Pretentii Plăţi


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU;TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 2348

Sedinta publica de la 29 Martie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 22 martie 2010 , privind cauza civila formulata de reclamantii ….. si . … si pe pârâta ….. , având ca obiect pretentii.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita din ziua dezbaterilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care instanta deliberând pronunta urmatoarea sentinta.

INSTANTA

Prin actiunea civila de fata, înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr.5757/318/2009, reclamantii ……. si …….. au chemat în judecata pârâta ……., solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa dispuna obligarea pârâtei la plata sumei de 8000 lei cu titlul de despagubiri civile reprezentând contravaloarea îmbunatatirilor efectuate la imobilul casa de locuit al pârâtei din comuna ………, sa li se atribuie reclamantilor un drept de folosinta pe imobilul casa de locuit amintit mai sus pâna când vor fi despagubiti de pârâta cu contravaloarea îmbunatatirilor efectuate la imobilul casa de locuit , cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca în anul 2000 între parti s-a încheiat un contract de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere pentru imobilul casa de locuit al pârâtei compus din 2 camere , cu sala din bârne de lemn si o pivnita din caramida pe temelie de beton, acoperita cu tabla situata în comuna ………. Arata reclamantii ca ei si-au achitat în mod onorabil sarcinile contractului de vânzare-cumparare , însa pârâta fiind influentata de o nepoata sa , CA ,a reziliat contractul încheiat de parti, ca în momentul derularii contractului de întretinere au efectuat o serie de îmbunatatiri la imobilul casa de locuit , respectiv, au tencuit interior si exterior întreg imobilul , au zugravit interior si exterior, au efectuat în calciul exteriorul casei, aplicându-i culoare, au înlocuit întreaga instalatie electrica , au vopsit tocaria la usi si ferestre , au plantat 15 pomi fructiferi, respectiv visini, caisi, peri si pruni , au construit un WC din tabla în curtea casei si au rezolvat acoperisul casei. Mai arata reclamantii ca au facut curtea din scândura la fatada casei, pe stenepi din beton , au împrejmuit locuinta pe lateral cu gard din scândura si plasa din sârma , au facut doua porti metalice la intrare si au platit toate impozitele si utilitatile casei, apreciind reclamantii ca toate aceste îmbunatatiri efectuate se ridica la suma de 8000 lei, rezervându-si dreptul majorarii contravalorii acestora dupa evaluare.

In dovedirea cererii s-au depus la dosar în xerocopie mai multe cupoane de plata emise pe numele numitei ………,înscris denumit prescriptie de ochelari emis pe numele pârâtei , un raspuns la întâmpinare formulat de Obstea …….. în dosarul nr. 2940/318/2009 , mai multe facturi emise de SC Electrica si SC CEZ Vânzare SA, chitante si bonuri privind plata energiei electrice si a impozitelor, scrisoare medicala emisa în data de 2.11.2004, chitanta nr. 32/20.10.2006, adeverinta nr. 1462/12.06.2006 emisa de Spitalul Oras Rovinari, bilet de iesire din spital, carnet medical si declaratiile date de VTC si GHS în dosarul nr. 10143/318/2008.

Pârâta, legal citata formuleaza întâmpinare în cauza, întemeiata pe disp. art. 115-119 C.p.civ., prin care solicita respingerea actiunea, aratând ca nu este adevarat ca reclamantii sa fi tencuit exteriorul si interiorul întregului imobilul ,sa fi efectuat în calciu exteriorul casei aplicându-i culoare, sa fi construit WC din tabla în curtea casei , rezolvat acoperisul casei, înlocuit instalatie electrica , ca în timp ce se judecau pentru rezolutiune contract de întretinere , în casa era un chirias si acesta a înlocuit scândura de la gardul de la fatada casei drept contravaloare a chiriei ,ca reclamantii i-au luat scândura veche, ce era destul de buna, ca portile sale au fost înlocuite cu altele tot vechi de metal, ca au pus niste pomi în aceasta primavara, însa nici unul din acestia nu este prins, ca referitor la zugravitul si vopsitul tocariei ,aceasta este o cheltuiala uzuala ce se face pentru igenizarea locuintei si care nu creste contravaloarea imobilului , ca referitor la plata impozitelor si utilitatilor casei acestea fac parte din categoria obligatiilor ca întretinatori . Mai arata pârâta ca aceste îmbunatatiri au fost efectuate în timp ce partile se judecau pentru rezolutiune contract, ca a fost fortata sa paraseasca imobilul , ca reclamantii sunt constructori de rea credinta . Referitor la dreptul de retentie, pârâta solicita respingerea acestui capat de cerere , urmând sa faca aparari dupa motivarea în fapt si drept a cererii.

