoaste si P.N. in declaratia autentica-si reclamantul in nume personal.

Invoca exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului in cererea principala.

A fost administrata in faza rejudecarii proba cu interogatoriile partilor.

Prin Incheierea din 26.03.2010 instanta a incuviintat cererea de ajutor public judiciar sub forma scutirii paratei-reclamante de taxa judiciara de timbru aferenta reconventionalei.

Analizand coroborat probatoriul administrat raportat la dispozitiile legale incidente,Judecatoria retine in fapt si in drept:

In fapt intre reclamant si parata a intervenit la data de 20.09.2004 un antecontract de vanzare-cumparare,constatat intr-un inscris sub semnatura privata(zdelca) denumit proces verbal,in baza caruia parata a platit reclamantului suma de 200 mil.lei ROL cu titlu de avans din pretul unei autoutilitare Iveco 65C15, predata lui P.N. –sotul paratei-la sfarsitul lunii septembrie de R.M asociatul reclamantului la SC R.T. SRL-proprietara autoutilitarei,achizitionata cu credit bancar.Suma de bani data cu titlu de avans din pret provenea din imprumutul acordat paratei de catre mama sa si restituit acesteia dintr-un imprumut bancar din anul 2006.Masina a fost data de P.N. in folosinta martorului M.V. incepand cu luna ianuarie 2005,de la care a fost recuperata de R.M. si vanduta in iunie 2005.In perioada nov.-dec.2004 cu respectiva autoutilitara SC R. T. SRL a efectuat servicii de transport catre terti,conform facturilor de la dos.primului fond,fara a se dovedi incasarea pretului acestora.

I. Instanta va examina cu proritatea impusa de art.137 alin1 Cpc exceptiile invocate,si, in caz de respingere a acestora, va analiza si solutiona fondul cererii principale,respectiv al reconventionalei.

1.Exceptia prematuritatii actiunii principale,ridicata de parata, nu poate fi primita deoarece,in lipsa elementului de comercialitate,raportul juridic dintr parti este unul civil,nefiindu-i incidente acestuia disp.art.720 ind.1Cpc.Imprejurarea ca se promite vanzarea-cumpararea bunului unui tert-societate comerciala-fara ca respectiva societate sa ratifice operatiunea intervenita nu poate duce la o alta concluzie.

2. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului in cererea principala,invocata de parata,este neintemeiata si va fi respinsa intrucat :

– in lipsa elementului de comercialitate,raportul juridic dintr parti este unul civil.Imprejurarea ca se promite vanzarea-cumpararea bunului unui tert-societate comerciala-fara ca respectiva societate sa ratifice operatiunea intervenita nu poate duce la o alta concluzie,

– mai mult,conform Adresei ORC Neamt din 21.04.20099(f.22-23 ds.rejud) SC R.T. SRL si-a incetat existenta inca din 31.05.2007,fiind radiata,conform art.237 din ,iar succeor in drepturi este reclamntul in calitate de fost asociat al acesteia,

3. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei,invocata de parata in raport cu cererea principala, nu poate fi primita intrucat in calitate de promitenta cumparatoare in antecontract are paza juridica si deci raspunderea masinii ce i-a fost predata prin sotul ei in contraprestatie.

II.Fondul cererilor

1. Prin cererea principala precizata reclamantul solicita obligarea paratei la plata sumei de 24.000lei cu titlu de lipsa de folosinta a autoutilitarei Iveco pentru lunile sept-dec.2004 ,pretins a fi datorata de parata culpabila de neachitarea diferentei de pret.Actiunea nu este intemeiata din 2 considerente:

-nu a fost dovedita existenta si intinderea prejudiciului cauzat de lipsa de folosinta a autoutilitarei,dovada care incumba reclamantului potrivit art.1169 C.civ.si art.129 alin.1 Cpc.,dovada in lipsa careia opereaza prezumtia ca parata nu datoreaza nimic reclamantului,

-nu s-a probat nici culpa paratei in perfectarea vanzarii-cumpararii fagaduite.

2. Reconventionala este fondata intrucat,fara o contraprestatie- autoutilitara fiind vanduta unui tert de catre R.M. in luna iunie 2005-avansul de 20000 RON din pret ,ramane fara cauza juridica,fiind deci supus restituirii.

Fata de solutiile date actiunilor pendinte, instanta,cu privire la cheltuielile de judecata va hotari conform art.274 Cpc.