Procedura de citare prin afişare. Procedura legal îndeplinită. Citare. Citaţie


Nu se constata în cauza existenta vreunui viciu în îndeplinirea procedurii de citare, care s-a realizat corespunzator prevederilor art.92 alin.4 coroborat cu art.100 alin.1 pct.7 Cod pr.civila ( care se refera la mentionarea locului unde s-a facut afisarea), conform carora daca cei aratati în citatie, sau persoanele din familia lor sunt lipsa, agentul va afisa citatia, fie pe usa locuintei celui citat, fie pe usa principala a cladirii încheind procesul verbal despre toate acestea.

Nu se constata în cauza existenta vreunui viciu în îndeplinirea procedurii de citare, care s-a realizat corespunzator prevederilor art.92 alin.4 coroborat cu art.100 alin.1 pct.7 Cod pr.civila ( care se refera la mentionarea locului unde s-a facut afisarea), conform carora daca cei aratati în citatie, sau persoanele din familia lor sunt lipsa, agentul va afisa citatia, fie pe usa locuintei celui citat, fie pe usa principala a cladirii încheind procesul verbal despre toate acestea.

Prin urmare, procedura prin afisare este prevazuta de lege, în cazul în speta a fost îndeplinita corespunzator, iar contestatorul nu a facut dovada existentei altor cauze obiective ce l-au împiedicat sa ia cunostinta de termen.

Prin urmare, procedura prin afisare este prevazuta de lege, în cazul în speta a fost îndeplinita corespunzator, iar contestatorul nu a facut dovada existentei altor cauze obiective ce l-au împiedicat sa ia cunostinta de termen.

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Vînju Mare reclamanta P. O. C a chemat în judecata pe pârâtul C. D pentru obligatie de a face.

Judecatoria Vînju Mare, prin sentinta civila nr. 1435/15.09.2010 a admis actiunea si a obligat pârâtul sa decoperteze pe cheltuiala proprie si sa ridice rezidurile depozitate (nisip, pietris, resturi asfaltice etc.) de pe terenul reclamantei.

Prin decizia nr.732 din 12 mai 2011 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, s-a anulat ca netimbrat recursul declarat de recurentul pârât C. D.

S-a retinut ca prin art.1 din legea 146/1997, asa cum a fost modificata, a fost statuat principiul potrivit caruia actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti sunt supuse taxelor judiciare de timbru care se platesc anticipat sau în mod exceptional, pâna la termenul stabilit de instanta, de regula primul termen de judecata.

Potrivit art.20 alin. 3 din Legea 146/1997 si art.30 din Normele de aplicare ale acestui act normativ, în cazul în care partea nu achita taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar datorate, cererea partii se anuleaza ca netimbrata.

Împotriva deciziei a formulat contestatie în anulare contestatorul C. D, solicitând în conformitate cu art.317, 321 Cod pr.civila, admiterea contestatiei, anularea hotarârii atacate si reluarea judecatii de la cel mai vechi act de procedura efectuat, întrucât nu a primit citatia si ca atare nu a avut cunostinta de termen.

La dosar a observat ca procedura de citare a fost realizata prin afisare, iar din raspunsul primit prin adresa nr.2657/21.06.2011 emisa de CNPR SA – O. J. R. P. Mehedinti, i s-a comunicat ca procedura de citare nu a fost conforma cu normele instructionale.

Se observa, din verificarea dosarului de recurs, ca procedura cu contestatorul recurent în acel dosar a fost îndeplinita pentru termenul de judecata prin afisare, în procesul verbal întocmit de agentul oficiului postal, figurând mentiunea ca a afisat actul pe usa principala a locuintei destinatarului, aspect confirmat si prin adresa nr.1675/21.06.2011 a CNPR SA – O.J.R.P Mehedinti, din care rezulta ca destinatarul si nici o alta persoana nefiind la domiciliu, citatia a fost afisata pe stâlpul portii exterioare, la intrarea în curtea casei.

Nu este relevanta, mentiunea din aceasta adresa ca îndeplinirea procedurii nu a fost conforma cu prevederile instructionale, întrucât în vedere se au si raportul se face la dispozitiile Codului de pr.civila si nu la normele instructionale ale oficiilor postale, cu atât mai mult cu cât nu s-a aratat ce anume instructiuni nu au fost respectate si în ce mod.

Oricum, normele instructionale ale oficiilor postale nu au putere de lege raportat la dispozitiile Codului de pr.civila, în solutionarea cauzelor.

Se retine, prin urmare ca procesul verbal încheiat de catre agentul oficiului postal, îndeplineste toate cerintele prevazute de art.100 alin.1 Cod pr.civila în privinta anului, lunii, zilei când a fost încheiat, numele celui care l-a încheiat, functia acestuia, numele si prenumele si adresa celui caruia i s-a facut comunicarea, aratarea instantei, termenul de înfatisare, locul unde s-a facut afisarea, semnatura celui care a încheiat procesul verbal.

Totodata se retine ca prin decizia nr.732/2011 a Curtii de Apel Craiova atacata cu prezenta contestatie, s-a anulat recursul ca netimbrat, or obligatia legala de timbrare ce revine recurentului trebuie achitata anticipat, iar acesta nu s-a conformat, în motivele contestatiei nefacând nici o referire la aceasta situatie.

??

??

??

??

2