În cauza se administreaza proba testimoniala, fiind ascultati martorii RNG, PC, BTC, BG ( filele 58, 59, 60 ,84), , proba cu înscrisuri, respectiv s.c nr. 1757/13.03.2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 10143/318/2008, încheierea nr.985/19 iunie 2009 pronuntata în acelasi dosar , s.c nr. 3580/09.06.2006 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 5392C/2006, 14 fotografii, nota cu cheltuieli efectuate de reclamanti cu privire la cheltuielile energiei electrice si impozite la imobilul din litigiu , adeverinta medicala eliberata în data de 31.08.2009, proba cu expertiza tehnica de specialitate constructii efectuata de expert tehnic BM( filele 118-128).

Reclamantii depun obiectiuni la raportul de expertiza efectuat de expert BM.

La prezenta cauza se ataseaza dosarul 10143/318/2008 al Judecatoriei Tg-Jiu.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Dupa cum rezulta din copia contractului de întretinere autentificat sub nr.2973/05.07.2000 la BNP MA, la aceasta data reclamanta a vândut pârâtilor o casa de locuit compusa din doua camere , pivnita si un teren în suprafata de 1697 mp în schimbul întretinerii pe care pârâtii urmau sa o asigure reclamantei pâna la sfârsitul vietii acesteia , urmând ca dupa deces sa o înmormânteze conform obiceiului locului.

Prin sentinta civila nr.1757/13.03.2009, s-a admis actiunea privind rezolutiunea contractului, s-a dispus rezolutiunea contractului de întretinere autentificat sub nr.2973/05.07.2000 la BNP MA , s-a dispus repunerea partilor în situatia anterioara încheierii acestui contract si a obligat pârâtii,în solidar,la plata a 525 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reclamantei.

La data de 11.05.2009, reclamantii formuleaza prezenta cerere prin care solicita restituirea sumelor de bani cheltuite de acestia pe perioada derularii contractului de întretinere cu privire la lucrari de îmbunatatire a imobilului în care au locuit si instituirea unui drept de retentie pâna la plata sumei de 8000 lei reprezentând contravaloarea acestor lucrari.

Potrivit literaturii de specialitate si practicii juridice, ca efect al rezolutiunii pentru neexecutare, dreptul de proprietate al întretinutei reintra în patrimoniul acesteia însa, valoarea întretinerii prestate, datorita caracterului aleatoriu al contractului, nu trebuie restituita. În cauza de fata, rezolutiunea contractului s-a datorat culpei reclamantilor necuvenindu-i-se restituirea valorii întretinerii, tocmai de aceea nici debitorii întretinerii (reclamantii) nu pot fi obligati la restituirea contravalorii folosintei întrucât contractul este aleatoriu si nu se face un calcul al echivalentei prestatiilor. Singurele sume ce trebuie restituite sunt cele referitoare la plata impozitelor platite de reclamanti deoarece pârâta a redobândit dreptul de proprietate asupra bunului cu efect retroactiv, iar impozitele sunt sarcini ale proprietatii.

Este adevarat ca reclamantii au platit facturi ce reprezinta consumul de electricitate sau radio TV, însa, aceste cheltuieli sunt firesti pe perioada derularii contractului de întretinere, neplata acestora putând conduce la întreruperea electricitatii, lasând pe creditoarea întretinerii fara a avea un trai decent asa cum s-au obligat prin contract. Cu privire la lucrarile efectuate de catre reclamanti, acestea sunt lucrari de întretinere a imobilului si nicidecum de îmbunatatiri, traiul decent constând în realizarea unor conditii de viata decente ce presupun o zugravire a camerelor de locuit, iar peretii casei sa nu se demoleze prin folosirea imobilului. Mai mult, din declaratiile martorilor ascultati (PC fila 59, BTC fila 60), multe din aceste lucrari (înlocuire porti si gard ) au fost efectuate dupa ce s-a solutionat litigiul privind rezolutiunea contractului de întretinere. De altfel si aceste lucrari erau absolut necesare întrucât asa cum rezulta din fotografiile depuse la dosar, reclamantii mai au o casa lânga casa pârâtei, având astfel, aceeasi intrare. Expertul tehnic BM precizeaza ca aceste lucrari reprezinta lucrari de întretinere si reparatii efectuate pentru aducerea sau mentinerea bunului în stare normala de functionare, lucrari curente ce au cazut în sarcina reclamantilor, nemarind gradul de confort al bunului. Aceste concluzii sunt întarite de concluziile depuse de reclamanti în alte litigii (fila 92 din dosar 10143/318/2008).

