Pretenţii Plăţi


Pe de altă parte, reclamantul denaturează în mod voit adevărul, opinia majoritară exprimată în cadrul şedinţei Comisiei CSM pentru discutarea aspectelor de practică neunitară din 01.04.2009 fiind în sensul că în situaţia în care persoana spitalizată a fost victima unei agresiuni, faţă de prevederile art.313 al.1 din Legea nr.95/2006 şi art.1 pct.34 din OUG nr.72/2006, calitate procesuală pasivă nu are persoana spitalizată – indiferent dacă victima este sau nu persoană asigurată – ci autorul direct al faptei de agresiune, din cauza căruia a fost necesară spitalizarea victimei. S-a considerat că dispoziţiile legale mai sus citate sunt în concordanţă cu practica europeană, prin care se acordă protecţie victimelor faptelor ilicite, iar unitatea spitalicească nu poate pretinde victimei să identifice autorul faptei.Din considerentele mai sus arătate, instanţa urmează să respingă acţiunea civilă având ca obiect „pretenţii” formulată de reclamantul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova în contradictoriu cu pârâtul G. C. ca neîntemeiată.Respinge acţiunea civilă având ca obiect „pretenţii” formulată de reclamantul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, jud. Dolj în contradictoriu cu pârâtul G. C. ca neîntemeiată.Irevocabilă.Pronunţată în şedinţa publică de la 23 martie 2011.

1