Cu privire la contoarul electric, din facturile depuse la dosar, se retine ca se emite factura pentru acelasi contoar atât pe numele reclamantului cât si pe numele pârâtei (serie contor 9511397).

Referitor la pomii fructiferi, instanta retine ca acest capat de cerere nu a fost dovedit. Nu expertul în constructii are competenta în a evalua pomii fructiferi ci eventual un expert agricol, însa aceasta proba nu a fost solicitata de reclamanti, astfel încât instanta se va pronunta pe actele existente la dosar, respectiv, proba testimoniala. De altfel, potrivit art.129 cpc, rolul activ al judecatorului se refera în primul rând la explicarea drepturilor si obligatiilor procesuale pentru partea ce nu este asistata de avocat, ori în cauza de fata, ambele parti au fost asistate si reprezentate de avocati.

Pe de o parte, martorul RN precizeaza ca cei 15 pomi au fost plantati în anul 2000 de el si de reclamanti când s-au mutat reclamantii iar pe de alta parte, martorul BTC precizeaza ca toti pomii sunt pomi vechi ai pârâtei. Ceea ce lasa loc dubiului este faptul ca martorul RN îsi aminteste numarul de pomi plantati, însa martorul PC arata ca în toata curtea sunt pomi printre care mai mult de 10 pomi fructiferi, pomi vazuti de acesta în urma cu doua luni de la darea declaratiei (martie , aprilie 2009). Astfel, acesta nu-si aminteste exact numarul lor, cu toate ca era prieten cu reclamantul dinainte de anul 2000. Cu toate acestea, pârâta arata prin întâmpinare ca reclamantii au plantat pomi în primavara anului 2009 dar niciunul nu a fost prins. Pe de alta parte, nu s-a dovedit nici faptul ca (daca ar fi adevarat ca plantarea pomilor a avut loc în anul 2000 ) reclamantii au avut acceptul pârâtei în plantarea acestor pomi si cum acestia au locuit împreuna si au si în prezent o casa în aceeasi curte cu cea a pârâtei, de acesti pomi se folosesc toti, nu numai pârâta.

Cum reclamantii nu au facut dovada platii impozitelor pe teren si casa de locuit decât prin chitantele depuse la dosar, instanta , în baza art.1020-1021 c.civ. ca efect al rezolutiunii contractului de întretinere, va obliga pârâta la plata sumei de 288,1 lei catre reclamanti reprezentând contravaloare impozit teren si cladiri.

Vazând si dispozitiile art.274 si art.276 cpc, potrivit carora cel ce cade în pretentii va fi obligat în limita admiterii cererii la plata cheltuielilor de judecata, tinând cont de chitantele existente la dosar, instanta va obliga pârâta la plata sumei de 281, 31 lei catre reclamanti reprezentând cheltuieli de judecata.

Referitor la capatul de cerere privind instituirea unui drept de retentie pâna la plata sumei de 288, 1 lei, instanta retine ca aceasta suma este mult prea mica pentru sarcina ce s-ar crea asupra imobilului proprietate personala, lipsind de efect repunerea partilor în situatia anterioara încheierii contractului de întretinere. De altfel prin sc 1757/2009, reclamantii au fost obligati la plata sumei de 525 lei catre pârâta cu titlul de cheltuieli de judecata, iar prin prezenta hotarâre pârâta va fi obligata la plata sumei de 569,41 lei putând ulterior sa compenseze sumele, în cazul în care reclamantii nu au executat de buna voie sentinta amintita mai sus. În consecinta, se va respinge acest capat de cerere.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea formulata de reclamantii ….. si …… , ambii domiciliati în ………. în contradictoriu cu pârâta ……….., domiciliata în …………..

Obliga pârâta la plata sumei de 288,1 lei catre reclamanti reprezentând contravaloare impozit teren si cladiri.

Respinge capatul de cerere privind instituirea unui drept de retentie.

Obliga pârâta la plata sumei de 281, 31 lei catre reclamanti reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 29 martie 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

RedL.C/tehnoredM.S. 02 Aprilie 2010

Nr.ex.5